Projektiesittely ---

EIT Digital kumppanuus

Artikkelikuva: Projektiesittely

EIT Digital on Euroopan laajuinen tulevaisuuden tieto- ja viestintäyhteiskuntaan keskittyvä osaamis- ja innovaatioyhteisö.

Forum Virium Helsinki tekee tiivistä yhteistyötä verkoston kanssa. Olemme verkoston affiliate-kumppani ja olleet mukana useissa eri hankkeissa.

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti EIT on EU:n teknologian tutkimuksen huippuyksikkö. Sen tavoitteena on EU:n kilpailukyvyn nostaminen.

EIT toimii yhdistäen mm. yritysten, tutkimuslaitosten ja muiden sidosryhmien keskittymiä itsenäisiksi yhteistyöryhmiksi, joita kutsutaan osaamis- ja innovaatioyhteisöiksi (Knowledge and Innovation Community, KIC). Tavoitteena on rakentaa parempia yhteyksiä eri toimijoiden välille ja poistaa innovoinnin pullonkauloja.

EIT Digitalin tavoitteena on synnyttää dynaaminen ja itseään vahvistava eurooppalainen ICT-alan ekosysteemi. Tähtäimessä on Piilaakson kaltainen uusien ideoiden markkina- ja testauspaikka.

Forum Virium Helsinki on EIT Digitalin affiliate-partneri. EIT Digital tarjoaa jäsenilleen mm. yhteistyötä muihin eurooppalaisiin innovaatiokeskittymiin. EIT Digital -yksiköt sijaitsevat Helsingissä, Berliinissä, Eindhovenissa, Pariisissa, Tukholmassa ja Trentossa.

Helsingin yksikkö

EIT Digital -Helsingin yksikkö toimii Otaniemessä Open Innovation Housessa ja sen perustajajäseniä ovat Nokia, VTT ja Aalto-yliopisto. Painopisteitä ovat mm. älykkäät tilat, palvelumuotoilu, Green ICT & kestävä kehitys sekä hyvinvointi.

Forum Virium Helsinki osallistunut useisiin EIT Digitalin projekteihin

  • Get Home Safely
    Älyvalot kadulla.
  • Quasimodo
    Ilmanlaatu personoituna,
  • Bright Ageing
    Älyvalot ikäihmisille.
  • SARA
    Sosiaalinen robotti.
  • Env&You -projekti
    Tavoitteena on integroida Helsinkiin uudenlaista ympäristötietoja mittaava teknologiaa. Projektissa luodaan lisäksi uusia, useita tietolähteitä hyödyntäviä laskentamalleja, joiden avulla voidaan tehdä entistä tarkempia ilmanlaatuarvioita.
  • LumiPark -projekti
    Hankkeessa kehitetään Helsingin pysäköintiä ja pysäköinninvalvontaa.
  • SmAll -projekti
    Projektissa kehitetään ja pilotoidaan uusia uusia liikkumisen palveluja ja siihen tarvittavia taustajärjestelmien komponentteja.
  • Connecting Digital Cities -projekti
    Forum Virium Helsinki ja VTT testaavat jalkapallon EM-karsintaotteluissa 2015 uudenlaista kyytipalvelua, joka auttaa välttämään pysäköintiongelmat ja ruuhkat.
  • Street Smart -projekti
  • Uusi tapa tutustua asuinympäristön suunnitelmiin
    Lisätyn todellisuuden sovelluksen avulla asukkaat pääsivät tutustumaan Koskelan sairaala- ja pesuala-alueen rakennussuunnitelmiin ja siihen, miltä korttelit todellisuudessa tulisivat näyttämään.
  • Digitaalista opastusta Kampissa
    Joulun alla Kampin kauppakeskuksessa testattiin bittiopasteita (Bitsign), joiden avulla asiakkaat saattoivat suunnistaa jouluruuhkassa. Teknologia perustui laajennettuun todellisuuteen ja se on kehitetty Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutissa.
  • Professori Millenniumin kadonnut laboratorio
    Tämä yläkoululaisille suunniteltu teknologiaseikkailupeli tutustutti nuoria teknologioihin Millennium-tapahtumassa vuonna 2014.
  • VTT:n ja Helsingin kaupunginmuseon kanssa tehdyssä pilotissa testattiin demosovellusta, jolla museon vanhoista valokuvista sai nauttia uudella tavalla kaupunkitilassa. Historiallinen kaupunkipolku valotti kaupungin rakennuksiin liittyvää historiaa näyttämällä, miltä nähtävyydet näyttivät vuosisadan alussa. Demosovellus perustui lisättyyn todellisuuteen.

Kuva: EIT Digital

EIT Digital on tietoyhteiskunnan vahva innovaatiokeskittymä. Forum Virium Helsinki tekee läheistä yhteistyötä verkoston kanssa ja on ollut partnerina useassa eri hankkeessa.

www.eitdigital.eu

@EIT_Digital


Kuva

Timo Ruohomäki

#mysmartlife
Mobile: +358 40 661 5500
timo.ruohomaki(at)forumvirium.fi