Fiksu Kalasataman kokeiluhaku avautuu tammikuussa

Artikkelikuva: Fiksu Kalasataman kokeiluhaku avautuu tammikuussa

Tammikuussa 2018 aukeaa kokeiluhaku, jossa etsitään hyvinvointia ja terveyttä tukevia digitaalisia ratkaisuja. Tarjottavien ratkaisujen toivotaan edistävän kaupunkilaisten hyvinvointia ja hyödyntävän myös rakennettua ympäristöä eri tavoin. Forum Virium Helsingin verkkosivuilla julkaistaan tarkemmat hakutiedot ja linkki hakulomakkeeseen 2.1.2018.

Kokeilut ovat osa Co-Designing Wellbeing -hanketta, jossa hyvinvointia ja terveyttä edistäviä hyvinvointipalveluita kokeillaan yhdessä Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksen ja yrityskumppaneiden kanssa.

Avoin tarjouskilpailu yrityksille

Avoimella tarjouskilpailulla haetaan hyvinvointia ja terveyttä edistävien digitaalisten ratkaisujen kokeiluja, joiden arvo on enintään 8000 euroa. Toteutettavat kokeilut kiinnittyvät hankkeessa mukana olevien yhteistyökumppanien toimintaan ja tiloihin. Yhteistyökumppaneista koostuva asiantuntijaraati myös valitsee 3–5 kokeilua jatkoon.

Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala sekä Kalasataman alueella toimivat SRV, Kesko ja CGI Suomi. Kalasataman uusi hyvinvointi- ja terveyskeskus avataan helmikuussa 2018 ja tekee aktiivisesti yritysten kanssa yhteistyötä uusien hyvinvointia edistävien ratkaisujen kehittämiseksi.

SRV on kiinnostunut kehittämään asumiseen ja hyvinvointiin liittyviä digitaalisista palveluita erityisesti Kalasataman tornitalokohteissa. Myös Keskon kampus rakentuu parhaillaan alueelle ja työnantajana sitä kiinnostaa erityisesti hyvinvointia tukevien ratkaisujen luominen työterveysasiakkaille. CGI Suomi on kiinnostunut osallistumaan sekä yhteiskehittämiseen että kokeiluihin ja tarjoaa mahdollisesti myös omia ratkaisujaan osaksi kokeiluja.

Yhteistyökumppaneiden valitsemat tiimit kutsutaan yhteiskehittämään omia ratkaisujaan co-design jamiin. Tavoitteena on yhdessä muotoilla kokeiluja niin, että ne kiinnittyvät mahdollisimman hyvin Kalasataman toimintaympäristöön. Kokeilut toteutetaan maaliskuusta 2018 lähtien ”sprintein”, joiden kesto on enintään 6 kuukautta.

Uusia liiketoimintamahdollisuuksia

Yksityisen ja julkisen sektorin yhteinen kehitystoiminta tarjoaa kiinnostavia mahdollisuuksia hyvinvointi- ja terveyspalveluita tarjoaville pk- ja startup-yrityksille. Samalla yhteiskehittäminen avaa uusia näkökulmia liiketoimintamalleihin ja luo konkreettisia liiketoimintamahdollisuuksia mukana oleville yrityksille.

Kalasataman hyvinvointi- ja terveyskeskuksen kannalta yritysyhteistyö paikallisten isojen toimijoiden ja innovatiivisten pk-yritysten kanssa mahdollistaa terveyskeskuksen palveluvalikoiman kehittämiseen. Kokeilut ja yhteiskehittäminen ovat keinoja rakentaa tulevaisuuden hyvinvointi- ja terveyspalveluiden etäratkaisuja, sekä tukea kotona käytettäviä palveluita.

”Myös Helsingin kaupunki hakee oppeja yritysyhteistyöstä ja kokeiluista. Kaikki osapuolet oppivat, kun yritykset, terveydenhuollon ammattilaiset  ja asiakkaat yhteiskehittävät tulevaisuuden palveluita terveys- ja hyvinvointikeskuksen arjessa”, kiteyttää yritysasiamies Sanna Hartman Helsingin kaupungin odotukset.

Noin vuoden mittaista hanketta projektia vetää Forum Virium Helsinki ja projektin kehittämis- ja tutkimuskumppanina on Laurea-ammattikorkeakoulu. Hankkeen rahoittajana on Uudenmaanliitto.

Kuva: Jussi Hellsten / Helsingin kaupungin kuvapankki

Lue myös