EU myönsi 32 miljoonan euron rahoituksen älykaupunkien tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan huippuyksikön rakentamiseksi

Artikkelikuva: EU myönsi 32 miljoonan euron rahoituksen älykaupunkien tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan huippuyksikön rakentamiseksi

FINEST Twins – 32 miljoonan euron rahoitus Euroopan unionilta älykaupunkien tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan huippuyksikön perustamiseksi

FINEST Twinsin koordinaattori Tallinnan teknillinen yliopisto (TalTech) sekä Aalto-yliopisto, Forum Virium Helsinki ja Viron talous- ja viestintäministeriö ovat saaneet 15 miljoonaa euroa rahoitusta EU:n Horisontti 2020 -ohjelmalta Viron hallituksen hankkeelle korvamerkitsemän 17 miljoonan euron yhteisrahoituksen lisäksi. Tämä tarkoittaa, että hanke saa yhteensä 32 miljoonaa euroa rahoitusta vuosille 2019–2026.

Alueellinen potentiaali hyötykäyttöön

FINEST Twins -hankkeessa rakennetaan monialainen Smart City Centre of Excellence (CoE) -huippuyksikkö Tallinnaan. Huippuyksikkö osallistaa kaikki johtavat Smart City -toimijat ja sidosryhmät Virossa ja muodostaa tiiviitä ja pitkäaikaisia korkean tason tiedonvaihto-, tutkimus- ja innovaatiokumppanuuksia helsinkiläisten tahojen kanssa. Tämä yhteistyöhön perustuva lähestymistapa mahdollistaa alueellisen tieteellisen tutkimuksen sekä innovaatioiden ja yrittäjyyden potentiaalin hyödyntämisen.

Huippuyksiköt kuuluvat Horisontti 2020:n Huippuosaamisen levittäminen ja osallistujapohjan laajentaminen -ohjelmaan, ja niitä onkin sijoitettu maihin, jotka alisuoriutuvat huippututkimuksen saralla. Uusi Tallinnan yksikkö luodaan johtavien innovaatioihin keskittyvien toimijoiden Aalto-yliopiston ja Forum Virium Helsingin välisenä yhteistyönä.

Huippuyksiköstä tulee tasavertainen muiden ympäri maailmaa sijaitsevien johtavien Smart City -tutkimuskeskusten kanssa. Keskukset keskittyvät älykkäiden kaupunkien puhtaaseen ja kestävään kehitykseen seuraavilla viidellä alueella: liikkuminen, energia, rakennettu ympäristö, hallinto sekä kaupunkianalytiikka ja tiedonhallinta.

Kaksivaiheinen lähestymistapa

Huippuosaamisen levittäminen -ohjelmassa on kaksi vaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa rahoitusta myönnetään isäntäalueen erikoistumisstrategian mukaisen tulevan keskuksen liiketoimintasuunnitelman kehittämistä varten. Toisessa vaiheessa ensimmäisen vaiheen aikana valitut ehdotukset saavat rahallista tukea toteutuksen aloittamista varten.

”FINEST Twins on tähän mennessä Viron suurin tarjouskilpailun kautta myönnettävä tutkimus- ja kehitysmääräraha”, sanoo Jaak Aaviksoo, Tallinnan teknillisen yliopiston rehtori. ”Rahoitus on tunnustus siitä, että TalTechin ja Aalto-yliopiston tutkijat pystyvät innovoimaan nykyaikaisia kaupunkeja, joilla on entistä asukaslähtöisempi ja kestävämpi tulevaisuus.”

TalTech on hankkeen koordinaattori ja ottaa päävastuun huippuyksiköstä.

Tohtori Ralf-Martin Soe Tallinnan teknillisestä yliopistosta lisää: “Olemme tyytyväisiä siitä, että pääsemme tehostamaan kahden johtavan virolaisen ja suomalaisen teknisen korkeakoulun, Aalto-yliopiston ja TalTechin, välistä yhteistyötä. Finest Twins -huippuyksikkö pyrkii omaksumaan Aalto-yliopiston tutkijoiden parhaat käytännöt ja asiantuntijuuden Smart City -ajatteluun liittyvissä kysymyksissä ja toisintamaan niiden parhaat puolet Tallinnassa.”

Urbaani avoin alusta

Maailmanluokan Smart Cities -tutkimusohjelman lisäksi osaamiskeskus toimii myös yhteistyössä yritysten kanssa ja kehittää käyttäjälähtöisiä älykkäiden kaupunkien ratkaisuja, jotka ovat lähtökohtaisesti rajat ylittäviä Tallinnan ja Helsingin välisessä kaksoiskaupunkimallissa. Tämä tapahtuu urbaanin avoimen alustan ja laboratorion (UOP.Lab) kautta. UOP.Lab rakentuu keskuksen tutkimustulosten varaan ja suunnittelee ja kokeilee yhteisiä maiden rajat ylittäviä pilottiprojekteja kahdelle älykkäälle kaupungille.

Hugo Tamagnini Gonçalves UOP.Labin luomishanketta johtavasta Forum Virium Helsingistä korostaa laboratorion roolia rajat ylittävänä innovaatioalustana, jolla kymmenet virolaiset ja suomalaiset yritykset voivat tehdä älykkäiden kaupunkien kehitykseen ja innovaatiohankkeisiin liittyvää yhteistyötä.

”Päätavoitteena on varmistaa, että huippuyksikön tutkimus pääsee vaikuttamaan talouteen ja julkiseen sektoriin suoraan koko makro-alueella, että alue houkuttelee kansainvälistä osaamista ja sijoituksia, ja että ohjelma toimii suomalais-virolaisten tietojen ja teknologisten ratkaisujen ponnahduslautana koko maailmaan”, hän selittää.

UOP.Labia käytetään tutkimustulosten muuntamiseen konkreettisiksi innovaatioiksi sekä uusien konseptien testaamiseen aidoissa skenaarioissa. Tuloksena on avoin tutkimus- ja kehitysympäristö, joka yhdistää tutkimuksen, palvelut ja tuotekehityksen niin julkishallinnon kuin liiketoiminnankin tarpeisiin.

Huippuyksikön ja uuden avoimen laboratorioalustan yhdistäminen tarjoaa jännittäviä mahdollisuuksia. Kuten professori Nieminen Aalto-yliopistosta sanoo: ”Esimerkiksi digitaaliset mikromaksut mahdollistavat kokonaan uudenlaisia esineiden internetiä hyödyntäviä liiketoimintamalleja, mutta emme vielä tiedä, miten kuluttajat tulevat todellisuudessa käyttäytymään.” Käytännön kokeet tosimaailmassa avaavat monia mahdollisuuksia tutkia asioita uusista näkökulmista.

Kuva: Mikko Raskinen

Lisätietoja

Kuva

Hugo Goncalves

#SELECT4CITIES #IoE #IoT #Horizon2020
puh: +358 45 1199 410
hugo.goncalves(at)forumvirium.fi

Lue myös