Projektiesittely ---

Circular Green Blocks tuo kestävää asumista taloyhtiöihin ja kortteleihin

Artikkelikuva: Projektiesittely

Circular Green Blocks -hankkeessa viedään uusia jakamis- ja kiertotalouden ratkaisuja pääkaupunkiseudun kortteleihin ja taloyhtiöihin.

Circular Green Blocks -hanke tuo yritykset, taloyhtiöt ja asukkaat yhteen kehittämään kestäviä kierto- ja jakamistalouden ratkaisuja, jotka liittyvät esimerkiksi liikkumiseen, tilojen yhteiskäyttöön, piha-alueiden kehittämiseen, kaupunkiviljelyyn sekä kiertotalousteemaisiin tapahtumiin. Ratkaisuja kokeillaan hankkeen aikana 3–5 valitussa pilottikorttelissa pääkaupunkiseudulla. 

Hankkeessa hyödynnetään 360-kuvausta, digitaalista ympäristötietoa ja 3D-mallinnusta kiertotalouden ratkaisujen ja suunnitelmien edistämiseksi korttelitasolla. Mallinnusten käyttömahdollisuuksia havainnollistetaan sekä mahdollisille palveluntarjoajille että taloyhtiöille.

Tavoite

Circular Green Blocks -hankkeen tavoitteena on edistää kierto- ja jakamistaloutta kortteleissa ja taloyhtiöissä sekä kehittää älykästä ja toimivaa kaupunkia. Hankkeen aikana yritykset saavat apua kierto- ja jakamistaloutta edistävän liiketoiminnan kehittämiseen. Taloyhtiöt puolestaan oppivat tunnistamaan, millaisia kiertotalousratkaisuja omassa kiinteistössä tai lähikorttelissa kannattaisi toteuttaa.  

Tavoitteena on myös edistää rakennetun ympäristön 3D-paikkatiedon hyödyntämistä sekä lisätä eri alojen yritysten tietoa ja ymmärrystä sen hyödyntämismahdollisuuksista esimerkiksi korttelipihojen kehittämisessä ja suunnittelussa.

Hankkeen aikana saadaan lisää tietoa taloyhtiöiden digitaalisuutta hyödyntävien palveluiden käyttöönotosta korttelitasolla. Kokeilut puolestaan auttavat ymmärtämään, millaisia mahdollisuuksia taloyhtiöillä on kierto- ja jakamistalouden edistämisessä ja mitä uusien ratkaisujen käyttöönotto vaatii. Samalla yritysten ymmärrys ratkaisujen toteuttamisesta usean taloyhtiön kesken paranee.

Yhteistyötä tehdään yritysten ja taloyhtiöiden lisäksi isännöinti- ja huoltoyhtiöiden sekä ja kiertotalousasiantuntijoiden ja kaupunkisektorin kanssa. 

Kesto, kumppanit ja rahoitus

Kesto: Hanke on käynnissä 1.9.2021–31.8.2023

Kumppanit: Hankkeen toteuttavat Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, Forum Virium Helsinki, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Aalto-yliopisto. HSY vastaa hankkeen koordinoinnista.

Rahoitus: Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto. Rahoitus on osa EU-REACT toimintalinjaa eli hanketta rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Rahoituksen valvova viranomainen on Uudenmaan liitto. Rahoitusta hanke saa lisäksi Helsingin kaupungilta.

Budjetti: Hankkeen kokonaisbudjetti on 1 173 241 euroa, josta Forum Virium Helsingin osuus on 296 600 euroa.

Forum Virium Helsingin rooli

Forum Virium Helsinki vastaa hankkeessa Helsingin pilottikortteleiden valinnasta sekä kortteleissa kokeiltavista digitaalisista jakamistalouden ratkaisuista, joita haetaan avoimen kokeiluhaun kautta. Hankkeen tuloksia ja malleja viedään Fiksu Kaupunki – Helsinki Innovation Districts -hankkeeseen kaupunkiuudistusalueiden kehittämisen tueksi.

Hyödyt Helsingille

Hanke tuottaa kaupungille tietoa kierto- ja jakamistalouden ratkaisuista sekä ymmärrystä niiden huomioimisesta aluekehityksessä. Helsingin pilottikortteleissa toteutettavat kokeilut tukevat lisäksi kehitystyötä kaupunkiuudistusalueilla. Hankkeen kokemuksia ja oppeja hyödynnetään Helsingin kaupungin kierto- ja jakamistalouden tiekartan toimenpiteissä sekä kiertotalousklusterissa. 

Circular Green Blocks – kestävät kaupunkikorttelit kiertotalouden liiketoiminnan ajureina – hanke (9/2021–8/2023) edistää kierto- ja jakamistaloutta asuinkortteleissa yhdessä taloyhtiöiden, yritysten ja kaupungin kanssa. Hanketta koordinoi HSY, ja hankepartnereina toimivat Forum Virium Helsinki, Aalto-yliopisto ja Metropolia Ammattikorkeakoulu. Hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta. Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Kuva: Sasa Tkalcan / Helsinki Partners