Uusi yhteiskehittämisen opas sosiaali- ja terveydenhuoltoaloille julkaistu

Artikkelikuva: Uusi yhteiskehittämisen opas sosiaali- ja terveydenhuoltoaloille julkaistu

Uusi asiantuntijajulkaisumme Tarpeesta ratkaisuksi – Yhteiskehittämisen opas sosiaali- ja terveydenhuollossa kertoo kuinka yhteiskehittämisellä voidaan parantaa olemassaolevia ja luoda uusia kunnallisia palveluja.

Yhteiskehittäminen on kasvattanut suosiotaan maailmanlaajuisesti. Suomessa se tarjoaa todistetusti tehokkaan tavan ratkaista monimutkaisiakin sosiaali- ja terveydenhuollon haasteita.

Kaupunkien rooli perinteisenä palveluntuottajana on muuttumassa kohti innovatiivisten palvelujen mahdollistajaa. Yhteiskehittäminen yritysten kanssa mahdollistaa uusien teknologioiden kustannustehokkaan, ketterän ja nopean valjastamisen soten haasteiden ratkaisemiseen sekä uusien tervelähtöisien palveluiden kehittämiseen kuntalaisille.

Oppaamme Tarpeesta ratkaisuksi – Yhteiskehittämisen opas sosiaali- ja terveydenhuollossa on tarkoitettu erityisesti kaupunkien päättäjille, kehittäjille sekä muille julkisen sektorin uudistajille. Opas avaa yhteiskehittämisen työtapaa myös yrityksille, joita kiinnostaa yhteistyö julkisen sektorin kanssa.

Kootut kokemukset 35:sta yrityskokeilusta

Oppaassa avataan yhteiskehittämisen menetelmää sekä tarjotaan käytännön työkalut yhteiskehitysprojektin läpiviemiseen.

Oppaan case-esimerkit osoittavat miten erilaisia soten haasteita on pystytty ratkaisemaan menetelmää hyödyntäen.

Opas perustuu 6Aika Co-Created Health and Wellbeing -hankkeessa (CoHeWe) vuosien 2018-2020 aikana kertyneisiin kokemuksiin ja havaintoihin 35:sta yrityskokeilusta, joihin osallistui 148 yritystä, 830 sote-ammattilaista ja 1490 sosiaali- ja terveydenhuollon piirissä olevaa asiakasta.

Lataa opas: TARPEESTA RATKAISUKSI – Yhteiskehittämisen opas sosiaali- ja terveydenhuollossa (3Mt, PDF)

Lisätietoja

Kuva

Peeter Lange

#CoHeWe
puh. +358 40 353 0243
peeter.lange(at)forumvirium.fi

Kuva

Tiina Inki

#kestävämatkailu #livinglab #cocreation #iot
puh. +358 40 840 5707
tiina.inki(at)forumvirium.fi

Kuva


Kuva


Kuva


Lue myös