Forum Viriumin ja Pakettipisteen kokeilu johti tavarapyörien yleistymiseen jakeluissa

Artikkelikuva: Forum Viriumin ja Pakettipisteen kokeilu johti tavarapyörien yleistymiseen jakeluissa

Kokeilimme Pakettipisteen kanssa tavarapyörien hyödyntämistä keskustakuljetuksissa onnistuneesti 2020. Pakettipisteen myyntijohtaja Erkki Vehman kertoi meille yrityksen kuulumisista kokeilun jälkeen.

1. Kuinka kuvailisit palveluanne?

Pakettipiste on yhteiskäyttöisten pakettiautomaattien palveluverkosto ja aikataulukriittisten B2B-kuljetusten palveluyritys. Olemme osa 113-vuotiasta Lehtipiste-konsernia. Automaattiverkostomme kattaa koko maan Hangosta Kilpisjärvelle, sijoittuen mahdollisimman monen suomalaisen lähelle. Yhteiskäyttöisiä pakettiautomaattejamme löytyy arjen kulkureittien varrelta lähes 700. Olemme keskittyneet kuljetuksissamme varhaisiin kuljetuksiin, joiden on tärkeää olla perillä ajallaan ja luotettavasti. Kuljetamme esimerkiksi autoteollisuuden varaosia ja terveydenhuollon lähetyksiä.”

2. Millaista yhteistyötä olette tehneet Forum Virium Helsingin kanssa?

“Olimme mukana Shared Urban Depots for Urban Pickup and Delivery (S.M.U.D) -projektissa kesällä 2020. Tällöin rakennettiin Helsingin keskustan pyöräväylän Baanan viereen lähijakeluasema, jossa sijaitsi meidän yhteiskäyttöinen pakettiautomaattimme verkkokaupan ostosten noutoa varten. Samassa hankkeessa pilotoimme tavarapyöräjakelua Helsingin ydinkeskustan alueella. Korvasimme useampia autoreittejä tavarapyörillä. Yhteistyön tuloksena tavarapyöräjakelu on jatkunut keskustan alueella näihin päiviin saakka. Projekti tarjosi meille uutta tietoa tavarapyöräjakelun tehokkuudesta keskusta-alueella. Tavarapyöräily on ollut tehokas päästöjen vähentäjä, joten olemme jatkaneet tavarapyörällä tapahtuvia jakeluita ydinkeskustassa läpi vuoden.”

3. Miten yhteistyö sujui ja minkälaisia oivalluksia sillä saavutettiin?

”Yhteistyö sujui mutkattomasti hyvässä yhteishengessä. Suurin oivallus oli meille tavarapyörien käytettävyyden todentaminen keskustaliikenteessä: pyörät ovat sujuvampia käyttää kuin autot unohtamatta vastuullisuusnäkökulmaa. Huomioimme myös, kuinka automaatin sijainnilla on merkitystä. Oma erillinen tilansa ei ole saavutettavuuden kannalta yhtä kätevä kuin suoraan arjen reitin varrelle osuva sijainti. Näitä tietoja olemme voineet hyödyntää tulevaisuuden ratkaisuja miettiessä.”

Pakettipiste

4. Miten teillä menee nyt ja mitä suunnittelette jatkoon?

”Liiketoimintamme kasvaa ja laajenee vauhdilla muun muassa pakettiautomaattien käyttö tänä vuonna lähes 30 prosenttia. Vielä tämän vuoden puolella asennetaan ensimmäiset ulkoautomaatit. Tällä hetkelle meillä on käynnissä kehittämiseen liittyviä projekteja, jotka parantavat asiakaskokemusta kuten Extranet -alustan käyttöönotto. Kenties tulevaisuudessa olemme jälleen mukana Forum Virium Helsingin hankkeissa.”

5. Kuinka kuvailisit vastuullisuustekojanne?

”Vastuullisuus on keskeinen osa liiketoimintaamme. Olemme sitoutuneet hiilineutraaliustavoitteeseen oman toiminnan osalta vuoteen 2030 mennessä. Päästäksemme tavoitteeseemme olemme laatineet konkreettisen ja aktiivisesti päivitettävän tiekartan hiilineutraaliuteen. Kuljetustoiminta on suurin hiilijalanjälkemme aiheuttaja, ja siksi teemme määrätietoisesti työtä kuljetustemme vaikutusten laskemiseksi. Suurimpien kaupunkien keskustoissa jakelumme tapahtuvat sähköautoilla. Joulukuun alusta Helsingissä kaikki jakelumme automaateille tapahtuu sähköautoilla. Vastuullisuustyöstämme raportoidaan vuosittain omistajamme Tradekan vastuullisuusraportissa.”

Kuvat: Markku Lempinen / Brand Photo ja Marjo Pääkkönen / Pakettipiste.

Lue myös