Haemme kahta projektipäällikköä

Artikkelikuva: Haemme kahta projektipäällikköä

Etsimme nyt kahta projektipäällikköä kehittämään älykästä kaupunkia kanssamme.

Toimintamme on hankemuotoista ja hankkeet ovat useamman toimijan yhteishankkeita. Ne liittyvät älykkään kaupungin kehittämiseen. Hankkeilla nopeutetaan ja kokeillaan uusien teknologioiden ja toimintamallien saapumista helsinkiläisten arkeen. Käynnissä olevia hankkeita ovat esimerkiksi robottibussien pilotointi, älykotiratkaisujen yhteiskehitys ikääntyneiden kotihoidossa, kestävän energian ja liikkumisen innovaatiokilpailut sekä älykaupunkien IoT- ja data-alustojen kehittäminen. Teknologioiden lisäksi käyttäjä- ja kysyntälähtöiset innovaatiotoiminnan menetelmät ovat hankkeiden keskiössä.

Nyt haemme joukkoomme kahta projektipäällikköä

Projektipäällikkö vastaa hankkeessa Forum Virium Helsingin käytännön toimenpiteistä, projektiryhmän eli tarvittavien asiantuntijoiden työn organisoinnista, sekä Helsingin pilotteihin liittyvien muiden organisaatioiden ja kaupungin yksiköiden yhteistyön koordinoinnista sekä mahdollisista hankkeeseen liittyvistä hankinnoista.

Kaupunkien yhteinen kokeilualustatoiminta tarjoaa yrityksille validointia uusille palvelukonsepteille ja markkinareferensssejä kansallisella tasolla.

Työtehtäviin kuuluvat projektinhallinta, raportointi, neuvottelut partnerien kanssa sekä pilottiaihioiden työstäminen ja pilottien läpivienti. Luot tehtävässäsi yritysten ja kaupunkien välille yhteistyömalleja, järjestät työpajoja, määrittelet kaupunkien kanssa kokeiluhaasteita ja vastaat projektin läpiviennistä.

Toivomme:

 • Kokemusta laajoista yhteishankkeista ja ratkaisukeskeistä otetta eri toimijoiden tarpeiden yhteensovittamiseksi.
 • Kyvykkyyttä vetää eri teknologioihin liittyviä yhteismäärittely- ja käyttötapausten kartoitusprosesseja eri sidosryhmien ja heterogeenisen osallistujajoukon kanssa.
 • Kokemusta innovaatiotoiminnasta ja kokeiluhankintaprosesseista.
 • Kokemusta yhteiskehittämisestä kaupunkilaisten kanssa ja yritysyhteistyön fasilitoinnista ja koordinoinnista.
 • Ymmärrystä datan ja teknologian merkityksestä osana nykypäivän kaupunkipalveluita ja bisnes-ekosysteemejä/ymmärrystä älykkään liikenteen ekosysteemistä ja kehittyvistä palveluista (ITS, MaaS, asumisen palvelut).
 • Projektinhallintaosaamista.
 • Hyvää suullista ja kirjallista englannin kielen taitoa.
 • Hyviä esiintymis-, vuorovaikutus- ja verkostoitumistaitoja.
 • Soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai pitkää relevanttia työkokemusta.

Tarjoamme:

 • Näköalapaikan kansainvälisen älykaupunkikehityksen huipulle.
 • Itsenäisen ja monipuolisen työn.
 • Kannustavan, dynaamisen ja kehitysorientoituneen työyhteisön Helsingin ydinkeskustassa.

Tehtävistä toinen alkaa heti ja on voimassa vuoden 2019 loppuun saakka ja toinen on määräaikainen ajalla: 1.4.2019–31.12.2021.

Hakuaika on päättynyt. Olemme yhteydessä kaikkiin hakijoihin.

Forum Virium Helsinki on Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö. Teemme Helsingistä maailman toimivimman älykaupungin kehittämällä tulevaisuuden kaupunkiratkaisuja yhdessä yritysten, tiedeyhteisön ja kaupunkilaisten kanssa. Saavutuksiamme ovat muun muassa avoin data, Fiksu Kalasatama ja robottibussit.

Lue myös