Projektiesittely ---

PilotGreen tuo uusia keinoja kasvillisuuden lisäämiseen kaupungeissa

Artikkelikuva: Projektiesittely

PilotGreen-hankkeessa kehitetään uusia ja innovatiivisia vihreän infrastruktuurin ratkaisuja kokeilemalla niitä yhdessä yritysten, kaupunkien ja kaupunkilaisten kanssa.

Vihreän infrastruktuurin, eli strategisesti suunnitellun viheralueiden verkoston, uudenlaiset ja luovat ratkaisut ovat ilmastonmuutokseen sopeutumisen, luonnon monimuotoisuuden lisäämisen, viihtyisyyden ja kaupunkilaisten hyvinvoinnin näkökulmasta tarpeellisia tiiviissä kaupunkiympäristössä. 

Hyvin suunnitellut ja monimuotoiset kasvillisuuden peittämät alueet esimerkiksi vähentävät tulvariskiä, toimivat hiilinieluina, viilentävät ja puhdistavat kaupunki-ilmaa, vaimentavat melua sekä tarjoavat kaupunkilaisille kokemuksellisesti rikkaita ympäristöjä.

Tavoite

PilotGreen-hankkeen tavoitteena on edistää vihreän infrastruktuurin alalla toimivien yritysten liiketoimintaa ja tukea ilmastonkestävän ja erilaisia ekosysteemipalveluja eli luontohyötyjä tuottavan kaupunkiympäristön rakentamista. 

Hankkeessa myös laajennetaan ja syvennetään ylimaakunnallista tutkimus,- kehitys,- ja innovaatioyhteistyötä Uudellamaalla ja Päijät-Hämeessä sekä uudistetaan vihreän infrastruktuurin sektoria kytkemällä siihen uusia toimijoita. 

Hanke tuo yritykset, teknologiatoimijat, kaupungit ja kaupunkilaiset yhteen kokeilemaan ja kehittämään luovia ja ennakkoluulottomia, alaa ravistelevia ratkaisuja. Niitä toteutetaan Helsingissä, Lahdessa ja Metropolian living lab -tiloissa. 

Kiinnostuksen kohteena ovat erityisesti uudenlaiset, esimerkiksi modulaariset ja kiinteistöihin integroitavat vihreän infrastruktuurin ratkaisut ja niihin liittyvä digitaalisuuden hyödyntäminen. Kestävä kehitys, hiilineutraalius ja kiertotalous sekä kokeilujen skaalautuvuus ovat hankkeen keskeisiä näkökulmia.

Hankkeen aikana yritykset saavat välineitä ja oppeja täysin uudenlaisten, erityisesti tiiviiseen kaupunkiympäristöön sopivien vihreän infrastruktuurin ratkaisujen kehittämiseen. Kokeilujen toteuttajat pääsevät verkostoitumaan paitsi kotimaassa myös kansainvälisesti. 

Kaupungit ja kunnat saavat ymmärrystä ratkaisujen hyödynnettävyydestä ja vaikutuksista sekä osaamista vihreän infrastruktuurin ratkaisujen hankintaan. Tavoitteena on myös sitouttaa julkisen sektorin toimijoita vihreän infrastruktuurin investointeihin.

PilotGreen rakentuu aiemmin toteutettujen hankkeiden, erityisesti B.Greenin ja Virtuaalivehreän kokemuksille ja opeille.

Kesto, kumppanit ja rahoitus

Kesto: Hanke on käynnissä 1.1.2023–31.12.2025

Kumppanit: Hankkeen toteuttavat Forum Virium Helsinki, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja LAB Ammattikorkeakoulu. 

Rahoitus: Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto. Rahoituksen valvova viranomainen on Uudenmaan liitto. 

Budjetti: Hankkeen kokonaisbudjetti on  1 250 000 euroa, josta Forum Virium Helsingin osuus on 594 166 euroa.

