FABULOS-hanke pilotoi robottibusseja Helsingin lisäksi neljässä eurooppalaisessa kaupungissa

Artikkelikuva: FABULOS-hanke pilotoi robottibusseja Helsingin lisäksi neljässä eurooppalaisessa kaupungissa

FABULOS-hanke on solminut jatkosopimukset kolmen kansainvälisen konsortion kanssa esikaupallisen hankinnan viimeisestä vaiheesta. Konsortiot pilotoivat itseohjautuvia linja-autoja osana normaalia kaupunkiliikennettä. Pilottivaiheessa kolmen robottibussin laivueita testataan Gjesdalissa, Helsingissä, Tallinnassa Lamiassa ja Helmondissa  huhti- ja lokakuun 2020 välisenä aikana.

FABULOS-projektissa toteutetaan kolmivaiheinen esikaupallinen hankinta. Tavoitteena on osoittaa automatisoidun viimeisen mailin joukkoliikenteen soveltuvuus osaksi kaupunkien julkista liikennettä. Hankkeen ensimmäiseen vaiheeseen valitut viisi konsortiota kehittivät konseptin ja järjestelmäarkkitehtuurin, jotka kykenevät operoimaan itseohjautuvia linja-autoja. Toiseen vaiheeseen eteni neljä konsortiota, jotka kehittivät omaan ratkaisuun perustuvat prototyypit robottibusseista. Kaikki neljä konsortiota onnistuivat prototyyppivaiheessa ja saivat täyden korvauksen työstään.

Reilu budjetti tukemaan tuotekehitystä

Hankkeen kolmas vaihe pyrkii varmistamaan prototyyppien soveltuvuuden ja vertailemaan niitä aidoissa olosuhteissa. Teknisen arviointiryhmän ja alan erityisasiantuntijoidenasiantuntijoiden arvioiden pohjalta viimeiseen vaiheeseen kutsuttiin kolme konsortiota:

  • Sensible 4 – Shotl -konsortio, johon kuuluu kaksi kumppania: Sensible 4 Suomesta ja Shotl Espanjasta. Konsortio käyttää Sensible 4:n ja MUJIn automatisoitua Gacha-bussia.
  • Mobile Civitatem -konsortio, johon kuuluu neljä virolaista kumppania: Modern Mobility, Tallinnan teknillinen yliopisto, AuVeTech ja Fleet Complete. Tämä konsortio kehittää ja testaa itse suunnittelemaansa Iseauto-ajoneuvoa.
  • Saga-konsortio, johon kuuluu neljä kumppania: Forus PRT, Halogen ja Ramboll Management Consulting Norjasta sekä Spare Labs Kanadasta. Konsortio tekee yhteistyötä eurooppalaisen ajoneuvovalmistajan kanssa, joka toimittaa pilotoitavat robottibussit.

Kolmannessa vaiheessa konsortiot voivat saavat enintään 740 000 euroa (ALV 0%) prototyyppiensä validoimiseen, pilottien valmisteluun ja järjestelmien käyttöönottoon.

Robottibusseja testataan aidossa kaupunkiympäristössä

Pilottivaiheessa kolmea erilaista autonomista ajoneuvoratkaisua testataan viidessä eurooppalaisessa kaupungissa. Pilottihankkeet alkavat keväällä Helsingissä, Tallinnassa ja Norjan Gjesdalissa. Syksyn 2020 aikana käynnistetään pilottihankkeet myös Kreikan Lamiassa ja Alankomaiden Helmondissa.

Kuuden kuukauden kokeilun aikana arvioidaan itseohjautuvien ajoneuvojen toimivuutta, yhteensopivuutta ja turvallisuutta. Kaikki pilottihankkeet toteutetaan kaupunkiolosuhteissa, mutta kussakin testikaupungissa on omat erityishaasteensa. Gjesdalissa on vuoristoinen maasto ja 12 prosentin maastonkaltevuus, kun taas Lamiassa lämpömittari saattaa kesällä kohota 40 asteeseen. Alankomaissa on huomioitava pyöräilijöiden suuri määrä, kun taas Helsingissä reitti kulkee maan toiseksi vilkkaimman rautatieaseman ohi. Tallinnassa parannetaan yhteyksiä lentokentälle, mikä vaatii esimerkiksi muun bussiliikenteen huomioimista.

Kaikissa pilottikaupungeissan varmistetaan etäohjauksen toimivuus valvomosta käsin. Bussien on kyettävä itsenäisesti ohittamaan esimerkiksi pysäköityjä autoja ja muita esteitä. Bussien oletetaan toimivan ilman kuljettajaa, ja kyydissä on turvahenkilö vainpaikallisten määräysten niin vaatiessa

FABULOS-hankkeen pääasiallinen tavoite on edistää uusien automatisoitujen viimeisen mailin ratkaisujen tuomista Euroopan markkinoille. Pilottihankkeiden päättymisen jälkeen ostajakaupungit ja valitut kumppanit käynnistävät Euroopan komission prosessin mukaisen innovaatiohankinnan. Tästä hankinnasta ja sen reunaehdoissa keskustellaan FABULOS-hankkeen päätöstilaisuudessa 26.11.2020 Helsingissä.

fabulos.eu


FABULOS (Future Automated Bus Urban Level Operation System) on tutkimus- ja kehityshanke, jonka tavoitteena on osoittaa itseohjautuvien linja-autojen käyttöön perustuvan viimeisen mailin julkisen liikenteen toteuttamiskelpoisuus osana olemassa olevaa kaupunkialueiden julkista liikennettä. FABULOS-hanke saa rahoitusta Euroopan Unionin Horisontti 2020 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta, ja sen kesto on 1.1.2018–31.3.2021. FABULOS-hankkeella on kumppaneita Virossa, Suomessa, Kreikassa, Alankomaissa, Norjassa ja Portugalissa.

Lisätietoja

Kuva

Renske Martijnse-Hartikka

#AiRMOUR #FABULOS
puh. +358 40 683 7979
renske.martijnse-hartikka(at)forumvirium.fi

Kuva

Ulla Tikkanen

puh. +358 41 526 1617
ulla.tikkanen(at)forumvirium.fi

Lue myös