Yhteistyö Forum Virium Helsingin kanssa vauhdittaa yrityksiä: GIM Robotics ja liikkuvat robotit

Artikkelikuva: Yhteistyö Forum Virium Helsingin kanssa vauhdittaa yrityksiä: GIM Robotics ja liikkuvat robotit

GIM Robotics on hakenut kanssamme ratkaisuja hoiva-alan ja logistiikan haasteisiin. Yhteistyö on tarjonnut mahdollisuuden ratkaisujen pilotointiin kaupunkiympäristössä.

GIM Robotics ja Forum Virium Helsinki ovat tehneet yhteistyötä logistiikka-alan ja sote-alan projekteissa. CMO Mika Vainio GIM Roboticsilta kertoo, mitä yhteistyö on poikinut.  

Minkälainen tuote teillä on?

“Muutamme liikkuvia työkoneita erilaisilla autonomian tasolla varustetuiksi liikkuviksi roboteiksi ja laajennamme jo olemassa olevien liikkuvien robottien ominaisuuksia. Erityisen hyviä olemme 3D-kartoitukseen, 3D-paikannukseen ja 3D-tilannetietoisuuteen liittyvien ongelmien ratkaisemisessa. Autonomisesti liikkuva robotti pystyy toimimaan algoritmiemme avulla turvallisesti, tarkasti ja tehokkaasti missä tahansa ympäristössä ja kaikenlaisissa keliolosuhteissa. Mikä parasta, pystymme siihen, vaikka satelliittipaikannusta tai tukevaa infrastruktuuria, kuten esimerkiksi majakoita tai heijastimia, ei olisi saatavilla kuin satunnaisesti tai ei ollenkaan. Olemme toimineet ristiin rastiin eri teollisuuden aloilla, mutta erityisen paljon meillä on kokemusta logistiikasta, laivoista, metsäkoneista, maatalouskoneista, puolustusteollisuuden ajoneuvoista, rautateiltä ja kaikenlaisista ajoteillä liikkuvista vehkeistä.”

”Yhteistyö Forum Viriumin kanssa on ollut mutkatonta ja ongelmat on saatu ratkaistua nopeasti ja hyvässä hengessä.”

Mika Vainio, GIM Robotics

Millaista yhteistyötä olette tehneet Forum Virium Helsingin kanssa?

“Olemme päässeet käyttämään ydinosaamistamme liikkuvan robotiikan parista kahdessa projektissa, SARAssa ja LMADissa. Molemmissa projekteissa käytetyt alustat olivat meidän käsialaamme. LMADissa tutkittiin, miten robotiikan avulla voidaan ratkaista kuuluisaa viimeisen kilometrin ongelmaa. Liikkuvat robottialustamme SpOv1 ja SpOv2 varustettiin erikokoisten pakettien säilytykseen soveltuvilla lokerikoilla ja tarvittavilla tilaus- ja hallintajärjestelmillä. Niitä on sittemmin pilotoitu jo usean vuoden ajan ensin Ranskassa ja sitten Suomessa pääkaupunkiseudulla, muun muassa Otaniemessä Aallon kampuksella, Keskustakirjasto Oodin ja Baanan ympäristössä ja Jätkäsaaressa. Vastaanotto on ollut erittäin positiivista ja LMAD-yritys jatkaa konseptin kaupallistamista avullamme.

SARA-projektissa pääsimme mukaan ehkäpä vieläkin tärkeämmän ongelman tutkimiseen ja robotisoitujen ratkaisujen kartoittamiseen ja testaamiseen sen osalta. Rakensimme hoivakotiin autonomisesti liikkuvan hoivarobotin, joka oli vuorovaikutuksessa vanhusten kanssa. Suunnittelimme ja tuotimme robotin alustan. Sen päälle asennettiin rajoitettuun vuorovaikutukseen kykenevä robotisoitu torso, jonka anturit ja toimilaitteet tarjosivat vanhuksille mahdollisuuden pelata erilaisia pelejä robotin kanssa. Robotti reagoi valoillaan ja äänillään sekä pään ja käsien liikuttelulla. Alustavat tulokset olivat lupaavia ja projektin yhteydessä perustettu yritys jatkaa toimintaansa.” 

Miten yhteistyö on sujunut ja minkälaisia hyötyjä olette saaneet siitä?

“Projektit ovat olleet meille erittäin mieluisia ja hyödyllisiä. Ne ovat paitsi mahdollistaneet erilaisten robotiikka-alustojen ja niihin tarvittavien laajojenkin ohjelmiston kehittämisen ja parantamisen, myös antaneet meille mahdollisuuden osallistua kahden äärimmäisen tärkeän haasteen tutkimiseen ja tarvittavien ratkaisujen etsimiseen ja testaamiseen. On vaikeaa löytää tärkeämpää tutkimuskohdetta kuin vanhustenhoidon parantaminen tulevina vuosikymmeninä.

Yhteistyö Forum Virium Helsingin kanssa on ollut mutkatonta ja kaikki ongelmat on saatu ratkaistua nopeasti ja hyvässä hengessä. Forum Viriumin kautta olemme saaneet pääsyn testialueille, joilla on ollut mahdollista tehdä arvokkaita pilotteja aidoissa ympäristöissä.”

Miten teillä menee nyt ja mitä suunnittelette jatkoon?

“Tilanteemme on erinomainen. Projektikanta on terve ja pystymme jo valitsemaan, mihin projekteihin lähdemme mukaan. Pääsemme vihdoin hyödyntämään kehittämiämme algoritmeja ja niiden ympärille luotuja ohjelmistoja lisensoinnin merkeissä. Konekohtaiset lisenssimyynnit mahdollistavat yrityksen nopeamman kasvun kansainvälisillä liikkuvien työkoneiden ja autonomisten kenttä- ja palvelurobottien markkinoilla. Koneiden autonomia-asteen nostaminen on yksi teollisuuden päätavoitteista maailmanlaajuisesti miltei kaikilla soveltuvilla toimialoilla, joten uskomme nopeaan kasvuun tulevina vuosina.

Meillä on töissä 45 henkilöä ja palkkaamme tasaisesti uusia taitureita. Kannattaa olla yhteydessä, jos tuntee rakkautta robotiikkaan ja tarvittava ohjelmointiosaaminen on hallussa!”

Lue lisää: gimrobotics.fi

Kuva: LMAD-projektin kokeilu Jätkäsaaressa, kuvaajana Vesa Laitinen.

Lisätietoa

Projektipäällikkö Matias Oikari

Matias Oikari
Projektipäällikkö
+358 40 664 8877
matias.oikari@forumvirium.fi

Projektipäällikkö, tiedottaja Anne-Mari Sandell

Anne-Mari Sandell
Projektipäällikkö, tiedottaja
+358 40 903 1922
anne-mari.sandell@forumvirium.fi

Lue myös