6Aika-hankehaku käynnissä!

Artikkelikuva: 6Aika-hankehaku käynnissä!

Toinen 6Aika-hankehaku on käynnissä 26.1.– 27.2.2015. Haku kohdistuu 6Aika-strategian painopisteisiin Avoin data ja Avoimet innovaatioalustat, joihin molempiin haetaan EAKR-rahoitteisia pilotti- ja kokeiluhankkeita. Rahoitusta hakevan hankkeen pitää tukea jommankumman painopisteen kärkihanketta. Hankkeiden valintakriteerit ja painotukset sekä hankehakuun sovellettavat erityistavoitteet ovat luettavissa Uudenmaanliiton julkaisemasta hakuilmoituksesta. Virallinen hankehakemus jätetään EURA-järjestelmään. 

Rahoitusta yhteishankkeisiin

6Aika-strategiassa tehdään uutta ja ainutlaatuista kaupunkien välistä yhteistyötä. Tavoitteena on parantaa ns. kuutoskaupunkien – Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu ja Turku – palveluja ja niiden toimivuutta yli kuntarajojen. Vaikka tähtäimessä onkin yhteisten palvelujen parantaminen, strategiaa toteutetaan kuitenkin kaupunkien omat intressit ja erityisosaaminen huomioiden.

Koska 6Aika-strategia tavoittelee nimenomaan kaupunkien välistä yhteistyötä, jokaisessa hankehakemuksessa hakijoina pitää olla toimi­joita vähin­tään kahden eri kuutoskaupungin alueelta. Hankerahoitusta voivat hakea kuutoskaupunkien organisaatiot, kuutoskaupunkien alueella toimivat tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, elinkeinojen kehittämisorganisaatiot, julkisomisteiset teknologia- ja osaamiskeskukset, muut julkisyhteisöt, yhdistykset ja osuuskunnat.

Koska rahoittajana on maakuntaliitto (Uudenmaan liitto), yksityiset yritykset eivät voi saada 6Aika-hankerahoitusta. Yritykset ovat kuitenkin merkittävässä roolissa hankkeiden kohderyhmänä. Yritykset halutaankin mukaan kertomaan toiveistaan sekä kehittämään ja testaamaan uusia palveluja yhdessä kaupunkiyhteisön eri toimijoiden kanssa.

Runsas osanotto hakuinfoissa

Tammikuussa järjestettiin neljä hakuinfoa, joihin osallistui yli 200 hankehausta kiinnostunutta. Pääkaupunkiseudulla järjestettiin yhteinen infotilaisuus Helsingin, Vantaan ja Espoon kaupunkien kanssa. Tampereella, Turussa ja Oulussa järjestettiin omat tilaisuudet.

Infotilaisuuksissa esiteltiin haun sisältöjä, miten pilottihankkeiden tulee kytkeytyä kärkihankkeisiin ja mitä teemoja eri kaupungeissa painotetaan. Esittelijöinä toimivat kuutoskaupunkien 6Aika-toimijat sekä rahoittajan edustajat Uudenmaan liitosta. Erityisesti yleisöä kiinnosti tietää, kuka voi hakea rahoitusta ja mikä on yritysten rooli 6Aika-strategian toteutuksessa.

Lisätietoja 6Aika-hankehausta ja hakuinfojen materiaalit löytyvät 6Aika-kotisivuilta. Myös 6Aika-toimisto tukee hankehakuun liittyvissä kysymyksissä. Kätevimmin yhteydenotto sujuu sähköisellä yhteydenottolomakkeella.

www.6aika.fi

6Aika – Avoimet ja älykkäät palvelut on kestävän kaupunkikehityksen strategia, jota toteuttavat yhteistyössä niin sanotut kuutoskaupungit: Helsinki, Es­poo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu. Vuosina 2014–2020 toteutettavan strategian tavoitteena on synnyttää Suomeen uutta osaamista, liiketoimin­taa ja työpaikkoja. 6Aika-strategia osa EU:n rakennerahasto-ohjelmaa ja sitä rahoittavat EU:n lisäksi kuutoskaupungit sekä Suomen valtio.

Lue myös