Projektiesittely ---

Circular Green Blocks toi kestävää asumista taloyhtiöihin ja kortteleihin

Artikkelikuva: Projektiesittely

Circular Green Blocks -hankkeessa vietiin uusia jakamis- ja kiertotalouden ratkaisuja pääkaupunkiseudun kortteleihin ja taloyhtiöihin.

Circular Green Blocks -hanke toi yritykset, taloyhtiöt ja asukkaat yhteen kehittämään kestäviä kierto- ja jakamistalouden ratkaisuja, jotka liittyvät esimerkiksi liikkumiseen, tilojen yhteiskäyttöön, piha-alueiden kehittämiseen, kaupunkiviljelyyn sekä kiertotalousteemaisiin tapahtumiin. Ratkaisuja kokeiltiin hankkeen aikana seitsemässä pilottikorttelissa pääkaupunkiseudulla. 

Hankkeessa hyödynnettiin 360-kuvausta, digitaalista ympäristötietoa ja 3D-mallinnusta kiertotalouden ratkaisujen ja suunnitelmien edistämiseksi korttelitasolla. Mallinnusten käyttömahdollisuuksia havainnollistettiin sekä mahdollisille palveluntarjoajille että taloyhtiöille.

Tulokset

Hankkeeseen saatiin alussa mukaan 4 pilottikohdetta pääkaupunkiseudulta: kaksi vuokrataloyhtiötä (VAV Vantaan Leinelässä ja Y-säätiön M2-kodit Espoon Latokaskessa) ja kaksi yksityisistä asunto-osakeyhtiöistä koostuvaa pilottikohdetta, joista toinen sijaitsi Malminkartanossa ja toinen Katajaharjussa Lauttasaaressa. Hankkeen loppupuolella pilottikohteet täydentyivät uusien kokeilujen myötä: M2-koti Oulunkylällä, HOASin kohteella Kampista sekä As Oy Jätkäsaarella.

Hankkeessa toteutettiin yhteensä 10 kokeilua, joista kuusi oli Forum Virium Helsingin vetämiä. Kokeiluissa oli mukana 13 yritystä. Kokeilut kohdistuivat joko taloyhtiöihin tai asuinkortteleihin ja ne edistivät kierto- ja jakamistaloutta ja kestävää arkea. Ratkaisuja yhteiskehitettiin laajasti hankkeen asiantuntijoiden ja sidosryhmien kanssa.

Kokeilujen ja yhteiskehittämisen pohjalta tuotettiin kolme opasta eri kohderyhmille. Oppaisiin on koostettu parhaat käytännöt yrityksille ja taloyhtiöille.

Tavoite

Circular Green Blocks -hankkeen tavoitteena oli edistää kierto- ja jakamistaloutta kortteleissa ja taloyhtiöissä sekä kehittää älykästä ja toimivaa kaupunkia. Hankkeen aikana yritykset saivat apua kierto- ja jakamistaloutta edistävän liiketoiminnan kehittämiseen. Taloyhtiöt puolestaan oppivat tunnistamaan, millaisia kiertotalousratkaisuja omassa kiinteistössä tai lähikorttelissa kannattaisi toteuttaa.  

Tavoitteena oli myös edistää rakennetun ympäristön 3D-paikkatiedon hyödyntämistä sekä lisätä eri alojen yritysten tietoa ja ymmärrystä sen hyödyntämismahdollisuuksista esimerkiksi korttelipihojen kehittämisessä ja suunnittelussa.

Hanke tarjosi lisää tietoa taloyhtiöiden digitaalisuutta hyödyntävien palveluiden käyttöönotosta korttelitasolla. Kokeilut puolestaan auttoivat ymmärtämään, millaisia mahdollisuuksia taloyhtiöillä on kierto- ja jakamistalouden edistämisessä ja mitä uusien ratkaisujen käyttöönotto vaatii. Samalla yritysten ymmärrys ratkaisujen toteuttamisesta usean taloyhtiön kesken parani.

Yhteistyötä tehtiin yritysten ja taloyhtiöiden lisäksi isännöinti- ja huoltoyhtiöiden sekä ja kiertotalousasiantuntijoiden ja kaupunkisektorin kanssa. 

Kesto, kumppanit ja rahoitus

Kesto: Hanke oli käynnissä 1.9.2021–30.9.2023

Kumppanit: Hankkeen toteuttivat Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, Forum Virium Helsinki, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Aalto-yliopisto. HSY vastasi hankkeen koordinoinnista.

Rahoitus: Hanketta rahoitti Euroopan aluekehitysrahasto. Rahoitus oli osa EU-REACT toimintalinjaa eli hanketta rahoitettiin osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Rahoituksen valvova viranomainen oli Uudenmaan liitto. Rahoitusta hanke sai lisäksi Helsingin kaupungilta.

Budjetti: Hankkeen kokonaisbudjetti oli 1 173 241 euroa, josta Forum Virium Helsingin osuus oli 296 600 euroa.

Forum Virium Helsingin rooli

Forum Virium Helsinki vastsi hankkeessa Helsingin pilottikortteleiden valinnasta sekä kortteleissa kokeiltavista digitaalisista jakamistalouden ratkaisuista, joita haettiin avoimien kokeiluhakujen kautta. Hankkeen tuloksia ja malleja vietiin Fiksu Kaupunki – Helsinki Innovation Districts -hankkeeseen kaupunkiuudistusalueiden kehittämisen tueksi.

Hyödyt Helsingille

Hanke tuotti kaupungille tietoa kierto- ja jakamistalouden ratkaisuista sekä ymmärrystä niiden huomioimisesta aluekehityksessä. Helsingin pilottikortteleissa toteutettavat kokeilut tukivat lisäksi kehitystyötä kaupunkiuudistusalueilla. Hankkeen kokemuksia ja oppeja hyödynnettiin Helsingin kaupungin kierto- ja jakamistalouden tiekartan toimenpiteissä sekä kiertotalousklusterissa. 

Circular Green Blocks – kestävät kaupunkikorttelit kiertotalouden liiketoiminnan ajureina – hanke (9/2021–8/2023) edisti kierto- ja jakamistaloutta asuinkortteleissa yhdessä taloyhtiöiden, yritysten ja kaupungin kanssa. Hanketta koordinoi HSY, ja hankepartnereina toimivat Forum Virium Helsinki, Aalto-yliopisto ja Metropolia Ammattikorkeakoulu. Hanke sai rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta. Hanke rahoitettiin osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Tutustu Forum Virium Helsingin tuottamaan Asukkaista asiakkaiksi -oppaaseen!

Kuva: Sasa Tkalcan / Helsinki Partners