6Aika: Carbon Neutral Tourism – Tarjoa monimuotoista kestävän matkailun dataa

Artikkelikuva: 6Aika: Carbon Neutral Tourism – Tarjoa monimuotoista kestävän matkailun dataa

Carbon Neutral Tourism kehittää hankkeen aikana hiilineutraaliuteen ja energiatehokkuuteen liittyviä älykkäitä ratkaisuja. Tähän kuuluu uusien datalähteiden kokeilut kuten datan keruu-, tekoälykokeilut ja alustan palveluhankinnat sekä rajapintakehittäminen datalähteistä yhteiseen alustaan. 

Matkailupalvelujen kootut datalähteet

Onko yritykselläsi matkailun dataa innovatiivisiin kokeiluihin joissa kokeillaan uusia digitaalisia ratkaisuja kestävän matkailun kehittämiseen? Data voi olla useasta tietolähteestä yhdistettyä tai erillisiä datalähteitä. Miten data on hyödynnettävissä kokeiluihin data taloudessa dokumentoituna kehittäjille? Data ja siihen liittyvä käyttöönottopalvelu ostetaan kaikkien kokeilujen ja CNT-hankkeen käyttöön 2021 loppuun saakka.

Kokeilun aikainen data ostetaan yhteensä maksimissaan 14 000 € arvosta ja dataa voidaan ostaa pienemmillä summilla.

Tarjouskilpailu on avoinna 17.1.2021 klo 24:00 saakka ja siihen voi jättää tarjouksen tällä lomakkeella.

Arviointikriteerit

Tarjoukset arvioidaan seuraavin arviointiperustein asteikolla 1-5 sekä panoarvoin 1-5. jokainen kohta arvioidaan erikseen.

  1. Datan vastaavuus haasteeseen
  2. Datan innovatiivisuus/uutuusarvo
  3. Datan käytettävyys ja asiakaslähtöinen toteutus
  4. Datan liiketoimintapotentiaali ja skaalattavuus.


Tuomaristolla on oikeus painottaa valintakriteereitä haluamallaan tavalla, keskinäinen vertailtavuus säilyttäen.
Asiantuntijaraati pidättää oikeuden olla valitsematta yhtään palveluntarjoajaa.

6Aika: Carbon Neutral Tourism -hankkeessa toteutetaan Helsingin, Turun ja Tampereen kaupunkien ja eri matkailutoimijoiden kesken uusi dataa hyödyntävä toimintamalli sekä digitaalisia työkaluja, joilla edistetään matkailualan hiilineutraaliutta ja parempaa energiatehokkuutta. Matkailualalla sekä julkisilla toimijoilla on tarve löytää älykkäitä ratkaisuja datan keräämiseen ja hyödyntämiseen.

Hankkeen aikana kehitetään soveltuva mittaristo, kehitetään ja yhdistetään relevantteja datalähteitä, kootaan nämä yhteiseen tietovarantoon ja älykkäiden ratkaisujen kautta muutetaan data käyttökelpoiseksi ja helposti saatavilla olevaksi informaatioksi. Tämän informaation avulla tehdään tarvittavia muutoksia, jotta matkailualan päästöt vähenevät.

Kilpailun tarjouslomake löytyy täältä

Lisätietoa 6Aika: Carbon Neutral Tourism -hankeesta

Lisätietoja

Kuva

Eero Jalo

#urbansense
puh. +358 40 501 3223
eero.jalo(at)forumvirium.fi

Lue myös