Tavarat jakoon: vatkain naapurilta ja sähköpyörä yhteiskäyttöisesti

Artikkelikuva: Tavarat jakoon: vatkain naapurilta ja sähköpyörä yhteiskäyttöisesti

Kolme kokeilua tuo taloyhtiöihin lainauspalveluita tavaroille ja yhteiskäyttöisiä sähköpyöriä. Samalla selvitetään, innostuvatko taloyhtiöt ja asukkaat jakamispalveluista.

Tilat ja tavarat jakoon -kokeiluohjelmaan etsittiin taloyhtiöihin ja kortteleihin sopivia jakamistalouden palveluita. Tarjousten pohjalta valikoitui kolme kokeilua. Kokeilut toteutetaan kesän ja syksyn 2022 aikana kolmessa pilottikohteessa: Malminkartanossa, Leinelässä ja Lauttasaaressa. Kokeiluohjelma on osa Circular Green Blocks – Kestävät kaupunkikorttelit kiertotalouden liiketoiminnan ajureina -hanketta. 

Kaksi kokeilua keskittyy tavaroiden lainaamiseen ja jakamiseen. Toisen niistä toteuttaa CoReorient Oy ja toisen Lainappi Oy. Kolmas kokeilu koskee taloyhtiön yhteiskäyttöisiä sähköpyöriä. Sen toteuttaa Willari Fiksaa & Loonaa (Willari).

Tavaraa lainaksi ja tilaa varastoihin

CoReorient Oy:n kokeilu tulee Lauttasaareen Katajaharjuun, jossa kymmenen taloyhtiön asukkaat pääsevät kokeilemaan palvelua. Kortteliin tuodaan tavaralainaamona toimiva kontti, josta löytyy yhteiskäyttöön tarkoitettuja hyödykkeitä. Asukkaat pääsevät ehdottamaan, mitä kaikkea voisi olla lainattavana. Lisäksi he voivat kasvattaa valikoimaa tarjoamalla omia esineitään lainattaviksi. Palvelu toimii selainpohjaisen varausjärjestelmän kautta ja sitä myös kehitetään kokeilun aikana. Kokeilun kautta tutkitaan, mitä muita jakamista ja yhteisöllisyyttä edistäviä ominaisuuksia palveluun voidaan kehittää. 

Taloyhtiön oma Lainappi -kokeilu tulee Malminkartanoon taloyhtiön kerhohuoneeseen. Lainappi-laatikkoon tuodaan asukkaiden toivomia tavaroita yhteiskäyttöön, jotta jokaisen kotitalouden ei tarvitsisi omistaa kaikkea. Lisäksi asukkaat saavat Lainappi-alustalle oman yksityisen ryhmän, jonka kautta he voivat lainata omia tavaroitaan helposti ja turvallisesti toisille saman taloyhtiön asukkaille. Lainausteknologian kehittämisen ohella kokeilijat haluavat selvittää, miten lainauspalvelu vaikuttaa taloyhtiön yhteisöllisyyteen. Saako se ihmiset kohtaamaan aiempaa enemmän?

Pyöriä yhteiskäyttöön

Willari tuo sähköpolkupyörät ja lasten vetokärryn taloyhtiöön VAV-asuntoihin Vantaan Leinelässä. Pyörien yhteiskäyttöä on aiemmin kokeiltu Tampereen opiskelija-asuntosäätiön kanssa, mutta nyt kokeilu toteutetaan ensimmäistä kertaa taloyhtiön kanssa. Pyörät ovat kaikkien asukkaiden käytössä yhteisen varauskalenterin kautta. Kokeilijat haluavat selvittää, ovatko asukkaat kiinnostuneita yhteiskäyttöisistä palveluista ja millaisella mallilla yhteiskäyttöiset pyörät toimivat taloyhtiöissä.

Tilat ja tavarat jakoon -kokeiluohjelman tavoitteena on auttaa taloyhtiöitä ja isännöintikenttää löytämään keinoja, joilla taloyhtiöt voisivat ottaa uusia ratkaisuja ja palveluita käyttöön sekä osaltaan edistää jakamistaloutta ja kestävää asumista korttelissa.

Kokeiluja seuraavat Helsingin kaupunki, Isännöintiliitto, Kiinteistöliitto ja Heka.

Circular Green Blocks – kestävät kaupunkikorttelit kiertotalouden liiketoiminnan ajureina -hanke (9/2021–8/2023) edistää kierto- ja jakamistaloutta asuinkortteleissa yhdessä taloyhtiöiden, yritysten ja kaupungin kanssa. Hanketta toteuttavat HSY, Forum Virium Helsinki, Aalto-yliopisto ja Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Kuva: Maija Astikainen, City of Helsinki

Lisätietoa

Lue myös