Kolme tiedolla johtamista tukevaa ratkaisua matkailuyrityksille

Artikkelikuva: Kolme tiedolla johtamista tukevaa ratkaisua matkailuyrityksille

Kestävää nostetta matkailuyrityksiin: Etelä-Suomi -hankkeessa toteutettiin kolme kokeilua, joissa testattiin tiedolla johtamista tukevia ratkaisuja yhdessä matkailuyritysten kanssa. Kokeilujen tuloksena syntyi uusia palveluja ja jatkokehityshankkeita.

Kestävää nostetta matkailuyrityksiin: Etelä-Suomi -hanke järjesti alkuvuodesta 2023 kokeiluhaun, jossa haettiin matkailuyritysten tiedolla johtamista ja palveluita tukevia, dataa hyödyntäviä teknisiä ratkaisuja testattavaksi Helsingin, Espoon ja Turun seudun matkailuyritysten kanssa.

Tuomaristo valitsi tarjotuista ehdotuksista matkailuyritysten kanssa kokeiltavaksi seuraavat kokeilut (suluissa muut konsortion jäsenet):

  • Tridea Oy (Salmi Platform Oy):
    Matkailumotiivien ymmärrys ja asiakaskokemuksen analysointi tekoälyn keinoin
  • HMMH Consulting Oy (Tranki Consulting ja Olery B.V.):
    Käynti- ja kulttuurikohteiden asiakasarvioiden kerääminen, seuranta ja hyödyntäminen
  • Johku / Aptual Commerce Oy (Green Carbon Finland Oy):
    KEKATA – Kestävyydestä kaupankäyntiekosysteemin ja tuotekannattavuuden ajuri.

Kokeilut toteutettiin kevään ja kesän 2023 aikana ja niiden tuloksia kuultiin webinaarissa 8.9.2023

Matkailumotiivien ymmärrys ja asiakaskokemuksen analysointi tekoälyn keinoin

Kokeilussa testattiin tekoälyn soveltuvuutta tekstimuotoisten asiakaspalautteiden analysointiin. Testiaineistona käytettiin Espoossa järjestetyn U23-nuorten yleisurheilun EM -kilpailujen aikana tehtyä asiakaskyselyä.

Testissä hyödynnetty Chat GPT -teknologia osoittautui tehokkaaksi ratkaisuksi lähes 2000 vastauksen läpikäymisessä. Tekoälyä hyödyntäen laajaan datasettiin kohdistettiin sentimenttianalyysi ja luokittelu, jotka auttoivat matkailuorganisaatioita nopeasti hahmottamaan asiakaspalautteen olennaiset asiat sekä suunnittelemaan toimenpiteensä sen mukaisesti.

Kokeilulla todistettiin tekoälyn tehokkuus suurten tekstimassojen analysoinnissa ja autettiin kisaorganisaatiota tunnistamaan onnistumisia ja kehittämiskohteita, ja sen myötä hahmoteltiin uusi toteuttamiskelpoinen kaupallinen tuotekokonaisuus. 

Kokeilussa hyödynnettiin Tridea Oy:n ja Salmi Platform Oy:n yhdessä matkailun asiakaspalautteiden analysointiin ja visualisointiin kehittämää tekoälyratkaisua. Kokeilu perustui Salmi Platformin standardoituun asiakaskyselyyn ja BisLenz -tiedolla johtamisen ohjelmistoalustaan. 

Käynti- ja kulttuurikohteiden asiakasarvioiden kerääminen, seuranta ja hyödyntäminen

HMMH Consulting Oy, TRanki Consulting ja Olery B.V. toteuttamassa kokeilussa testattiin käynti- ja kulttuurikohteiden asiakasarvioiden keräämiseen, seurantaan ja hyödyntämiseen kehitettyä pilvipalvelua. Palvelu kerää automaattisesti tekoälyä hyödyntäen asiakkaiden tuottamia arvioita yli 40 eri julkiselta matkailun arviointialustalta, kuten Google ja TripAdvisor. 

Kokeilussa seurattiin yhteensä 22 käynti- ja kulttuurikohdetta Helsingistä, Espoosta ja Turusta. Tavoitteena oli havainnoida asiakasarvioiden vaikutusta mukana olleiden kohteiden toimintaan ja saada parempi kokonaiskuva kunkin kohteen vahvuuksista asiakasarvon luomisessa. Kokeilussa testattiin julkisten arvioiden, sekä numeeristen että sanallisten eli tunnearvioiden, automaattista koontia ja analysointia sekä niiden kuukausittaista raportointia ja tähän kytkettyä Widget-koontinäkymää. 

