Nämä 6 yritystä voittivat ilmanlaadun UIA-HOPE -innovaatiokilpailussa

Artikkelikuva: Nämä 6 yritystä voittivat ilmanlaadun UIA-HOPE -innovaatiokilpailussa

UIA-HOPE-hankkeen innovaatiokilpailussa haettiin ilmanlaatuun kytkeytyviä digitaalisia innovaatioita yritysten toteuttamina nopeina kokeiluina. Alustimme kilpailua useammassa kick-off tapahtumassa alkukesän aikana.  

Lisäksi järjestimme yrityksille vapaaehtoisen ja riippumattoman sparrauspäivän, jossa ammattilaiset auttoivat alan yrityksiä kehittämään esitystaitojaan. Kevään korona-pandemian johdosta siirsimme osallistumisaikaa tuloksellisesti heinäkuun loppuun.

Tarjouskilpailu keräsi upeasti 43 innovaatiota kolmessa kilpailuluokassa, jotka olivat IoT, Data & AI sekä Cross-Innovation. Viimeksimainitussa pyrimme hakemaan uutta tulokulmaa ilmanlaadun digitaalisiin innovaatioihin ja siinä onnistuttiinkin.

Cross-Innovation-teema keräsi 26 tarjousta, IoT 9 ja Data & AI 8 tarjousta. Yrityksillä oli mahdollisuus osallistua tiimeinä sekä jättää tarjous useampaan kilpailuteemaan. Kaikki jätetyt tarjoukset osallistuivat lopulliseen arviointiin, johon Forum Virium oli koonnut 10 asiantuntijaa UIA HOPE-hankkeen projektiorganisaatioista.

Arviointiprosessi kesti odotettua kauemmin tarjouksien runsauden sekä materiaalimäärän takia. Vaativan laadullisen arvioinnin perusteella valittiin yhteensö kuusi kokeilua, jokaisesta teemasta kaksi. Forum Virium joutui käyttämään oikeuttaan jättää osa palkinnoista jakamatta. Korkeiden laatupisteiden osalta tämä oli harmittavaa, erityisesti hintatason tiputtaessa pois myös lupaavia ja innostavia kokeiluja. Hankintamenettely esti vastatarjousten jättämisen. 

“Loppuviivoille menestyneissä tarjouksissa oli huomattava määrä sellaisia kokeiluehdotuksia, joiden olisimme toivoneet toteutuvan”, totesi tuomaristo.

Kaikille osallistujille laadittiin sanallinen, tiivistetty loppuarviointi pisteineen. Tätä palautetta pidettiin erityisesti tärkeänä osallistuvien yritysten oman toiminnan kehittämisen näkökulmasta. 

Näin voittaneet yritykset esittelivät kokeilujaan:

IoT-teema

1. Pegasor Oy
Kokeilusumma 20 000 euroa

”Pegasor on kehittänyt uuden anturiteknologian, jonka avulla kaupunki-ilman laatua voidaan laadukkaasti monitoroida kustannustehokkaasti useista toisiaan lähellä olevista mittauspisteistä. Anturi mittaa jatkuvatoimisesti ja reaaliaikaisesti terveydelle haitallisten ultrapienten hiukkasten pitoisuutta yli vuoden kestävällä huoltovälillä. UIA HOPE -innovaatiokilpailu mahdollistaa pienen anturiverkon rakentamisen kokeilukäyttöön, josta sitä voidaan laajentaa nopealla aikavälillä laajemmaksi. Pegasorin anturien tuottama data on tarvittaessa avointa, mahdollistaen myös hankkeen muiden toimijoiden sovellukset ja datan hyödyntämisen.”

2. Laatukilpi Oy
Kokeilusumma 15 000 euroa

”Kaupungeilla ja kunnilla on käytössä laajasti erilaisia laitteita ja ohjelmistoja olemassa olevassa kaupunki-infrassa. Esimerkkeinä mainittakoon joukkoliikenteen infojärjestelmät, liikennevalot tai pysäköintilippuautomaatit. Tämä olemassaoleva infrastruktuuri tarjoaa loistavat mahdollisuudet erilaisten uusien palveluiden jatkokehitykselle. Kokeilussa tullaan luomaan melu- ja ilmansaasteiden mittaukseen tarkoitettu lisälaite ja palvelu, jota testataan mainitussa infrassa. Sen tuottama data tuodaan tarjolle haluttuun avoimeen rajapintaan. Tulemme myös luomaan raportteja saasteista taustajärjestelmämme kautta.”

