Everdrone valittiin pilotoimaan sydäniskurin kuljettamista dronella

Artikkelikuva: Everdrone valittiin pilotoimaan sydäniskurin kuljettamista dronella

Forum Virium Helsinki järjesti kesäkuussa yrityksille tarjouskilpailun, jonka teemana oli miehittämättömän ilmailun ratkaisujen testaaminen ensihoidossa. Palveluntuottajaksi valittiin Everdrone AB. Everdrone testaa automaattisen sydäniskurin kuljettamista dronella Helsingissä syyskuussa 2021. Osana pilottia kerätään kuvitteellisessa hätätilanteessa tietoa siitä, voiko drone nopeuttaa avun saamista perille. Myös dronekuljetuksen hiilidioksidipäästöjä tarkastellaan ja verrataan muihin kuljetusmuotoihin.

Kokeilu on osa Vähähiilisyyttä tukevat dronepalveluratkaisut Etelä-Suomessa -hanketta. Hankkeessa pilotoidaan ja edistetään hiilineutraaleja dronepalveluita. Samalla kehitetään uusia liiketoimintamalleja eri alojen tarpeisiin. Hankkeen rahoitus tulee Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja se kestää tämän vuoden loppuun asti.

Kuva: Everdrone

Lisätietoa

Lue myös