13 teknologiaa 2020-luvulle

Artikkelikuva: 13 teknologiaa 2020-luvulle

Helsinki on teknologian suhteen älykaupunkien kehityksen kärjessä.

Salesforcen Chief Digital Evangelist Vala Afshar twiittasi hiljattain kolmestatoista tärkeästä teknologiasta ensi vuosikymmenelle. Oli hienoa havaita, että valtaosa näistä liittyy tavalla tai toisella Forum Viriumin hankkeisiin. Maailman toimivin kaupunki on siis myös teknologian suhteen kehityksen kärjessä. Afsarin lista sisälsi seuraavat kohdat:

1. AI

Keinoälyn soveltaminen on Suomelle tärkeää, onhan taustalla suomalaisten tutkijoiden kuten Teuvo K. Kohosen uraauurtava työ. Keinoäly on tullut osaksi järjestelmiä huomaamatta ja esimerkiksi markkinoinnissa se on jo arkipäivää. Kaupunkiympäristössä luontevia sovelluskohteita on kiinteistöautomaatio, sillä johtopäätösten tekeminen tuhansien datapisteiden havainnoista on ihmisen aisteille haastavaa. Yleisellä tasolla keinoäly on mukana Select4Cities-hankkeessa, jossa luodaan yhteistä IoE -alustaa, sisältäen datan visualisoinnin ja ennustavan analysoinnin.

2. IoT

IoT on luonnollisesti tärkeä osa hankkeita ja se on myös luonteva jatko avoimen datan ja avoimien rajapintojen kehittelylle. IoT-hankkeissa keskitytään paitsi sensorien kehittelyyn myös sensoridatan yhteensopivuuteen ja tietomalleihin. Älykkäässä kaupungissa kaikki tieto liittyy paikkaan jolloin myös sensorien on tuotettava paikkatietoa: tässä hyödynnetään SensorThings-rajapintaa joka on osa Open Geospatial Consortiumin standardointityötä siinä missä 3D kaupunkitietomallin CityGML. Paikkatiedon myötä sensoridata voi olla GDPR:n mukaan henkilötietoa. mySMARTLife-hankkeessa tehtiin SensorThings-rajapintaan laajennus, joka mahdollistaa datan omistajuuden ottamisen sekä päätösvallan antamisen sensorin omistajalle sen suhteen, mitkä palvelut dataa saavat käyttää. Tästä projektista kerromme lähiaikoina blogeissa lisää.

3. Blockchain

Puhuttaessa identiteetin- tai mandaatinhallinnasta blockchain on vakiintunut eri hankkeissa vaikka julkisessa keskustelussa hype-kerroin onkin vahva. Blockchain on mukana esimerkiksi Tilaajavastuun Platform of Trust -projektissa. Tämän hankkeen syksyllä käynnistyvät pilotit tulevat sisältämään myös muissa hankkeissa kehitettyjä sensori- ja datarajapintoja.

4. 3D Printing

Ehkä yllättäen 3D-tulostus ei tällä hetkellä ole osa Forum Viriumin projekteja. Teknologia sinänsä on varsin vakiintunutta mutta avoimen datan tai jakelulogistiikan näkökulmasta tekemistä toki vielä riittää.

5. Mobile

Liikkuminen on yksi yhteiskunnan suurista haasteista ja siihen liittyy monia kulmia. MaaS, Mobility as a Service on tekemisen kulmakivi älykkäiden liikkumisratkaisujen ja autonomisten ajoneuvojen kautta.

6. Autonomous Cars

Autonomisia ajoneuvoja on kokeiltu juuri päättyneessä Sohjoa-hankkeessa, mySMARTLife-hankkeessa ja laajemmassa mittakaavassa edellytyksiä luodaan Fabulos-projektissa.

7. Mobile Internet

Suomessa mobiili internet on itsestäänselvyys ja sen varassa on moni kaupunkiympäristön toiminto. 3G-verkon kautta kerätään ilmanlaatu- ja melutietoa IoT-alustalle, valvotaan sähköajoneuvojen latauslaitteita ja hallinnoidaan mitä moninaisempia hajautettuja järjestelmiä.

8. Robotics

Robottibussien lisäksi hyvä esimerkki autonomisesta ajoneuvosta on robottiruohonleikkuri, jonka avulla viheralueiden hoito on Staralle jatkossa helpompaa.

9. VR/AR

Virtuaalinen ja laajennettu todellisuus saa kaupunkitietomallista hyvän pohjan. CityGML on perusta 3D-mallille, mutta kaupunkiympäristöä voidaan visualisoida muillakin tavoilla. Kaupunkitietomalli on herättänyt pelinkehittäjissä kiinnostusta ja uusien todellisuuksien luomisessa voi hyödyntää pelikehittäjille tuttua Unity-ympäristöä. CityGML-malleja tarkentamaan voi tulevaisuudessa syntyä IndoorGML-malleja, joiden avulla kaupunkimallissa voi mennä myös talojen sisälle. Työtä helpottaa BIM-kiinteistötietomallien ja GML-kaupunkitietomallien linkki, jolloin kaupunkitietomalli voi teoriassa sisältää vaikka kaikki talosuunnittelun yksityiskohdat.

10. Wireless Power

Langaton energiansiirto on myös huomaamatta ottanut harppauksia jo tutun langattoman kännykkälatauksen tasolta. Kivikossa operoiva mySMARTLife-hankkeen robottibussi on varustettu langattomalla latauksella ja tätä ominaisuutta tutkitaan jotta saadaan lisätietoa aiheuttaako langaton lataus vaikutuksia sähköverkkoon ja miten energiatehokas latausmuoto se on.

11. Nanotechnology

Hieman yllättäen nanoteknologiaankin löytyy linkki kaupunkiympäristön hankkeista – joskaan ei suoraan Forum Viriumin hankkeista. Tampereen nanoteknologiaklusteriin kuuluva Pegasor on toimittanut ilmanlaadun mittaukseen laitteita HSY:n supermittausasemille. Pegasorin laitteilla saadaan tarkkaa tietoa ilman epäpuhtauksista sekä niiden jakaumasta ja tiedon perusteella voidaan tehdä tarkempia ennusteita esimerkiksi siitepölyaikana.

12. Voice UI, VPAS

Erilaiset puheeseen perustuvat käyttöliittymät nähdään hyvin kiinnostavina esimerkiksi wellbeing-alueen sovelluksissa. Helsingissä sote-alueen kokeiluissa puheeseen perustuva käyttöliittymä osana hoivarobotiikkaa on osoittautunut hyvin kiinnostavaksi kehityssuunnaksi.

13. 5G

Helsingillä on pitkä historia telekommunikaation kokeiluissa eikä 5G tee tästä poikkeusta. Forum Virium Helsinki on liittynyt mukaan 5G Finland -verkostoon, koska sillä nähdään merkittävä rooli älyliikenteessä, esineiden internetissä sekä digitalisoituvissa kouluissa.

Teksti:
Timo Ruohomäki
MySmartLife -projektipäällikkö
Forum Virium Helsinki

Photo credit: Eetu Ahanen

Lisätietoja

Kuva

Timo Ruohomäki

#IoT #data
puh. +358 40 661 5500
timo.ruohomaki(at)forumvirium.fi

Lue myös