Projektiesittely ---

Last Mile Autonomous Delivery LMAD pilotoi autonomista robottilähettiä

Artikkelikuva: Projektiesittely

LMAD-projekti pilotoi autonomista robottilähettiä Helsingissä ja Pariisissa.

Last Mile Autonomous Delivery (LMAD) -projektissa rakennettiin robotti sekä autonomisen liikkumisen mahdollistava fleet management -järjestelmä ja tilausjärjestelmä, joka mahdollistaa robotin kommunikoinnin asiakkaiden kanssa. Teknisen toteutuksen lisäksi yhteiskehittämisen ja palvelumuotoilun keinoin luotiin palvelukonsepti, jota testattiin aidossa kaupunkiympäristössä aitojen asiakkaiden kanssa. 

Tavoite

Tavoitteena oli oppia robottilähettien mahdollisuuksista avoimissa ympäristöissä. 

Kesto, partnerit ja rahoitus

  • Projekti toteutettiin vuosina 2019–2022.
  • Projektin rahoitti EIT-digital. Projektin rahoitus kokonaisuudessaan oli 1 797 471 euroa, josta Forum Virium Helsingin osuus oli 70 000 euroa.
  • Projektin partnereita olivat EIT Digital France ja EIT Digital Suomi, Futurice, Gim Robotics, BookIt, Picom, Bestmile sekä Forum Virium Helsinki.

Forum Virium Helsingin rooli

Forum Virium Helsinki tuki pilottien toteuttamista Helsingissä. Roolina oli sekä löytää sopivia pilotointikohteita- ja kumppaneita että toisaalta tuoda konsortioon ymmärrystä autonomisten ajoneuvojen lainsäädännöstä Suomessa.

Projektin keskeiset saavutukset

LMAD-hanke selvitti autonomisten logistiikkarobottien hyödyntämistä koskevaa kansallista lainsäädäntöä ja mahdollisti sen, että lähettirobotti pystyi operoimaan ensimmäistä kertaa Helsingissä aidossa kaupunkiympäristössä.

Hanke toteutti kaksi pilottia. Ensimmäisessä pilotissa LMADin lähettirobotti kuljetti B2B-toimituksia Baanalla vuonna 2020. Vuonna 2021 tehdyssä pilotissa lähettirobotti toimi DB Schenkerin pakettitoimitusten noutopisteenä Jätkäsaaressa.

Hanke keräsi tietoa myös kaupunkilaisten suhtautumisesta katutilassa liikkuviin autonomisiin robotteihin.

Hyödyt Helsingille

LMAD-hanke tuotti tietoa autonomisten robottilähettien operoimista koskevasta kansallisesta lainsäädännöstä ja mahdollisti siten ensimmäiset robottilähettien käytännön pilotit Helsingissä.

LMAD-hanke kerrytti Helsingissä tehdyissä piloteissa tietoa mahdollisuuksista ja haasteista, joita Helsingin kantakaupungin kaltainen tiivis kaupunkirakenne asettaa autonomisten robottilähettien operoinnille. Hanke havainnollisti, millaisissa ympäristöissä ja olosuhteissa robottilähettejä on mahdollista hyödyntää ja miten läheteillä voidaan vastata viimeisen kilometrin haasteisiin. Hankkeessa kerättiin tietoa myös asukkaiden suhtautumisesta autonomisesti liikkuviin robotteihin.

Hankkeessa tehty pohjatyö lisäsi ymmärrystä vaatimuksista, joita autonomisten ratkaisujen mahdollinen käyttöönotto Helsingissä vaatii.