FinEst Minipilotit käynnistyneet Helsingissä

Artikkelikuva: FinEst Minipilotit käynnistyneet Helsingissä

Minipilotointi on yksi FinEst Twins -hankkeen kolmesta pilotointiohjelmasta. Ohjelman tavoitteena on kätilöidä erityisesti akateemiseen tutkimukseen pohjautuvia innovaatioita kaupallisiksi ja kansainvälisiksi menestystuotteiksi. Kevään aikana Helsingissä käynnistyy neljä mielenkiintoista kokeilua yhteistyössä muun muassa kotihoidon ja Laakson sairaalan kanssa.

Vuonna 2019 käynnistyneen FinEst Twins -hankkeen tavoitteena on syventää Helsingin ja Tallinnan kaupunkien yhteistyötä ja löytää synergiaetuja kaupunkikehittämisen eri teema-alueilla. Minipilotointi-ohjelma tukee tätä tavoitetta kartoittamalla yhteistyössä kaupunkien kanssa konkreettisia, akateemiseen tutkimukseen perustuvia yhteiskehittämisen kohteita.

Toukokuussa 2022 Forum Virium Helsinki lanseerasi ensimmäinen Minipilotointi-haun, johon saatiin 11 hyväksyttyä hakemusta. Hakemukset arvioi asiantuntijaraati, joka pisteytti ne muun muassa tarjottujen ratkaisujen innovaatioasteen, taloudellisen elinvoimaisuuden ja skaalautuvuuden osalta. Arvioinnin tuloksena viisi ratkaisua valittiin Minipilotointi-ohjelmaan. Näistä kolme on nyt edennyt pilotointivaiheeseen ja lisäksi niiden rinnalle on otettu yksi vastikkeeton kokeilu toteutukseen.

Neljä kokeilua starttaa kesällä 2022

Pilotointivaiheeseen eteneminen vaati mukaan valituilta tiimeiltä yrityksen perustamista, yksityiskohtaista pilotointisuunnitelmaa sekä sitoutumista kiinteään yhteistyöhön kumppaniorganisaation kanssa. Alkuperäinen suunnitelma oli aloittaa pilotit jo alkuvuodesta 2022, mutta muun muassa koronaepidemiaan sekä raaka-aineiden ja osien toimitusvaikeuksiin liittyvistä syistä johtuen pilotit päästiin aloittamaan vasta keväällä. Toisaalta pitkä valmistautumisaika takasi hyvän valmistautumisen etenkin kumppaneiden puolelta ja antoi mahdollisuuden kehittää prototyyppejä alkuperäistä suunnitelmaa pidemmälle. 

Kesän 2022 aikana testataan Helsingin kotihoidossa radioaaltoteknologian pohjautuvaa sensorijärjestelmää, joka tunnistaa kaatumistilanteet ja hälyttää automaattisesti apua. Kokeilussa mukana olevien kotihoidon asiakkaiden koteihin asennetaan huonekohtaiset sensorit, joilla asiakkaan aktiivisuutta havainnoidaan täysin anonyymisti. Järjestelmä voidaan ohjelmoida tunnistamaan, missä huoneessa asiakas on ja onko hän makuulla sängyssä, istumassa sohvalla vai kaatuneena keittiön lattialla. Kokeilun tavoitteena on varmistua uuden teknologian toimivuudesta, lisätä kotihoidon asiakkaiden hyvinvointia sekä kasvattaa Helsingin kaupungin teknologista tietämystä kotihoitoon sopivista turvalaitteista.

Kustaankartanon palvelukeskuksessa testataan ääniaaltopatjaa, joka helpottaa muistisairaiden oireita ja vaikuttaa oletettavasti positiivisesti toimintakykyyn. Käytettävää fysioakustista teknologiaa on testattu jo muualla Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Japanissa lähinnä Parkinson- ja Alzheimer-potilaille, mutta sen käyttö muistisairaiden hoidossa on vielä validoimatta. Kesällä noin 20 palvelukeskuksen asukasta pääsee testaamaan patjaa keskimäärin 15 hoitokerran ajan. Testin aikana lepäillään patjalla noin 30 minuuttia ja samalla voi kuunnella vaikkapa radiota. Kokeilun tavoitteena on kerätä niin asukkaiden kuin hoitohenkilökunnan palautetta patjan käytöstä ja kehittää tämän palautteen perusteella kaupallinen tuote niin kotitalouksien kuin hoitolaitostenkin käyttöön.

Kesäksi on myös suunniteltu eAvatar-robottikokeilua yhteistyössä Laakson sairaalan kanssa. Sensoriteknologiaan pohjautuva, kosketuksen tunnistava ja välittävä keinotekoinen iho antaa kosketuksen tunteen robottia ohjaavalle hoitajalle ja päinvastoin. Hoitaja ohjaa robottia etänä, puettavan älyasun sekä VR-lasien välityksellä. eAvatar-hoitorobotin avulla voidaan hoitaa, olla läsnä ja keskustella paljon inhimillisemmin tilanteissa, joissa potilas on eristyksissä esimerkiksi alentuneen vastustuskykyvyn vuoksi. Potilaalla voi myös olla erittäin tarttuva virus, jolloin hoitajien suojaus on aikaavievä ja raskas prosessi. 

Hengitysilman laadun yhteys hengitysoireiden ilmenemiseen inspiroi kehittämään älypuhelimella toimivan sovelluksen, jolla pystytään arvioimaan keuhkojen toimintaa ilman minkäänlaisia lisälaitteita. Tämän sovelluksen toimintaa kokeillaan vapaaehtoisten hengitysongelmaisten perheiden keskuudessa pääkaupunkiseudulla alkukesästä. Sovelluksen avulla halutaan helpottaa hengitysoireiden dokumentointia yksilötasolla. Lisäksi kokeilun avulla käynnistetään kartoitus kartoitus, jossa hengitysoireiden ilmentymisiä pyritään yhdistämään tunnistettaviin ulkoisiin olosuhteisiin, kuten katu- ja siitepölyn määrään tai sisäilman laatuun.

Pilotoinnit jatkuvat aina syksyyn saakka, jonka jälkeen tavoitteena on testattujen tuotteiden kaupallistaminen. Ennen kaupallistamisvaihetta tiimeille on tarjolla tukea start-up toiminnan käynnistämiseen sekä sparrausta muun muassa tuotekehitykseen. Seuraava FinEst Minipilotointi-kierros käynnistyy syksyllä 2022.

Lisätietoa

Projektipäällikkö, tiedottaja Anne-Mari Sandell

Anne-Mari Sandell
Projektipäällikkö, tiedottaja
+358 40 903 1922
anne-mari.sandell@forumvirium.fi

Projektipäällikkö Matti Hämäläinen

Matti Hämäläinen
Projektipäällikkö
+358 40 626 7995
matti.hamalainen@forumvirium.fi

Lue myös