Data & AI-teema

3. Advian Oy
Kokeilusumma 10 000 euroa

”Kokeilussa tehdään ilmanlaatudatasta vaihtoehtoinen ja lisäarvoa tuottava koneosaamis- ja oppimismalli FMI ENFUSERille. Advian is a young, up-and-coming refined analytics company. We are committed to working for a cleaner and healthier world by combining expertise in data analytics, AI and location intelligence. Our specialities include dimensions of Data Science and Machine Learning as well as Data Fusion, External Data mining and Location Intelligence.”

4. Gispo Oy
Kokeilusumma 15 000 euroa

”Ilmatieteen laitoksen rajapinnat ovat keskeinen datalähde ilmanlaatutiedon kannalta. Monipuoliset ja hyvin dokumentoidut rajapinnat eivät kuitenkaan toimi tällä hetkellä suoraan QGIS-työpöytäohjelmistossa. Avoimen lähdekoodin QGISiä käyttää pelkästään Suomessa arviolta sata organisaatiota ja globaalisti käyttäjiä on kymmeniä tuhansia. Rakentamalla toimivan ja helppokäyttöisen datayhteyden QGIS lisäosana FMI:n rajapintoihin voidaan ilmanlaatutiedon käytettävyyttä ja potentiaalista käyttäjäkuntaa laajentaa huomattavasti.”

Cross Innovation-teema

5. xD Visuals Oy
Kokeilusumma 20 000 euroa

”Ilmanlaadun huomioonottaminen kaupungin tulevaisuuden kehittämisessä paranee merkittävästi kun ilmanlaatu otetaan osaksi kaupungin digitaalista kaksosta, jossa muutkin kaupungin tiedot hallitaan. Hankkeessa kehitetään työkaluja sekä asukkaille että kaupungin suunnittelijoille ja heidän väliseen vuorovaikutukseen ilmanlaatutietojen keräämiseen, visualisointiin ja ilmanlaatua parantavien toimenpiteiden ideointiin ja suunnitteluun. Projektin tuloksena syntyy uusia toimintatapoja, jotka johtavat parempaan ilmanlaatuun osana kestävää kaupunkikehittämistä.”

6. Playsign Oy
Kokeilusumma 20 000 euroa

”Ilmanlaatutiedot esiin, ja kaupunkilaisille matalan kynnyksen palauteratkaisu! Kokeilussa viedään ilmanlaatudataa havainnollisina visualisointina webiin, sekä kaupunkiympäristöön mobiili-AR-muodossa. Samalla tarjotaan kaupunkilaisille kanava helppoon ja nopeaan omien kokemusten raportointiin arkiympäristön ilmanlaadusta. Näin päästään vertaamaan sensoridataa ja ihmiskokemuksia. Ratkaisu integroi Playsign ja Indoors -teknologiat yhdeksi palveluksi.”

Valittujen kokeilujen kokonaissummaksi muodostui huimat 100 000 euroa.

Forum Virium Helsinki Oy sekä UIA HOPE-hanke toivottaa kaikki osallistujat sekä uudet ja innokkaat ilmanlaatutiedon digitalisoijat kukin omilla kyvyillään mukaan kehittämään Helsingin ilmanlaatu-osaamista ja ratkaisuja myös jatkossa.

Tulemme tekemään hankkeen puitteissa vielä syksyllä lisää ponnisteluita, joiden keskiössä ovat osaavat yritykset ja innovaatiot. Lisäksi hanke järjestää lokakuun lopussa kaikille avoimen Business Eventin! 

Lisätiedot hankkeen sivuilla ilmanlaatu.eu ja fvh.io/hope

Stay tuned and let’s make AQ better !

Kuva: Jussi Hellsten

UIA Hope logot

Lisätietoja

Kuva

Pekka Niskasaari

puh. +358 40 585 9110

pekka.niskasaari(at)forumvirium.fi

Tilaa Forum Virium Helsingin uutiskirje!

Älyratkaisuja kaupungeille, pilotteja yrityksille ja yhteistyömahdollisuuksia tutkimuslaitoksille – kerromme sinulle ensimmäisenä!


Lue myös