Cisco liittyi Forum Virium Helsingin jäseneksi

Artikkelikuva: Cisco liittyi Forum Virium Helsingin jäseneksi

Cisco, maailman johtava IT-yhtiö, joka auttaa organisaatioita näkemään ja hyödyntämään uusia mahdollisuuksia yhdistämällä ihmisiä, tietolähteitä, asioita ja prosesseja uusin tavoin, liittyi Suomessa Forum Virium Helsingin jäseneksi. Cisco on yksi maailman suurimmista verkkoratkaisujen toimittajista. Jopa 80 prosenttia maailman nettiliikenteestä kulkee Ciscon valmistamien reitittimien kautta. 

Stanfordin yliopistossa opiskellut aviopari Leonard Bosack ja Sandy Lerner perustivat Ciscon San Franciscossa vuonna 1984. Suomen Cisco Public -myyntitiimin vetäjä Tommi Katainen kertoo, että Cisco haluaa tehdä Forum Viriumin kanssa Helsingistä maailman toimivimman älykaupungin.

Mikä innosti Ciscon liittymään Forum Viriumiin?

“Forum Virium haluaa kehittää Helsingistä maailman toimivimman älykaupungin. Cisco toimii maailmanlaajuisesti tiiviissä yhteistyössä kaupunkien kanssa miettien heidän kanssaan kuinka voidaan varmistaa erilaisten älykaupunki- ja IoT (Internet of Things) -hankkeiden hyöty kaupungeille. Haluamme myös varmistaa, että hankkeiden tarvitsema IT-ympäristö toimii hyvin nyt ja tulevaisuudessa.”

Mitä Cisco tekee?

“Cisco tunnetaan verkkolaitteiden, tietoturvavälineiden sekä palvelinratkaisuiden valmistajana. Cisco on mukana myös älykaupunkien rakentamisessa erilaisissa kehityshankkeissa.”

Kerro yrityksen värikkäästä historiasta jotain jännittävää

“Ciscon alkuperäinen nimi oli ‘cisco Systems’. Tarinan mukaan toinen Ciscon perustajista Sandy Lerner käytti San Francisco -kaupungin nimestä loppuosan ja tarkoituksella jätti c-kirjaimen pieneksi. Työntekijät alkoivat käyttää kirjoitusasussa pientä c-kirjainta, sillä he näkivät sen tuovan esille yrityksen erilaisuutta.”

Mihin suuntaan älykaupungit ovat kehittymässä?

“Älykaupungit ovat muuttumassa yhä enemmän alustoiksi, joiden päällä voidaan toteuttaa uutta liiketoimintaa. Tässä avainasemassa on data, jota voidaan käyttää monin eri tavoin hyödyksi. Tämä vaatii kaupungeilta hyvin erilaisia toimintamalleja kuin mihin perinteisesti on totuttu. Se tulee vaikuttamaan myös kaupunkien sisäiseen toimintaan hyvin voimakkaasti.”

Miten teemme yhteistyössä Helsingistä maailman toimivimman älykaupungin?

“Verkot kytkeytyvät älykaupunki- ja IoT-hankkeisiin enemmän kuin koskaan. Erilaisten päätelaitteiden kirjo, IoT:n yleistyminen ja sitä kautta kyberturvallisuusuhat kasvavat hankkeiden edetessä erittäin nopeasti. Näiden myötä verkkoinfrastruktuurin automaation, integroidun tietoturvan, suorituskyvyn ja helpon hallittavuuden merkitys korostuu yhä enemmän. Uskomme vakaasti voivamme luoda Helsingistä johtavan älykaupungin yhteisellä suunnitellulla, missä otetaan huomioon kaupungin strategia, älykaupunki- ja IoT-hankkeet sekä niistä syntyvät uudet vaatimukset IT-ympäristöille.”

Tervetuloa Forum Viriumin jäseneksi Cisco!

Tutustu Ciscon kotisivuihin.

Forum Virium Helsinki on Helsingin kaupungin innovaatioyksikkö, joka tekee Helsingistä maailman toimivimman älykaupungin yhdessä yritysten, tiedeyhteisön ja kaupunkilaisten kanssa.

Lisätietoja:

Kuva

Lue myös