Forum Virium Helsinki EIT ICT Labsin kumppaniksi

EIT edistää eurooppalaista innovaatiotoimintaa

Forum Virium Helsinki on liittynyt EIT ICT Labsin affiliate-kumppaniksi. Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti EIT on EU:n teknologian tutkimuksen huippuyksikkö. Sen tavoitteena on EU:n kilpailukyvyn nostaminen. EIT toimii yhdistäen mm. yritysten, tutkimuslaitosten ja muiden sidosryhmien keskittymiä itsenäisiksi yhteistyöryhmiksi, joita kutsutaan osaamis- ja innovaatioyhteisöiksi (Knowledge and Innovation Community, KIC): tavoitteena on rakentaa parempia yhteyksiä eri toimijoiden välille ja poistaa innovoinnin pullonkauloja. EIT ICT Labs on Euroopan laajuinen tulevaisuuden tieto- ja viestintäyhteiskuntaan keskittyvä osaamis- ja innovaatioyhteisö.

EIT ICT Labs on tietoyhteiskunnan vahva innovaatiokeskittymä
EIT ICT Labsien tavoitteena on synnyttää dynaaminen ja itseään vahvistava eurooppalainen ICT-alan ekosysteemi. Tähtäimessä on Piilaakson kaltainen uusien ideoiden markkina- ja testauspaikka.

Helsingin yksikön painopisteinä mm. älykkäät tilat ja palvelumuotoilu
EIT ICT Labsin Helsingin yksikkö toimii Otaniemessä Open Innovation Housessa ja sen perustajajäseniä ovat Nokia, VTT ja Aalto-yliopisto. Forum Virium Helsinki liittyi EIT ICT Labsin affiliate partneriksi.  EIT ICT Labs Helsingin painopisteitä ovat mm. älykkäät tilat, palvelumuotoilu, Green ICT & kestävä kehitys sekä hyvinvointi. EIT ICT Labs tarjoaa jäsenilleen mm. yhteistyötä muihin eurooppalaisiin innovaatiokeskittymiin. Muut EIT ICT Labs-yksiköt sijaitsevat Berliinissä, Eindhovenissa, Pariisissa, Tukholmassa ja Trentossa.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jarmo Eskelinen

Forum Virium Helsinki
jarmo.eskelinen(at)forumvirium.fi

Lue lisää:
http://www.eitictlabs.eu/
http://www.eitictlabs.eu/ict-labs/nodes-co-location-centres/helsinki/
http://www.eitictlabs.eu/ict-labs/faq/
http://en.wikipedia.org/wiki/European_Institute_of_Innovation_and_Technology
 

Lue myös