Innovations4Interventions-kilpailun voittajat julkistettu

Artikkelikuva: Innovations4Interventions-kilpailun voittajat julkistettu

Innovations4Interventions-kilpailussa (I4I) etsittiin digitaalisia ratkaisuja, jotka parantavat Healthy Outdoor Premises for Everyone (HOPE) -hankkeen interventioiden iskukykyä ja tätä kautta parempaa ilmanlaatua kaupunkilaisille.

Kesällä 2020 hankkeessa järjestetyssä ensimmäisessä innovaatiokilpailussa haettiin uusia tapoja parantaa ilmanlaadun ymmärrettävyyttä ja tiedon käytettävyyttä. Lisää ensimmäisessä kilpailussa valituista kokeiluista voit lukea täältä. Aikaisemmasta tarjouskilpailusta poiketen kilpailussa ei ollut eri kategorioita joihin jättää tarjouksen. Määräaikaan mennessä lähetettyjä tarjouksia saimme 15 kappaletta. Tarjouksia arvioimaan Forum Virium Helsinki oli koonnut seitsemän asiantuntijaa UIA HOPE -hankkeen projektiorganisaatiosta. Tarjousten arvioimiseen jouduttiin käyttämään odotettua enemmän aikaa, mutta tämä tehtiin arviointien laadun varmistamiseksi. Tarjouksista toteutukseen valittiin neljä kokeilua. Kaikille osallistujille laadittiin sanallinen, tiivistetty loppuarviointi pisteineen. Tätä palautetta pidettiin erityisesti tärkeänä osallistuvien yritysten oman toiminnan kehittämisen näkökulmasta. 

Näin voittaneet yritykset esittelivät kokeilujaan:

Stereoscape Oy – Virtuaalinen ilmanlaatuopastus kaupunkilaisille

Kokeilusumma: 32 400 eur

“Virtuaalinen ilmanlaatuopastus kaupunkilaisille on digitaalinen työkalu kaupunkilaisten informoimiseen ilmanlaadun kannalta tärkeitä asioista. Päämääränä on tehdä hankalasti ymmärrettävästä ilmanlaatudatasta ja ilmanlaatuun vaikuttavien palvelujen tiedottamisesta mielenkiintoista, ymmärrettävää ja helposti saavutettavaa.”

Zeamly Oy – Carbon Hunt

Kokeilusumma: 28 500 eur

“CARBON HUNT on hauska, pelillisyyttä hyödyntävä digitaalinen sovellus, joka yhdistää mitatun ilmanlaatutiedon lasten ja nuorten kohderyhmän kokemusperäiseen katukokemukseen; hengityskokemukseen ja terveydentilalliseen kokemukseen, paikallisesta ilmanlaadusta esimerkiksi koulumatkalla. Tarjoamme digitaaliselta muotoilultaan käyttäjäystävällisen yhden klikkauksen mahdollisuuden viestiä anonyymisti karttalokaatiosta online, jolloin esimerkiksi naapurustolle konkretisoituu lasten ja nuorten koulureittien ruuhka-aikojen ilmanlaatukokemukset. Annamme kanavan pienille ihmisille tehdä näkyväksi, miltä katumaasturin pakokaasut tuntuvat, koska tunne ja koettu terveys on eri kuin ilmanlaatumittarien käyrät, jotka eivät yksin riitä interventioiden voimaannuttamiseen ja liikennekäyttäytymisen muuttamiseen – siihen tarvitaan vahva ihmislähtöisyys ja näkyväksi tekeminen.

Kokeilu on suunnattu erityisesti lapsille ja nuorille, mutta kuka tahansa voi käyttää palvelua. K12 kohderyhmä tullaan osallistamaan kokeiluun mukaan jo alkuvaiheessa. Palvelun avulla kerätty koettu ilmanlaatutieto yhdistetään saatavilla olevaan mitattuun ilmanlaatutietoon ja luodaan holistinen malli, jota Helsinki voi hyödyntää osana kaupunkilaisten terveysystävällistä toimenpidettä.”

Kamu Health Oy – Virtuaalinen saastekertymämittari

Kokeilusumma: 20 000 eur

“KAMU Health Oy tuottaa ja markkinoi digitaalisia palveluita kroonisten keuhkosairauksien hoitoon. KAMUn palveluun kuuluva älypuhelinsovellus kerää tietoja käyttäjän liikkeistä GPS:n avulla ja tunnistaa KAMUn AI-ratkaisun avulla, miten käyttäjä liikkuu (esim. autolla, pyörällä, kävellen). Kokeilussa Ilmatieteen laitoksen hyperlokaalia ilmanlaatudataa tuottava FMI-ENFUSER -malli integroidaan osaksi KAMUn palvelua, mikä mahdollistaa käyttäjän henkilökohtaisen ilmansaastekertymän selvittämisen ja seurannan sekä päivätasolla että pidemmällä aikajaksolla.”

Gispo Oy –  FMI2QGIS-jatkohanke

Kokeilusumma: 10 875 eur

“FMI2QGIS (https://github.com/GispoCoding/FMI2QGIS) on UIA-HOPE-kokeiluhankkeen ensimmäisessä vaiheessa kehitetty avoin työkalu Ilmatieteen laitoksen avointen paikkatietorajapintojen hyödyntämiseen erityisesti ilmanlaatutietojen näkökulmasta. Tämän hankkeen tarkoitus on jatkokehittää kyseistä työkalua korjaamalla ilmenneitä bugeja ja lisäämällä haluttuja ominaisuuksia erityisesti käytettävyyden näkökulmasta.

Ilmanlaatutiedon paremman ymmärtämisen edistämiseksi tässä kokeiluhankkeessa tullaan myös tuottamaan avoimen lähdekoodin työkaluilla datavisualisointeja ilmanlaatuteidon havainnollistamiseksi. Datavisualisoinnit tuotetaan käyttäen FMI2QGIS työkalua ja niiden avulla pyritään tuomaan aihe esille kaikille kaupunkilaisille avoimeen portaaliin.”

Valittujen kokeilujen kokonaissummaksi muodostui 91 775 euroa.

Forum Virium Helsinki Oy sekä UIA HOPE-hanke toivottaa kaikki osallistujat sekä uudet ja innokkaat ilmanlaatutiedon digitalisoijat kukin omilla kyvyillään mukaan kehittämään Helsingin ilmanlaatu-osaamista ja ratkaisuja myös jatkossa.

Lisätiedot hankkeen sivuilla ilmanlaatu.eu ja fvh.io/hope

Kuva: Jussi Hellsten

UIA Hope logot

Lisätietoja

Kuva

Pekka Niskasaari

puh. +358 40 585 9110

pekka.niskasaari(at)forumvirium.fi

Tilaa Forum Virium Helsingin uutiskirje!

Älyratkaisuja kaupungeille, pilotteja yrityksille ja yhteistyömahdollisuuksia tutkimuslaitoksille – kerromme sinulle ensimmäisenä!


Lue myös