Lue tuore työdokumentti liikkumisen digitaalisesta kaksosesta

Artikkelikuva: Lue tuore työdokumentti liikkumisen digitaalisesta kaksosesta

Digital twin for mobility – Concept and baseline study -työdokumentti käsittelee liikkumisen digitaalista kaksosta, sen keskeisiä datalähteitä ja mahdollisia käyttötapauksia.

Kaupungit ovat jo vuosia kehittäneet digitaalisia kaksosia, jotka koostuvat paikkatiedoista, erilaisista tietojärjestelmistä ja sensorien tuottamista tiedoista. Helsingissä kaupungin ensimmäiset 3D-mallinnukset tehtiin jo 1980-luvulla, ja koko kaupungin kattavan CityGML-kaupunkitietomallin kehitys aloitettiin 2015.

Viime aikoina digitaalinen kaksonen on tullut myös liikenteen ja liikkumisen alalle. Digitaalinen kaksonen yhdistelee tietoja eri tietolähteistä ja on siten keino kuvata, analysoida ja simuloida kaupunkiympäristöä ja ihmisten liikkumista osana sitä. Se tekee mahdolliseksi uusien parempien julkisten ja yksityisten palvelujen kehittämisen asukkaille.

Forum Virium Helsinki kehittää liikkumisen digitaalista kaksosta yhdessä Helsingin kaupungin kanssa. Osana tätä työtä olemme julkaisseet työdokumentin liikkumisen digitaalisesta kaksosesta nimellä Digital twin for mobility – Concept and baseline study. Dokumentti on englanninkielinen.

Dokumentti kuvaa mitä liikkumisen digitaalisella kaksosella tarkoitetaan. Se antaa lyhyen esittelyn aiheeseen ja kuvaa mahdollisia sovelluskohteita. Dokumentti kertoo lyhyesti, missä millaisia ajankohtaisia kehittymismahdollisuuksia se tarjoaa ja millaisia haasteita siihen liittyy, etenkin Helsingin näkökulmasta. 

Dokumentti kokoaa yhteen eri datan tuottajat Helsingin seudulla. Se listaa saatavilla olevia tietoaineistoja liikenneinfrastruktuurista, liikenteestä ja näiden olosuhteista. Dokumentti tarjoaa lähtötiedot saatavilla olevasta liikenteen ja liikkumisen datasta kaikille kiinnostuneille. 

Osallistu kehittämiseen!

Liikkumisen digitaaliselle kaksoselle ei ole olemassa yhtä yleisesti hyväksyttyä määritelmää. Aihepiiri kehittyy voimakkaasti, ja työdokumentti tulee nähdä keskustelun avauksena digitaalisen kaksosen hyödyntämisestä liikenteessä ja liikkumisessa. 

Dokumentti ei ole lopullinen johtopäätös aiheesta, vaan pikemminkin lähtöpiste datalähteiden kartoittamiselle, käyttötapauksille ja kehitystarpeille. Sen tavoite on toimia inspiraationa ja keskustelunavauksena kehitystarpeiden ja -ideoiden tunnistamisessa. 

Työdokumentti on osa Mobility Lab Helsinki -hanketta, jota koordinoivat Helsingin kaupungin elinkeino-osasto ja Forum Virium Helsinki. Liidi2 – Liikkumisen digitaalinen kaksonen palvelujen mahdollistajana -hankkeen kokemuksia, oppeja ja tuotoksia on hyödynnetty dokumentin koostamisessa. 

Dokumenttia käsitellään Mobility Lab Helsingin verkostotilaisuudessa 22.11. Tapahtuma järjestetään Urban 3 -tilassa, Maria 01:n startup-keskittymässä. Esitykset tulevat saataville jälkikäteen. Ilmoittaudu tapahtumaan täällä.

Huomaa myös 8.11. järjestettävä Digital Twins for the Built Environment -showroomin avaustilaisuus, jossa monet toimijat esittelevät rakennetun ympäristön digitaalisiin kaksosiin liittyviä ratkaisuja. Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu täällä.

Jos sinulla on idea liikkumisen digitaalisen kaksosen kehittämiselle tai hyödyntämiselle, olethan yhteydessä Mobility Lab Helsinki – ja LiiDi2-hankkeiden asiantuntijoihin. Tilaamalla uutiskirjeen, pysyt ajan tasalla ajankohtaisista asioista.

Lisätietoa

Lue myös