6Aika: Carbon Neutral Tourism -kokeiluhaku: Matkailun kestävän kehityksen digitaalisia ratkaisuja

Artikkelikuva: 6Aika: Carbon Neutral Tourism -kokeiluhaku: Matkailun kestävän kehityksen digitaalisia ratkaisuja

Carbon Neutral Tourism haastaa yritykset edistämään matkailun kestävän kehityksen digitaalisia ratkaisuja kokeilujen avulla. Onko yritykselläsi tai tiimilläsi matkailijoiden liikkumisen datankeruu- tai tekoälyinnovaatio, jota haluaisit kokeilla?

Kokeilukierroksen tarjouskilpailu on avoinna 17.1.2021 klo 24.00 saakka. Tarjouslomake löytyy täältä.

Kilpailun voittajat valitaan kokeiluohjelmaan, jossa yhden kokeilun arvo on enintään 8000 euroa. Yhteensä valitaan kolme kokeilua (8000€ kokeilut, yhteensä 24000€). Kokeilu ostetaan pienhankintana.

Kokeilu: Matkailijoiden liikkumisen data

6Aika: Carbon Neutral Tourism -hanke etsii ratkaisuja matkailijoiden liikkumisen datan keräämiseen. Tavoitteena on löytää kokeiltavaksi uudenlainen digitaalinen ratkaisu tai palvelu, jonka avulla voidaan mahdollisimman automatisoidusti selvittää matkailijoiden saapumisreitti kohteeseen ja saapumiseen käytetyt liikkumisen välineet.

Kerätyn datan kautta voidaan edistää kestävää palvelukehitystä ja liikkumisen palveluvalintoja, mitata matkailijan hiilijalanjälkeä ja ohjata matkailualaa kestävämpään suuntaan. Haasteessa ollaan kiinnostuneita matkailijoiden liikkumisen datasta ja käytetyistä kulkuneuvoista eri saapumisreiteillä esimerkiksi Helsinkiin, Tampereelle ja Turkuun ja niissä oleviin matkailukohteisiin (esim. hotellit, matkailualueet, käyntikohteet).

Kokeilu: Innovatiivinen AI ratkaisu 

Kehitä ratkaisu, miten datalähteet jalostuvat matkailun hiilijalanjäljen tiedoksi ja kokoaa kestävän kehityksen suuntaviivat niin kaupunki- kuin luontomatkailun kehittämiseen. Tekoälyn avulla voidaan paremmin suunnitella sellaisia palveluita, jotka tukevat kestävää ja turvallista matkailua. Esimerkiksi kaupungin matkailutoimija voi saada ehdotuksia destinaatioaluetasolla kun taas matkailuyritys voi saada kestävän kehityksen ehdotuksia operatiiviseen toimintaan. Mitä opitaan kokeilun aikana?

Eduksi katsomme:

 • Arvostamme kokeiluja joissa annettuja datalähteitä yhdistetään monipuolisesti.
 • Kokeilussa voi hyödyntää muuta ei tässä mainittuja datalähteitä siten, että datalähteet on dokumentoitu.
 • Arvostamme kokeiluja joissa datalähteen saatavuus ja ratkaisun skaalautuvuus on mahdollistettu.
 • Ratkaisun yhteensopivuus Azure ympäristöön.

Innovatiivinen AI ratkaisu kokeilun datalähteet

Matkailutilastot Tilastokeskus – matkailu

Business Finland

Muut Matkailutilastot

Muut datalähteet

Matkailututkimus ja hiilijalanjälki

Miten mukaan?

 • Parhaat kilpailutyöt valitaan kokeiluohjelmaan jossa voittajat pääsevät kokeilemaan ratkaisuaan. Kokeilu ostetaan pienhankintana.
 • Arvostamme ratkaisua, jossa on paljon uutuusarvoa ja merkittävyyttä kestävän matkailun teemaan. Uutuusarvoa on myös tuotoksessa, jossa on hyödynnetty aikaisempia ratkaisuja uudella tavalla.
 • Kilpailuihin voi osallistua nettilomakkeella 4.1.2021 klo 24:00 saakka.
 • Kokeiluohjelman kesto määräytyy yhdessä sovitun ohjelman mukaan, esim 3-4kk ja max 6kk.

Arviointikriteerit

Tarjoukset arvioidaan seuraavin arviointiperustein asteikolla 1-5 sekä panoarvoin 1-5. jokainen kohta arvioidaan erikseen.

 1. Kokeilun vastaavuus haasteeseen
 2. Kokeilun innovatiivisuus/uutuusarvo
 3. Kokeilun käytettävyys ja asiakaslähtöinen toteutus
 4. Kokeilun liiketoimintapotentiaali ja ratkaisun skaalattavuus.

Tuomaristolla on oikeus painottaa valintakriteereitä haluamallaan tavalla, keskinäinen vertailtavuus säilyttäen. Asiantuntijaraati pidättää oikeuden olla valitsematta yhtään palveluntarjoajaa.

6Aika: Carbon Neutral Tourism -hankkeessa toteutetaan Helsingin, Turun ja Tampereen kaupunkien ja eri matkailutoimijoiden kesken uusi dataa hyödyntävä toimintamalli sekä digitaalisia työkaluja, joilla edistetään matkailualan hiilineutraaliutta ja parempaa energiatehokkuutta. Matkailualalla sekä julkisilla toimijoilla on tarve löytää älykkäitä ratkaisuja datan keräämiseen ja hyödyntämiseen.

Hankkeen aikana kehitetään soveltuva mittaristo, kehitetään ja yhdistetään relevantteja datalähteitä, kootaan nämä yhteiseen tietovarantoon ja älykkäiden ratkaisujen kautta muutetaan data käyttökelpoiseksi ja helposti saatavilla olevaksi informaatioksi. Tämän informaation avulla tehdään tarvittavia muutoksia, jotta matkailualan päästöt vähenevät.

Kokeilujen tarjouslomake löytyy täältä.

Lisätietoa 6Aika: Carbon Neutral Tourism -hankeesta

 

 

 

 

 

 

 

Kuva: Omar El Mrabt

Lisätietoja

Kuva

Eero Jalo

#urbansense
puh. +358 40 501 3223
eero.jalo(at)forumvirium.fi

Lue myös