Projektiesittely ---

Sosiaalinen SARA-robotti hoitajien työn tueksi

Artikkelikuva: Projektiesittely

Social & Autonomous Robotic Health Assistant -projektin tavoitteena oli kehittää hoitolaitoksille henkilökunnan työtaakkaa helpottava SARA-robotti, joka tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden sosiaaliseen kanssakäymiseen.

Liittämällä robottiin sosiaalinen ulottuvuus, asiakkaat saivat lisää virikkeitä ja löysivät mielekästä tekemistä omaan arkeensa.

Tavoite

Sosiaalisen robotin kehittämiselle nähtiin selkeä tarve. Hoitohenkilökunnan työmäärä ja kiire lisääntyy jatkuvasti, ja tämä saattaa aiheuttaa muun muassa lääkejakeluun liittyviä virheitä ja työssä uupumista. Tutkimusten mukaan kolme neljästä hoitajasta kokee työnsä muun muassa aikapulasta johtuen ajoittain hyvin stressaavaksi.

Kesto, partnerit ja rahoitus

  • Robotti kehitettiin yhteistyössä neljän projektipartnerin kanssa. Suomesta oli mukana Forum Virium Helsinki Oy, Alankomaista Bright Cape Holding ja Saksasta Berliinin tekninen yliopisto. Suomalainen GIM Robotics vastaa SARA-robotin navigaatio-ominaisuuksista.
  • Vuoden 2019 kestävää projektia rahoitti pääasiallisesti EIT Digital ja osallistuvat yritykset. Projektissa Forum Virium Helsingin työtä rahoittaa EIT Digital ja osarahoituksella Helsingin kaupunki.

Forum Virium Helsingin rooli

Forum Virium Helsinki vastasi hankkeen pilotin toteutuksesta Helsingissä.
SARA-robottia pilotoitiin neljän viikon ajan Kustaankartanon palvelukeskuksessa yhteensä 18 asukkaan kanssa, joista jokainen testasi SARAa useampana päivänä yhteensä noin kahden tunnin ajan.

Projektin keskeiset saavutukset

SARA-hoivarobotissa on älykäs navigaatio ja se kykenee yksinkertaisiin keskusteluihin. Robottiin on luotu erilaisia sosiaalisia sisältöjä, joita pääsee selaamaan sen rinnan korkeudella olevan kosketusnäytön välityksellä. SARA-robotilla on myös valmius avustaa hoitohenkilökuntaa esimerkiksi lääkejakelussa.

”On ollut hienoa nähdä, miten robotiikka voi aidosti tuoda iloa ikäihmisten arkeen ja samalla helpottaa hoitajien työtä”, summaa projektipäällikkö Anne-Mari Sandell Forum Virium Helsingistä testijakson tulokset.

Vastaava kokeilu toteutettiin myös Eindhovenissa Alankomaissa. Saadun palautteen pohjalta syksyllä 2019 Alankomaissa perustettu startup-yritys jatkokehittää hoivarobottia ja tuo sen markkinoille vuoden 2020 aikana.

Hyödyt Helsingille

Suomessa SARA-robottia kokeiltiin yhteistyössä Kustaankartanon monipuolisen palvelukeskuksen dementia-osaston kanssa. Keväällä 2019 suoritettiin esitestaus, jonka tavoitteena oli kerätä sekä asukkaiden että hoitohenkilökunnan toiveet ja tarpeet robotin kehitystyön tueksi. Esitestauksen aikana asukkaat pääsivät muun muassa kokeilemaan erilaisia muistipelejä ja kuuntelemaan nuoruusvuosiensa suosituimpia iskelmiä.  

Syksyllä 2019 Kustaankartanon asukkaat ja hoitohenkilökunta testasivat SARA-robottia kolmen viikon ajan. Robotti tarjosi asukkaille erilaisia aktiviteetteja ja liikkui osastoilla itsenäisesti. Myös hoitohenkilökunnan työtaakkaa pyritään helpottamaan robotin avulla tarjoamalla esimerkiksi lääkejakeluun liittyvää lisätietoa. Kokeilun tavoitteena oli varmistua siitä, että kehitettävä hoivarobotti vastaa asiakkaiden ja hoitohenkilökunnan tarpeisiin ihanteellisella tavalla. Testijakson päätteeksi voitiin todeta, että SARA-robottiin suhtauduttiin erittäin positiivisesti ja se koettiin luontevaksi osaksi niin asukkaiden kuin hoitajienkin arkea.

”Kustaankartanon vahvuus ja periaate on ollut se, että uskallamme ja haluamme kokeilla uusia teknologisia ratkaisuja, jotka palvelevat asukkaitamme, henkilökuntaa ja samalla koko hoivatyötä. On upeaa nähdä hienoja oivalluksia, kuten SARAn kaltaisia robotteja, toiminnassa. Tämä vapauttaa hoitajia oikeaan hoiva- ja hoitotyöhön”, kertoo Palvelutalo Eedenin osastonhoitaja Jaana Pilvinen.

Projektimateriaalit

SARA-verkkosivut

Sosiaalinen SARA-robotti otettiin positiivisesti vastaan Helsingissä

Lisätietoja

Kuva