6Aika-hankkeen Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt tavoitteena on vahvistaa liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille, jotka kehittävät oppimiseen sekä älykkäisiin fyysisiin ja virtuaalisiin oppimisympäristöihin liittyviä palveluja, tuotteita ja teknologioita. Toisena keskeisenä tavoitteena on edistää käyttäjälähtöisten oppimisympäristöjen kehittymistä kuutoskaupungeissa.

Forum Virium Helsingin osahankkeen tavoitteena on luoda pysyvä toimintamalli, jonka kautta kouluilla on mahdollisuus nostaa esille tarpeitaan ja haastaa yrityksiä vastaamaan niihin.

Koulujen tarpeiden avaaminen yrityksille synnyttää pedagogisesti merkityksellisiä tuotteita, joilla on hyvät mahdollisuudet edetä vientimarkkinoilla. Toimintamallista kehitetään innovaatioalusta, josta sekä koulut että yritykset hyötyvät.

Tarpeet haastavat yritykset luomaan käyttäjälähtöisiä ratkaisuja

Forum Virium Helsingin rooli Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hankkeessa on luoda pohja uudelle toimintamallille, jonka kautta koulujen tarpeita voidaan nostaa yrityksien tietoon jatkuvasti. Tarpeiden esiin tuominen toimii myös signaalina uusille yrittäjille, eli se mahdollistaa uusien yrityksien synnyn. Tällainen ”tiedon silta” yrityksien ja koulujen väliltä on puuttunut – ei ainoastaan Suomesta, vaan myös globaalisti.

Koulujen ja yrityksien välinen yhteiskehittäminen on vielä alkuvaiheessa. Espoossa on toteutettu ansiokkaasti KYKY-mallia, joka mahdollistaa yhteiskehittämisen. Koulujen tarpeet ovat kuitenkin yrittäjille osittain niin sanottu musta laatikko. Koulujen tarpeiden esille nostaminen ja niiden pohjalta haasteiden muodostaminen avaa mahdollisuuksia uusien pedagogisesti merkityksellisten tuotteiden kehittämiseen. Tarvelähtöisesti kehitetyt tuotteet tukevat koulujen kehittymistä ja toimivat samalla myös vientituotteina.

Nopeat kokeilut ja yhteiskehittäminen viennin vauhdittajina

Haasteisiin vastaamalla nopeiden kokeilujen avulla yritysten ja niiden tuotteiden kehittyminen nopeutuu. Nopeiden kokeilujen aikana yritykset yhteiskehittävät tuotteitaan yhdessä opettajien ja oppilaiden kanssa. Nopeat kokeilut mahdollistavat nopean iteraatioprosessin ja todellisen käyttäjälähtöisyyden, sekä tuotteiden asiantuntija-arvioinnin.

Kokeilujen jälkeen yrityksillä on osoittaa referenssi, käyttäjäkokemuksia, sekä ulkopuolinen vaikuttavuusarviointi tuotteen käytöstä osana suomalaisesta koulujärjestelmää. Tämä yhdistelmä vauhdittaa niiden kykyä siirtyä kohti vientiä. Nopeat kokeilut antavat kouluille mahdollisuuden kokeilla uusia tuotteita, jotka perustuvat koulujen itse esille tuomiin tarpeisiin. Kokeilujen kautta koulut pääsevät kokeilemaan uusia ratkaisuja ja arvioimaan niiden käytettävyyttä, sekä pedagogista vaikuttavuutta.

Aikataulu vuodelle 2018

Tarve- ja Ennakointikartoitus: Helmikuu-Maaliskuu
Haasteiden muodostaminen: Huhtikuu
Haasteen julkiseksi ja haku nopeisiin kokeiluihin: Toukokuu
Nopeiden kokeilujen valinnat: Elokuu
Nopeat kokeilut: Syyskuu – Joulukuu
Ensimmäisen kierroksen arviointi: Joulukuu

Hankkeessa mukana:
Helsingin kaupunki (päätoteuttaja), Espoon kaupunki, Forum Virium Helsinki, Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen kaupunki, Turun ammattikorkeakoulu, Turun kaupunki, Oulun kaupunki
Kesto: 1.9.2017-30.4.2020
Budjetti: n. 5,4 miljoonaa euroa

6Aika verkkosivut

Kuva: Riku Pihlanto / City of Helsinki

Lisätietoja:

Matti Hämäläinen

Projektipäällikkö


puh. +358 40 626 7995
matti.hamalainen(at)forumvirium.fi