Forum Viriumin hankkeita mukana liikenne- ja viestintäministeriön tietoturva-ohjelmassa

Luottamus ja tietoturva sähköisissä palveluissa (LUOTI) -ohjelma on liikenne- ja viestintäministeriön tietoturvaohjelma, joka aloitettiin vuonna 2005 ja päättyy tämän vuoden lopussa.

LUOTI-ohjelman tavoitteena on ollut edistää turvallisten ja luotettavien sähköisten palvelujen kehitystoimintaa internet-, mobiili- ja digi-tv-ympäristöissä sekä lisätä kuluttajien luottamusta sähköisiin palveluihin. Käytännön hankkeiden avulla on kehitetty toimintamallia, jossa tietoturva otetaan sähköisiin palveluihin mukaan jo niiden kehittämisen alkuvaiheessa, jotta voidaan ennakoida mahdollisia riskitekijöitä.

Kaksi Forum Viriumin hanketta on osallistunut LUOTI-ohjelmaan vuoden 2006 aikana, Liikennetietoalusta sekä Päiväkotien kuva- ja videopäiväkirjat-projekti.

Liikennetietoalusta-hankkeessa Tieliikelaitos ja WM-Data kehittävät liikenteen tietopalveluiden käyttöön ajantasaisen liikennetiedon sisältöalustan ja sen vaatimat palvelukomponentit. Tiedon oikeellisuus ja ajantasaisuus asettavat haasteita palvelun toiminnalle ja maksullisen palvelun suojaaminen väärinkäytöksiltä on ensiarvoisen tärkeää. Hankkeen tietoturva-asiantuntijana toimii KPMG Oy.

LUOTI kuvasi Liikennetietoalusta-hankkeen liiketoimintaprosesseja haastattelemalla hankkeen toteutuksen kannalta keskeisiä henkilöitä ja kartoitti tietoturvaheikkouksia ryhmätyömenetelmien avulla. Riskejä ja niiden kontrollointimahdollisuuksia työstettiin parityönä ja erillisissä työpajoissa. Työpajat ja erityisesti parityöskentely osoittautuivat hyvin tehokkaaksi tavaksi ennakoida tietoturvauhkia. Kartoituksen tuloksena havaittiin useita potentiaalisia riskejä, mutta niille löydettiin myös ratkaisuvaihtoehtoja. Liikennetietoalusta-hankkeen kehitystyö jatkuu, vaikka LUOTI-ohjelma onkin päättymässä.

Forum Viriumin Päiväkotien kuva- ja videopäiväkirjat-projektin tavoitteena on kehittää luotettavia ja helppokäyttöisiä interaktiivisia viestintätapoja perheiden ja päiväkotien välille. Palvelun pilottivaiheessa neljälle päiväkodille jaettiin multimediapuhelimet, joilla henkilökunta kuvasi päiväkodin tapahtumia. Kännykällä otetut kuvatut kuvat ja videopätkät siirtyivät internetin salattuun kuvaboxi-palveluun, jonne vanhemmat pääsivät omilla käyttäjätunnuksillaan. Projektin pilottivaihe on päättynyt ja se on nyt kaupallistamisvaiheessa. Tarkoituksena on myös jatkokehittää palvelua muihinkin ympäristöihin sopivaksi. Tietoenator Oy toimi pilottiprojektin tietoturva-asiantuntijana.

Palvelun käyttäjän tunnistaminen, tunnistetietojen laatu ja luottamuksellisuus osoittautuivat keskeisiksi tietoturvavaatimuksiksi, joilla ehkäistään palvelun väärinkäyttö. Kuvapäiväkirja-projektissa kuten muissakin vastaavissa ohjelmistokehityshankkeissa korostui, että tietoturvasuunnittelu on tehtävä muun järjestelmäsuunnittelun rinnalla, sillä tietoturvamäärittelyt toimivat reunaehtoina mm. käytettävyydelle ja informaation käsittelysäännöille.

Lisätietoja Luoti-ohjelmasta: www.luoti.fi

Lue myös