Uutiset

Forum Virium Helsingin rooli

Forum Virium Helsinki vastaa hankkeen koordinoinnista ja Helsingin eri kaupunginosissa kokeiltavista ratkaisuista, joita haetaan avoimen kokeiluhaun kautta. Kokeiluympäristöinä toimivat Fiksu Kaupunki – Helsinki Innovation Districts alueet Malmi, Malminkartano-Kannelmäki, Mellunkylä, Pasila ja Kalasatama. 

Forum Virium Helsinki vastaa myös hankkeen viestinnästä ja tulosten levittämisestä niin Uudenmaan ja Päijät-Hämeen kuin laajemmin koko Etelä-Suomen kaupunkien ja kuntien hyödynnettäväksi.

Hyödyt Helsingille

Hanke tuottaa kaupungille tietoa vihreän infrastruktuurin ratkaisujen hyödynnettävyydestä, vaikutuksista ja hankintakäytännöistä. 

Helsingin erilaisilla alueilla toteutettavat kokeilut tarjoavat kaupungille osaamista toimia vihreän infrastruktuurin kokeilualustana. Kehitettävät ratkaisut tuovat alueille lisää vetovoimaa, viihtyisyyttä ja sopeutuvuutta muuttuvassa ilmastossa. Hanke tekee yhteistyötä muiden muassa Testbed-Helsinki -kokeilualustan, aluerakentamisyksikön ja elinkeinopalvelujen kanssa.

Vastuullisuus

PilotGreen-hankkeessa kehitettävät vihreän infrastruktuurin innovaatiot tukevat ekologista kestävyyttä ja kaupunkien sopeutumista ilmastonmuutokseen. Hankkeessa suositaan ratkaisuja, joiden tuottamisessa käytetään kestävästi luonnonvaroja ja hyödynnetään kiertotalouden periaatteita sekä uusiutuvia energialähteitä. 

Hanke edistää kestävästi tuotettujen vihreän infrastruktuurin ratkaisujen liiketoimintamahdollisuuksia ja kysyntää. Lisäksi se kasvattaa alan toimijoiden ympäristöosaamista.

Sosiaalista kestävyyttä hanke tukee lisäämällä viihtyisyyttä ja erilaisten ihmisryhmien hyvinvointia kaupunkiuudistusalueilla. Hankkeen tavoitteena on myös vihreän infrastruktuurin ja teknologia-alan sukupuolijakauman tasoittaminen.

Seuraa projektia tai liity postituslistalle

Tutustu projektin kuulumisiin LinkedIn -palvelussa ja laita sivu seurantaan:

Kun liityt postituslistalle, saat meiltä uutisia projektin kokeiluista, tapahtumista ja tuloksista. Täytä oheinen lomake jos haluat liittyä listalle.

Hidden
Hidden
Nimi(Pakollinen)
Hyväksyn henkilötietojen tallentamisen Forum Virium Helsingin tietosuojaselosteen mukaisesti(Pakollinen)
Olen lukenut Forum Virium Helsingin tietosuojaselosteen ja annan suostumuksen henkilötietojeni käsittelyyn sen mukaisesti. Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR).
Hyväksyn henkilötietojen tallentamisen PilotGreen projektikonsortion yhteisrekisterin tietosuojaselosteen mukaisesti(Pakollinen)
Olen lukenut PilotGreen projektikonsortion tietosuojaselosteen ehdot ja hyväksyn tietojeni tallentamisen niiden mukaisesti. Emme välitä henkilötietoja projektikonsortion ulkopuolelle tai lähetä kaupallisia tiedotteita. Lyhyesti: noudatamme EU:n GDPR asetusta ja käsittelemme henkilötietoja huolellisesti.

PilotGreen-hankkeessa (1/2023-12/2025) lisätään vehreyttä ja viihtyisyyttä kaupunkeihin kokeilemalla uudenlaisia vihreän infrastruktuurin ratkaisuja yhdessä yritysten, kaupunkien ja kaupunkilaisten kanssa. Hanketta koordinoi Forum Virium Helsinki, ja hankekumppaneina toimivat Metropolia Ammattikorkeakoulu sekä LAB-ammattikorkeakoulu. Hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta.

Kuva: Jussi Hellsten / Helsingin kaupungin kuvapankki