Helsingin koulut haastavat yritykset luomaan tarpeisiin perustuvia ratkaisuja – miksi ja miten?

Artikkelikuva: Helsingin koulut haastavat yritykset luomaan tarpeisiin perustuvia ratkaisuja – miksi ja miten?

Koulutussektori digitalisoituu, kuten muutkin toimialat, mutta teknologian tuoma hyöty opettajille ei ole vielä täysin toteutunut. Tämä ei ole vain suomalainen ilmiö, vaan globaali sellainen. Tällä hetkellä teknologiatuotteiden tarjooma ja koulujen tarpeet eivät kohtaa. Lupaus koulutusteknologian hyödyistä ei ole vielä toteutunut. Tämän vuoksi Forum Virium Helsinki on mukana kehittämässä Innovaatioalustaa, jossa koulut ja yritykset yhteiskehittävät tuotteita.

Helsingin kaupunki ja Forum Virium Helsinki ovat, osana 6Aika Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hanketta, kevään 2018 aikana tehneet tiivistä yhteistyötä Jätkäsaaren, Kalasataman, Aurinkolahden, Hiidenkiven, Ressun peruskoulun ja lukioiden opettajien kanssa. Miksi? Halusimme ymmärtää opettajien tarpeet digitalisaatioon ja fyysisiin oppimisympäristöihin liittyen.  Tiesimme, että opettajilla on vahva halu päästä vaikuttamaan uusien innovaatioiden syntyyn, koska niiden tarkoitus on viimekädessä tukea heidän työtään ja etenkin oppilaan kouluarkea. Olemme rakentaneet siltaa koulujen ja yritysten välille. Tätä kautta yritykset saavat tietoonsa käyttäjien tarpeet ja pystyvät alkaa kehittää tuotteita, jotka vastaavat näitä tarpeita. Opettajien esille nostamista tarpeista muodostetiin yrityksille sekä haasteita että haastesignaaleja.

Miksi haasteita?

Haasteita muodostamalla voidaan etsiä ratkaisuja juuri nyt olemassa olevaan ongelmaan. Tässä tapauksessa haetaan olemassa olevia ratkaisuja tai kehitetään olemassa olevia ratkaisuja vielä paremmaksi, jotta ne ratkaisevat ongelman. Tällä tavoin voidaan vauhdittaa innovaatioiden kehittymistä ja käyttäjäkunnan laajenemista. Haasteita voidaan käyttää myös stimulointiin. Tällaisia haasteita voidaan tehdä silloin, kun markkinoilta nousee esiin tarpeita, mutta ratkaisuja ei ole vielä olemassa. Helsingin kaupunki ja Forum Virium Helsinki pyrkivät tekemään kumpaakin. Haasteilla haemme ratkaisuja suoriin tarpeisiin ja Haastesignaaleilla taas pyrimme tukemaan yrityksiä luomaan ratkaisuja tulevaisuutta ajatellen. Kummassakin tapauksessa tarve on käyttäjien ilmaisemaan.

Koulujen yrityksille asettamat haasteet

Haasteiden tehtävänä on löytää ratkaisuja, jotka tukevat opetusta, oppimista, sekä koulun kehittymistä digitaalisen murroksen aikana. Haasteet toimivat myös ensikäden signaalina yrityksille ja ne pääsevät nopeasti kiinni koulujen tarpeisiin. Tällä tavoin yritykset saavat uusia ideoita olemassa olevan tuotteen kehittämiseen tai täysin uusien tuotteiden kehittämiseen. Haasteet on nyt julkaistu ja niihin vastataan jättämällä tarjous artikkelin alla olevan linkin kautta.

Haastesignaalit kertovat tarpeista

Haastesignaaleilla haluamme osoittaa kouluista nousevia tarpeita, joihin ei vielä välttämättä ole ratkaisuja. Haastesignaalit tullaan avaamaan haasteiksi jatkossa. Sitä ennen haluamme tukea yrityksiä luomaan niihin liittyviä ratkaisuja. Yksi keino tehdä tätä on auttaa yrityksiä pääsemään keskusteleman opettajien ja / tai myös oppilaiden kanssa jo suunnitteluvaiheessa. Meihin voi olla yhteydessä, jos yrityksellä on alustava idea ja kehittäjät haluavat päästä keskustelemaan ja yhteissuunnittelemaan opettajien kanssa jo siinä vaiheessa. Haastesignaalit löytyvät täältä.

oppimisenuusiaika.fi

Helsingin nopeat kokeilut

Kuva: Riku Pihlanto / Helsingin kaupunki

Lisätietoja

Kuva

Niko Lindholm

puh. +358 40 682 6464
niko.lindholm(at)forumvirium.fi

Lue myös