Etsimme ohjelmistorobotiikkaa parantamaan palveluita

Artikkelikuva: Etsimme ohjelmistorobotiikkaa parantamaan palveluita

Forum Virium Helsinki on mukana Hoivarobotiikkaa ikäihmisille -projektissa, jonka tavoitteena on parantaa Palvelukeskus Helsingin asiakkailleen tarjoamia palveluja. Mekaanisten robottien sijaan suunnittelaan ohjelmistorobotiikan hankintaa sulavoittamaan tiedonkulkua eri asiantuntijoiden välillä ja parantamaan eri järjestelmien yhteentoimivuutta.

Jos sinulla tai yritykselläsi on tähän tarpeeseen ratkaisu, tutustu Hilma-sivuilla tietopyynnön yksityiskohtiin ja lähetä vastaus 7.12.2017 mennessä osoitteeseen tietopyynto@forumvirium.fi. Palvelukeskus Helsinki kartoittaa markkinoilla olevia vaihtoehtoja ennen mahdollisen hankinnan aloittamista.

Tavoitteena toimiva palvelukokonaisuus

Tietopyyntö kartoittaa, onko mahdollista luoda kokonaisuus, jossa Palvelukeskus Helsinki voi koota asiakkuuksiin liittyvät tiedot yhteen näkymään. Tietopyynnön toivotaan kiinnostavan toimijoita, joilla on tarjota uudenlaisia lähestymistapoja tietojen yhdistämiseen: ohjelmistorobotiikkaa, integrointialustoja tai CRM:n laajennuksia. Tietopyynnöllä haetaan myös innovatiivisia tapoja hyödyntää kerättyä asiakastietoa esimerkiksi entistä monipuolisempien palvelujen kehittämiseksi.

Lisäksi tietopyynnöllä etsitään työkaluja tiedon jakamiseen ja toimijoiden siiloutumisen purkamiseen. Erityisen mielenkiinnon kohteena ovat asiakkaiden kotiuttamiseen ja sairaanhoitoon siirtymiseen liittyvät prosessit, niiden tehostaminen ja tiedon välittäminen oikea-aikaisesti ammattilaisille sekä asiakkaiden voinnin seuranta data-analytiikan avulla. Esimerkiksi tiedon välittäminen asiakkaan sairaalahoidosta kotiuttamisesta on tällä hetkellä täysin manuaalista työtä, jota tehdään pääasiassa puhelimitse ja sähköpostilla.

Yrityspäivästä eväitä tuotekehitykseen

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala ja Palvelukeskus Helsinki järjestävät 18.12.2017 yrityspäivän, johon valitaan 8–10 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Yrityspäivään kutsutuilla toimijoilla on mahdollisuus esitellä omaa ratkaisuaan Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan sekä Palvelukeskus Helsingin asiantuntijoille.

Edellytyksenä kutsulle on, että yritysten tarjoamat ratkaisut on ennakkoon arvioitu toteuttamiskelpoisiksi ja relevanteiksi. Valitut yritykset saavat erillisen kutsun ja heillä on mahdollisuus yrityspäivän aikana saada omasta ratkaisustaan palautetta sote-alan ammattilaisilta. Yhtä tai useampaa ratkaisua pilotoidaan mahdollisesti yhdessä Palvelukeskus Helsingin kanssa vuoden 2018 aikana.

 

Lue myös