Kuutoskaupunkien API-työkalupakista apua rajapinnan avaajalle

Artikkelikuva: Kuutoskaupunkien API-työkalupakista apua rajapinnan avaajalle

API-rajapinnat ovat tulevaisuuden digipalvelujen perusta. Mitä kaikkea pitää ottaa huomioon, kun haluaa avata rajapinnan? Kuutoskaupunkien esitesarja täydentyy API-työkalupakilla.

Lue napakka opas apeista: milloin ohjelmointirajapintoja tarvitaan, mitkä seikat pitää ottaa huomioon ja millaisia ovat parhaat käytännöt? Oppaassa käsitellään myös apien ylläpitoon, elinkaareen ja käyttöehtoihin liittyviä asioita.

API-työkalupakki on tarkoitettu luettavaksi Kuutoskaupunkien suositukset avoimista rajapinnoista -esitteen kanssa. Suosituksissa valotetaan rajapintoja, niiden merkitystä osana kaupunkien palvelutarjontaa sekä rajapintoihin liittyviä tavoitteita ja toimenpiteitä.

API-työkalupakki pureutuu astetta tarkemmalla tasolla tärkeimpiin asioihin, joita avoimen rajapinnan toteutuksessa on otettava huomioon. Tarkoituksena on tarjota kaupungin työntekijöille apua hankinnan tekemiseen.

API-työkalupakki on osa laajempaa esitesarjaa

Rajapintoja ja niiden hyötyjä, käyttöä ja hankintaa käsitellään laajemmin myös kuutoskaupunkien muissa rajapintaesitteissä. Niissä kuvataan, miksi avoimet rajapinnat ovat tärkeitä ja mitä kaupungit, yritykset ja sovelluskehittäjät voivat saada niistä irti.

Rajapintaesitteet ovat osa laajempaa esitesarjaa, joka kertoo avoimen datan yhteistyöstä Suomen kuudessa suurimmassa kaupungissa. Sarja on suunnattu sekä yrityksille että kaupungeille ja kunnille. Esitesarja täydentyy loppuvuodesta oppailla, joissa kuvataan kaupunkien ja yritysten yhteistyötä sekä avoimen datan käyttöä liiketoiminnassa.

Esitteet:

Avoimet ja yhtenäiset rajapinnat
Kuutoskaupunkien suositukset avoimista rajapinnoista
API-työkalupakki

6Aika avoimet rajapinnat -hankkeessa Suomen kuusi suurinta kaupunkia yhdenmukaistavat avoimia rajapintojaan. Hanke on osa laajempaa 6Aika Avoin data ja rajapinnat -kärkihanketta, jossa kaupungit avaavat dataa ja rajapintoja, jotta syntyisi uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Forum Virium Helsinki vastaa rajapinta-osahankkeesta sekä Helsingin kaupungin avoin data -osahankkeen koordinoinnista.

Lisätietoja:

Kuva

Annukka Varteva

#API #rajapinnat #avoindata #6Aika #databusiness
puh. +358 40 522 7407
annukka.varteva(at)forumvirium.fi

Lue myös