Esikaupallisen hankinnan hyödyt Helsingissä

Artikkelikuva: Esikaupallisen hankinnan hyödyt Helsingissä

Esikaupallinen hankinta (Pre-commercial Procurement, PCP) on innovaatioiden hankintatyökaluna vielä melko uusi ja kokeellinen, mutta sillä on huikea potentiaali kaupunkien kehityksen näkökulmasta.

Esikaupallisen hankinnan avulla kaupunkeja voidaan auttaa vastaamaan sosiaalisiin haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen, väestön ikääntymiseen ja energiavarmuuteen. Lisäksi prosessin avulla voidaan tehdä Helsingistä maailman toimivin kaupunki.

Esikaupallista hankintaa voidaan hyödyntää, kun saatavilla ei vielä ole valmiita ratkaisuja ja tarvitaan uutta tutkimusta ja kehitystyötä. Prosessia ohjaa kysyntä, joka haastaa yritykset kehittämään innovatiivisia ratkaisuja julkisen sektorin tarpeisiin. Lisäksi se tarjoaa yrityksille ensimmäisen asiakasreferenssin, jonka avulla ne voivat luoda kilpailuetua markkinoilla.

Yritykset haastetaan kehittämään ratkaisu ongelmaan

Esikaupallisen hankinnan avulla julkisessa hankinnassa voidaan vertailla vaihtoehtoisia potentiaalisia ratkaisuja ja valita niistä julkiseen kysyntään parhaiten sopivat.

PCP-prosessissa voidaan vertailla kilpailevien ratkaisujen hyviä ja huonoja puolia, mikä auttaa karsimaan riskit kaikkein lupaavimmista innovaatioista. Riskit voidaan poistaa vaihe vaiheelta ratkaisusuunnittelun, prototyyppien valmistuksen ja kaupungeissa tapahtuvan pilotoinnin avulla.

Kaupungit voivat kehittää innovaatioiden hankintaan edistyksellisen strategian, jossa hyödynnetään esikaupallista hankintaa. Näin ne pystyvät vauhdittamaan innovaatioita kysynnän kautta ja ohjaamaan uusien ratkaisujen kehitystä omien tarpeidensa näkökulmasta. Tämä nopeuttaa julkisen sektorin palveluiden modernisointia ja luo eurooppalaisille yrityksille mahdollisuuksia saavuttaa kärkiasema uusilla markkinoilla.

PCP on toisin sanoen hyvin houkutteleva työkalu, jonka avulla kaupungit voivat ratkaista konkreettisia ongelmia ja vastata ajankohtaisiin tarpeisiin innovaatioiden avulla.

Hyödyt Helsingille

Helsinki hyödyntää esikaupallista hankintaa näin:

  • Uraauurtavien innovatiivisten ratkaisujen kehittäminen sosiaalisiin haasteisiin esimerkiksi paremman hyvinvoinnin ja terveydenhuollon, puhtaan ja tehokkaan energian, paremman kaupunkiliikenteen ja digitaalisten palvelujen avulla.
  • Julkisten hankintojen markkinoiden avaaminen uusille innovatiivisille toimijoille, kuten paikalliset startupit ja PK-yritykset.
  • Kaupungit voivat jakaa innovatiivisiin ja markkinoita mullistaviin ratkaisuihin liittyvät riskit yhdistämällä resursseja sekä hyödyntämällä EU-rahoitusta.
  • Todellisten läpimurtojen mahdollistaminen kilpailuttamalla useita toimittajia ja vertailemalla vaihtoehtoisia ratkaisuja.
  • Uusien tuotteiden suunnitteluun, prototyyppien rakentamiseen ja tuotteiden testaukseen liittyvien riskien ja hyötyjen jakaminen toimittajien ja hankkijoiden kesken.
  • Laajemman markkinan tarjoaminen uusille yrityksille, kun mukana on suurempi joukko julkisia hankkijoita.

Upea työkalu kaupungin innovaatiotoiminnan ja yritysten käyttöön

Helsingin kaupungin innovaatioyksikkönä Forum Virium Helsinki on ollut yksi tärkeimmistä toimijoista Helsingissä ja muualla Suomessa toteutettavien innovaatioiden vauhdittamiseen tarkoitettujen innovaatiohankintatyökalujen testauksessa.

Forum Virium oli kumppanina EU:n seitsemännen puiteohjelman rahoittamassa SILVER PCP -hankkeessa, joka oli ensimmäinen EU-tason esikaupallinen hankintaprojekti. SILVER-hankkeessa etsittiin uusia teknologisia ratkaisuja ikäihmisten arjen tueksi. Hankkeen tuloksena kaupallistettiin onnistuneesti vanhusten kotona liikkumista helpottava LEA-robotti.

Sittemmin Forum Virium on suunnitellut kolme muuta esikaupallista hankintaa erilaisiin yleishyödyllisiin hankkeisiin: SELECT for Cities -hankkeeseen, joka tähtää tiedon demokratisointiin, jotta kaikki voivat hyödyntää IoT:tä palveluntuotannossa, FABULOS-kaupunkiliikennehankkeeseen, jossa kehitetään järjestelmiä liikenneautomaation hallintaan kaupungeissa, ja AI4Cities-hankkeeseen, jossa autetaan tekemään kaupungeista hiilineutraaleja uusien tekoälyratkaisujen avulla.

Hankkeet ovat Forum Virium Helsingin koordinoimia EU-tason toimia, joissa on mukana useita eurooppalaisia kaupunkeja. Parhaillaan toteutuksensa eri vaiheissa olevat hankkeet saavat rahoitusta Horizon 2020 -ohjelman kautta.

Forum Virium Helsinki on Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö, joka tekee Helsingistä maailman toimivimman älykaupungin yhteistyössä yritysten, tiedeyhteisön ja kaupunkilaisten kanssa. Seuraa meitä Twitterissä ja tilaa uutiskirjeemme!

Lisätietoja

Kuva

Hugo Goncalves

#SELECT4CITIES #IoE #IoT #Horizon2020
puh: +358 45 1199 410
hugo.goncalves(at)forumvirium.fi

Lue myös