Haku Forum Virium Helsingin Kasvuohjelmaan

Kasvuohjelma – innovatiivisin ratkaisuin kohti uusia markkinoita

Helsingin kaupungin elinkeinopalvelu tuottaa osana Forum Virium Helsinki -klusterihanketta digitaalisten sisältöjen ja palvelujen kasvuyrityksille kehittämisohjelman, Kasvuohjelman. Se toteutetaan yhteistyössä Helia ammattikorkeakoulun, Culminatum Ltd Oy:n Digitaalisen median, sisältötuotannon ja oppimispalvelujen osaamiskeskuksen ja Digitaalisen sisältötuotannon kehittämisyhdistys Diges ry:n kanssa.

Kasvuohjelma on kasvuyritysten liiketoimintaosaamisen kehittämispaketti. Kokonaisuus sisältää koulutusohjelman liiketoiminnan eri osa-alueilta sekä yrityskohtaista valmennusta. Ohjelman tavoitteena on mukaan valittavien pk-yritysten kasvun varmistaminen.

Kasvuohjelma 1:een valitaan enintään 12 kasvuyritystä. Ensimmäinen ohjelma käynnistyy toukokuussa ja jatkuu vuoden loppuun. Haku ohjelmaan alkaa 13.3. ja päättyy 27.3.2006 klo 12.00.

Forum Virium Helsingin jäsenistöstä muodostetaan neuvonantaja- ja mentoriverkosto, Kasvuohjelman kummit. Lisäksi Forum Virium Helsingin veturi- ja kumppaniyritykset tukevat Kasvuohjelman yhteisien tilaisuuksien järjestämistä.

Kohderyhmä

Kasvuohjelma on tarkoitettu Helsingin seudulla toimiville kasvuhakuisille ja -kykyisille digitaalisia sisiltöjä ja palveluita tuottaville pk-yrityksille. Kasvuohjelma tarjoaa työkaluja yritysten johdolle ja kehittämistehtävissä toimiville. Jokaisesta yrityksestä ohjelmaan osallistuu kaksi avainhenkilöä, jolloin Kasvuohjelman anti on tehokkaammin yrityksen hyödynnettävissä.

Koulutusta ja valmennusta

Kasvuohjelma koostuu kaikille yhteisestä koulutusohjelmasta sekä yrityskohtaisesta valmennuksesta ja tehtävistä. Ohjelman perushintaan sisältyy koulutus ja viisi päivää yrityskohtaista valmennusta. Tämän lisäksi on mahdollisuus viiteen lisävalmennuspäivään. Työskentely yhteisten lähijaksojen välillä tapahtuu Helian sähköistä oppimisalustaa hyödyntäen.

Kehityshanke oman yrityksen tarpeisiin

Yrityksille laaditaan yrityskohtaiset Kasvusopimukset, joissa sovitaan taloudellisten ehtojen lisäksi tavoitteista. Yrityksen tarpeista lähtien laaditaan yrityskohtainen kehittämisohjelma sekä sovitaan omaan yritykseen liittyvästä kehityshankkeesta, joka toteutetaan ohjelman tuella.

Ohjelmasta, sen rahoituksesta sekä osallistujien, kouluttajien ja valmentajien valinnoista vastaa Helsingin kaupungin elinkeinopalvelu. Valinnoissa kuullaan asiantuntijoina yhteistyökumppaneita. Kasvuohjelman käytännön toteutuksesta, hakuprosessista sekä koulutuksen ja valmennuksen järjestämisestä vastaa Helia.

Osallistumismaksu

Kasvuohjelman hinta on 2.000 € (alv. 0%) yritystä kohden. Siihen sisältyy koulutusohjelma kahdelle avainhenkilölle ja viisi päivää yrityskohtaista valmennusta.

Yrityskohtaista valmennusta voidaan tarvittaessa jatkaa viidellä lisäpäivällä, joiden hinta on 330 € päivää kohden, yhteensä 1.650 € (alv. 0%.).

Kasvuohjelman enimmäishinta osallistuvalle yritykselle on yhteensä 3.650 € (alv. 0%).

Haku

Kasvuohjelma 1:een voi hakea 13.3.-27.3.2006 klo 12.00. Haku tapahtuu täyttämällä sähköinen hakulomake osoitteessa: http://www.webropol.com/P.aspx?id=80077&cid=16746909
Sivuilta löytyvät yksityiskohtaiset hakuohjeet ja -kriteerit.

Pidätämme oikeuden muutoksiin. Kyseessä on ensimmäinen Kasvuohjelma. Kehitämme ohjelmaa jatkuvasti käytännön kokemusten ja osallistujien tarpeiden mukaisesti.

Lisätietoja

projektipäällikkö Esa Blomberg, 040 738 0030,

esa.blomberg@forumvirium.fi

T�m� s�hk�postiosoite on suojattu roskapostia vastaan, tarvitset javascripttituen p��lle n�hd�ksesi osoitteen.

markkinointipäällikkö Kaisa Sibelius, 040 570 1317,

kaisa.sibelius@forumvirium.fi

T�m� s�hk�postiosoite on suojattu roskapostia vastaan, tarvitset javascripttituen p��lle n�hd�ksesi osoitteen.

www.forumvirium.fi

www.helia.fi/kasvuohjelma

Lue myös