Projektiesittely ---

Last Mile Autonomous Delivery LMAD pilotoi autonomista robottilähettiä

Artikkelikuva: Projektin esittely

LMAD-projektissa pilotoidaan autonomista robottilähettiä Helsingissä ja Pariisissa.

LMAD-projektissa rakennetaan robotti sekä autonomisen liikkumisen mahdollistava fleet management -järjestelmä ja tilausjärjestelmä, joka mahdollistaa robotin kommunikoinnin asiakkaiden kanssa. Teknisen toteutuksen lisäksi yhteiskehittämisen ja palvelumuotoilun keinoin luodaan palvelukonsepti, jota testataan aidossa kaupunkiympäristössä aitojen asiakkaiden kanssa. 

Tavoite

Tavoitteena on oppia robottilähettien mahdollisuuksista avoimissa ympäristöissä. 

Kesto, partnerit ja rahoitus

  • Projekti toteutetaan vuosina 2019–2022.
  • Projektin rahoittaa EIT-digital. Projektin rahoitus kokonaisuudessaan on  1 797 471 euroa, josta Forum Virium Helsingin osuus on 70 000 euroa.
  • Projektin partnereita ovat EIT Digital France ja EIT Digital Suomi, Futurice, Gim Robotics, BookIt, Picom, Bestmile sekä Forum Virium Helsinki.

Forum Virium Helsingin rooli

Forum Virium Helsinki tukee pilottien toteuttamista Helsingissä. Roolina on sekä löytää sopivia pilotointikohteita- ja kumppaneita että toisaalta tuoda konsortioon ymmärrystä autonomisten ajoneuvojen lainsäädännöstä Suomessa.

Hyödyt Helsingille

Helsingissä tehdään edistyksellistä työtä robottibussien saralla. Robottibussien ohella tulevaisuuden kaduilla saatetaan nähdä myös robottilähettejä. Autonomisilla ratkaisuilla on mahdollista tarjota räätälöityjä ja joustavia palveluita perinteisten palvelumallien oheen. Autonomiset lähetit saattavat tulevaisuudessa mahdollistaa uusia palveluita esimerkiksi suurilla sairaala-alueilla tai hoitolaitoksissa. Toisaalta auton korvaava robottilähetti voi osaltaan auttaa liikenteen keventämisessä ja ruuhkien vähentämisessä tiiviillä kaupunkialueilla.