Kokeilu tuotti uutta tietoa kohdearvioiden kertymisestä ja kanavista, vierailijoiden kokemuksista sekä palveluiden laatutasosta, kävijämäärien ja -profiilien yhteydestä arviointien määrään, kohteiden vahvuuksista ja kehittämisalueista. Matkailuyritykset pystyivät hyödyntämään palveluun kerättyjä tietoja ja tekemään niiden pohjalta toimenpiteitä asiakastyytyväisyyden kehittämiseksi.

Toteuttajat saivat myös arvokasta ymmärrystä palvelun käyttöönoton tuen tarpeesta. Palvelu koettiin tarpeelliseksi ja se säästi osallistujien työaikaa jo kokeilun aikana. 

Vastaavaa ratkaisua ei ole käytössä Suomen markkinoilla matkailualan käynti- ja kulttuurikohdetoimijoilla. Kokeilun rohkaisemana toteuttaja julkaisee pilvipalvelun Suomen markkinoilla syksyllä 2023. Lisätietoja ratkaisusta Travelovate.com.

KEKATA – Kestävyydestä kaupankäyntiekosysteemin ja tuotekannattavuuden ajuri

Kokeilussa Johku (Aptual Commerce Oy) pyrki yhteistyössä Green Carbon Finland Oy:n kanssa luomaan kauppiaille Johkuun uuden käyttöliittymän, joka mahdollistaisi tuotteiden päästöjen määrittämisen ja niiden vertailun ekosysteemin vastaaviin tuotteisiin. Tavoitteena oli näin tarjota kauppiaille tietoa kestävyydestä kilpailukyvyn parantamiseksi – sen lisäksi, että kauppias voi tutkailla vastaavien tuotteiden päästöjä, olisi hänellä myös mahdollisuus kertoa suoraan tuotetta katseleville asiakkaille tuotteen kestävyydestä, jolla voitaisiin mahdollisesti vaikuttaa asiakkaan ostopäätökseen.

Kokeilu ei lopulta täysin saavuttanut alkuperäisiä tavoitteitaan ja saanut päästölaskentaa ekosysteemin tasolle, mutta sen kautta saatiin paljon arvokasta tietoa käytännön haasteista päästöjen selvittämisessä sekä ennen kaikkea tämän datan hyödyntämisessä. Testissä korostuikin se, että vaikka sekä kauppiailla että kuluttajilla on nykypäivänä suuri tarve ekologisen jalanjäljen laskennalle, on se yksittäisen yrityksen tekemänä työlästä ja usein lopulta myös vähemmän luotettavaa, kun vertailukohtia ei ole.

Tuotteen kilpailukyky ei siis välttämättä parane merkittävästi, jos se ei ole vertailtavissa. Laajemmalla ekosysteemitasolla sen sijaan vertailu ja kilpailutilanteen tarkastelu antaa yritykselle paremman mahdollisuuden toiminnan kehittämiseen sekä auttaa loppuasiakkaita tekemään kestäviä valintoja vertaillessaan tuotteiden ekologisuutta.

Tuotteiden ekologisen jalanjäljen seuraaminen ja kestävien ostopäätösten mahdollistaminen on tietysti kaiken ytimessä – mutta kokeilusta tiivistynyt lausahdus ”vain kannattava liiketoiminta voi pelastaa planeetan” heittää ilmoille tärkeän muistutuksen siitä, että päästölaskennan tulisi hyödyntää aidosti myös yrityksen liiketoimintaa, esimerkiksi juuri kilpailukyvyn kehittämisen näkökulmasta. Johku valmisteleekin parhaillaan jatkohanketta, jossa tätä kokonaisuutta lähestyttäisiin vahvemmin ekosysteemin tasolla, keskittyen erityisesti vertailumahdollisuuksiin.

Kokeilujen myötä syntyi uusia palveluja ja jatkokehityshankkeita

Kokeilujen myötä matkailuyritykset ja alan toimijat pääsivät testaamaan dataa hyödyntäviä uusia palveluja aidosti omassa toimintaympäristössään. Kestävää nostetta -hankkeen projektipäällikkö Tiina Inki on tyytyväinen toteutettuihin kokeiluihin, “Kokeilut tuottivat yrityksille hyödyllistä tietoa. Erityisen hienoa on se, että näiden testijaksojen myötävaikutuksella syntyi uusia palveluja ja kehitysideoita.”

Hanke saa rahoituksensa Uudenmaan liiton ja Varsinais-Suomen liiton kautta Euroopan aluekehitysrahastosta osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia vuosina 2021-2023. Hankkeen toteuttavat Helsingin kaupunki (koordinoija), Forum Virium Helsinki, Enter Espoo ja Turku Science Park.

Lisätietoa

Projektipäällikkö Jaana Halonen

Jaana Halonen
Projektipäällikkö
+358 50 452 7035
jaana.halonen@forumvirium.fi

Lue myös