Opas kaupunki-ilmailun integrointiin

Artikkelikuva: Opas kaupunki-ilmailun integrointiin

Opas kaupunki-ilmailun integrointiin perustuu AiRMOUR-hankkeen julkaisuissa esitettyyn työhön. Julkaisut on kehitetty Horizon 2020 -ohjelman puitteissa kolmivuotisen tutkimus- ja innovaatiohankkeen aikana.

Airmour logos

Tämän oppaan tarkoituksena on auttaa kaupunkien päättäjiä ja alueellisia päättäjiä sekä kaupunki-ilmailualan (UAM) toimijoita ymmärtämään, miten he voisivat edistää tulevaisuuden kaupunki-ilmailua ja hyödyntää sitä omalta osaltaan. Lisäksi tavoitteena on nostaa esiin kysymyksiä ja edellytyksiä, joita onnistuneen ja kestävän kaupunki-ilmailun palveluverkoston toteuttamiseen liittyy.

Tavoitteenamme on tarjota lukijalle yleisesti näkemyksiä päätöksenteosta ja kaupunki-ilmailun tuottamasta lisäarvosta ensihoidon (EMS) näkökulmasta, ja huomio on kohdistettu laajemmin myös muihin kaupunki-ilmailun sovelluksiin siltä osin kuin se on hyödyllistä.

Opas tarjoaa olennaista tietoa myös muille eurooppalaisille sidosryhmille, sillä siinä yhdistyvät kaupunki-ilmailun neljä keskeisintä näkökulmaa:

  • kaupunkisuunnittelu ja liikkuvuus
  • lentoturvallisuus
  • yleinen hyväksyntä
  • kaupunki-ilmailun integrointiin liittyvä prosessinhallinta.

Monet kaupungit ovat viime aikoina edistäneet liikunnallisia ja vihreitä liikkumismuotoja, kuten julkista liikennettä, pyöräilyä ja kävelyä. Jotkut kaupungit ovat asettaneet omia kestävyystavoitteita ja joissakin tapauksissa myös laatineet kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmia (Sustainable Urban Mobility Plan, SUMP). Esimerkiksi AiRMOURin kumppanikaupunki Helsingin tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 69 prosenttia vuoteen 2035 mennessä vuoden 2005 tasoon verrattuna.

Jotta kaupunkien ympäristöjalanjälkeä voidaan pienentää ja silti vastata asukkaiden liikkumistarpeisiin, on välttämätöntä

  • pienentää matkustusetäisyyksiä
  • siirtyä vähäpäästöisempiin liikkumisvälineisiin
  • lisätä kuljetettavien ihmisten/tavaroiden lukumäärää ajoneuvoa kohti ja
  • vähentää ajoneuvoihin käytettävien materiaalien ja niiden tuottamien päästöjen määriä.

Joihinkin tilanteisiin liittyy kuitenkin tiettyjä erityisvaatimuksia, joihin voidaan vastata kaupunki-ilmailun avulla. Kaupunki-ilmailulla on tulevaisuuden potentiaalia varsinkin sellaisilla alueilla, joilla maantieteelliset tekijät tuottavat haasteita. Vaikeasti saavutettavissa ympäristöissä, kuten saaristokaupungeissa tai kaupunkien kehysalueilla, lentokuljetukset auttavat kaupunkeja tarjoamaan palveluita nopeasti lisäämättä yhteiskunnallisia
kustannuksia ja ympäristökustannuksia nykyisiin vaihtoehtoihin verrattuna. Ne voivat jopa alentaa kustannuksia. Vastaavasti ruuhkaisissa kaupunkikeskustoissa kaupunki-ilmailu voi tarjota merkittäviä hyötyjä niin yhteiskunnalle kuin yrityksille.

Oppaassa kaupunki-ilmailun integrointiin esitellään pääpiirteittäin suurin osa AiRMOUR-hankkeen julkaisuista ja annetaan linkkejä, joiden kautta niistä voi lukea lisää. Opas on syntynyt yhteistyössä pilotti- ja toisintajakaupunkien ja -alueiden sekä muiden keskeisten, kaupunki-ilmailun ja ensihoidon integrointiin liittyvien sidosryhmien kanssa.

Lataa opas suomeksi klikkaamalla kuvaa:

Airmour Guidebook

Voit ladata oppaan englanniksi, ruotsiksi, saksaksi, ranskaksi ja hollanniksi AiRMOURin hankesivulta.

Lisätietoa

EU Projektipäällikkö Renske Martijnse-Hartikka

Renske Martijnse-Hartikka
EU Projektipäällikkö
+358 40 683 7979
renske.martijnse-hartikka@forumvirium.fi

Viestinnän asiantuntija Paula Kultanen Ribas

Paula Kultanen Ribas
Viestinnän asiantuntija
+358 44 541 9828
paula.kultanen@forumvirium.fi

Lue myös