Aika: 14.12.2017, klo 15-18
Paikka: Laituri (Kamppi), Helsinki

Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla ilmanlaatu on Euroopan suuriin kaupunkeihin verrattuna yleensä hyvä, mutta ajoittain ilmansaastepitoisuudet nousevat haitallisen suuriksi. Ilmanlaatua heikentävät eniten vilkasliikenteisillä alueilla liikenteen pakokaasut ja katupöly sekä tiiviisti rakennetuilla pientaloalueilla puunpoltto. Myös tuulen mukana kulkeutuvat ilmansaasteet, kuten pienhiukkaset ja otsoni heikentävät ajoittain ilmanlaatua. Ilmansuojelutyön ansiosta ilmanlaatu on parantunut viime vuosikymmeninä.

Puhdas ilma on meille kaikille tärkeää niin terveyden kuin viihtyvyyden kannalta. Huonosta ilmanlaadusta kärsivät etenkin astmaatikot ja ikääntyneet sydän- tai hengityssairaat. Mutta tiedätkö, milloin ilmanlaatu on niin huonoa, että liikkumista kannattaa jo välttää tai ainakin vaihtaa reittiä?

Reaaliaikaista ilmanlaatudataa on jo saatavilla avoimesti ja myös avoimena datana. Ilmatieteen laitos ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY tarjoavat ilmanlaatudataa avoimena datana sekä reaaliaikaisesti (tunnin välein päivittyvänä) että pitkinä aikasarjoina. Esimerkiksi HSY jakaa ilmanlaatudataa avoimien wms- ja wfs-ohjelmointirajapintojen kautta sekä aikasarjoina.

Mutta onko meillä tätä tietoa riittävästi? Voisimmeko saada dataa vielä kattavammin ja reaaliaikaisemmin, jotta voisimme nähdä tilanteen esimerkiksi asuinaluetarkkuudella?

Miten avoimena datana saatavilla olevaa ilmanlaatutietoa voisi hyödyntää? Tieto voisi olla hyödyllistä esimerkiksi niin päiväkotilasten kuin vanhusten ulkoiluajankohtia ja -reittejä suunnitellessa. Tai pyöräilijä voisi valita reittinsä puhtaamman ilman perusteella.

Tervetuloa kuulemaan asiantuntija-alustuksia ilmanlaatuun liittyvistä datoista ja niiden saatavuudesta sekä kertomaan tietotarpeistanne ja ideoimaan ilmanlaatutiedon käyttötapoja.

OHJELMA:
klo 15.00 Tervetuloa
klo 15.10 Hengitysterveyden tärkeys, Hengitysliitto
klo 15.25 Ilmatieteen laitoksen ilmanlaatudatat
klo 15.40 HSY:n ilmanlaatudatat
klo 15.55 Helsinki Air Quality Testbed HAQT -projekti
klo 16.15 Tauko
klo 16.30 Uudet tavat kerätä ilmanlaatu- ja ympäristödataa, Forum Virium Helsinki
klo 16.45 Työpaja
klo 17.45 Yhteenveto ja tilaisuuden päätös

Tilaisuus järjestetään pääasiassa englanniksi, mutta jotkin esittelyt ja keskustelut voivat olla suomeksi.
Tervetuloa!