Etsimme digitaalisia innovaatioita tehostamaan ilmanlaatutoimia: osallistu I4I-kilpailuun

Artikkelikuva: Etsimme digitaalisia innovaatioita tehostamaan ilmanlaatutoimia: osallistu I4I-kilpailuun

Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö Forum Virium etsii uusia työkaluja Helsingin ilmanlaadun kohentamiseen. Onko sinulla digitaalinen ratkaisu, joka tehostaa ilmanlaatua parantavien toimenpiteiden iskukykyä? Osallistu kilpailuun, jonka palkintoarvo on yli 100 000€.

Healthy Outdoor for Everyone (HOPE) -hankkeen ensimmäinen innovaatiokilpailujärjestettiin kesällä 2020. Tuolloin kilpailun tuloksena syntyi uusia tapoja parantaa ilmanlaadun ymmärrettävyyttä ja tiedon käytettävyyttä. Nyt jatkamme toisella kilpailulla, jossa etsimme ilmanlaadun parantamisen tehostajia.

HOPE-hanke pohjautuu osallistumiselle ja osallistamiselle. Hankkeessa on esimerkiksi mitattu ilmanlaatua helsinkiläisten kantamien mittalaitteiden avulla, parannettu kaupungin ilmanlaadun mittausverkkoa ja kehitetty edelleen ilmanlaatua kuvaavaa AQ-indeksiä. Hankkeessa kokeillaan myös osallistuvaa budjetointia sekä Oma ilmanlaatu-sovellusta, jossa eri kohdealueiden asukkaat pääsevät mukaan raportoimaan ilmanlaatua parantavia omia toimiaan, sekä äänestämään niistä toimista, joilla voisimme entisestään parantaa Helsingin ilmanlaatua. Näitä toimia voidaan kutsua myös interventioiksi.

Hyödyksi asukkaille, kaupungille ja ilmanlaatua parantaville toimille

Innovations4Interventions-kilpailuun (I4I) voi osallistua digitaalisilla ratkaisuilla, jotka parantavat interventioiden iskukykyä. Ratkaisu voi olla sovellus, uusi tietovarastoratkaisu tai mikä tahansa sellainen digitaalinen ratkaisu, jolla voidaan

 • parantaa asukkaiden elämänlaatua ja/tai terveyttä, edistäen sopivien toimenpiteiden valintaa ja/tai suosittelua
 • arvioida toimenpiteiden onnistumista
 • aktivoida toimenpiteitä perustuen havaintoon 
 • helpottaa toimenpiteiden uudelleen määrittämistä tai parantamista
 • yhdistää tai automatisoida (ilmanlaadun parantamisen) toimenpideketjuja
 • luoda uuden tavan kehittää (ilmanlaadun parantamisen) toimenpiteitä, myös keräämällä uusia havaintoja ja ideoita
 • edesauttaa digitaalisesti jotain asukkaan löytämää haastetta/kehitysideaa (nämä listataan erikseen hankkeen tai Forum Virium Helsingin internet-sivuilla)

Oletuksena on, että alueellista ilmanlaatutietoa (FMI, HSY, Vaisala, MegaSense tms.) voitaisiin hyödyntää tehokkaalla tavalla. Katso datalähde-esimerkit: FMI-ENFUSER, Megasense ja HOPE-hankkeen datoja.

Kilpailuun osallistuvien ehdotusten tulee hyödyntää asukkaita, kaupunkia ja sen toimintaa sekä ilmanlaatua parantavia toimia.

Ilmanlaatua parantavia toimia ovat esimerkiksi

 • henkilökohtaiset toimet  ja niiden aktivointi (päästötön liikkuminen mm.)
 • katujen puhdistaminen ja puhdistetun hiekoitushiekan mahdollistaminen
 • puunpoltto: polttamisen osaaminen/neuvonta ja tulisijojen oikea puhdistaminen
 • viimeisen kilometrin kuljetusten helpottaminen, mm. rahtipyöräkokeilut
 • kitkarengasvalintojen tukeminen
 • nopeus- ja liikennenäytöt sekä sovellukset.

Toimenpiteiden valinta alueille tapahtuu hankkeen Oma ilmanlaatu-sovelluksen äänestys-osion kautta.

Emme siis hae näitä toimia/palveluita tarjottavaksi, vaan digitaalisia ratkaisuja, jotka tukevat, helpottavat tai edesauttavat edellä mainittujen toimien tehokkuutta ja/tai analytiikkaa. 

Säännöt ja arviointi

Kilpailun tarkat säännöt ja arviointiperusteet löytyvät täältä.

HILMA-hankintailmoitus löytyy tästä.

Aikataulu

Jätä tarjous viimeistään 30.12.2020 klo 23:59.

Arviointi tapahtuu joulu-tammikuun vaihteessa (2020-2021) ja kokeilujen on määrä alkaa tammikuussa 2021. Tarjousten tulee olla voimassa 31.3.2021 saakka.

Aiemman innovaatiokilpailun materiaalit löytyvät tästä linkistä. (Huomioithan, että materiaalin osallistumislinkki on vanhentunut. Osallistu tämän sivun alalaidan linkillä.)

Kilpailua koskeviin kysymyksiin vastaa projektipäällikkö Pekka Niskasaari, pekka.niskasaari@forumvirium.fi. Kysymykset vastauksineen julkaistaan tarvittaessa tällä sivulla.

OSALLISTU KILPAILUUN TÄSTÄ!

Kuva: Jussi Hellsten

UIA Hope logot

Lisätietoja

Kuva

Pekka Niskasaari

puh. +358 40 585 9110

pekka.niskasaari(at)forumvirium.fi

Tilaa Forum Virium Helsingin uutiskirje!

Älyratkaisuja kaupungeille, pilotteja yrityksille ja yhteistyömahdollisuuksia tutkimuslaitoksille – kerromme sinulle ensimmäisenä!


Lue myös