Webinaari satelliittidatan ja avaruusteknologioiden hyödyistä kaupungeille ja kunnille 28.3.2024

Artikkelikuva: Webinaari satelliittidatan ja avaruusteknologioiden hyödyistä kaupungeille ja kunnille 28.3.2024

SPACE4Cities-hanke järjestää webinaarin avaruusteknologioiden potentiaalista ja hyödyistä kaupungeille, kunnille ja alueille.

SPACE4Cities logos

Päivämäärä ja aika: Torstaina 28.3.2024 klo 14.00–15.00
Paikka: Verkossa. (Zoom-linkki lähetetään osallistujille viikkoa ennen tapahtumaa.) 
Kieli: webinaarin kieli on englanti
Ilmoittaudu mukaan alla olevalla lomakkeella.

Forum Viriumin koordinoima EU-hanke SPACE4Cities järjestää neliosaisen webinaarisarjan, jonka tavoitteena on lisätä tietoisuutta avaruusteknologioiden potentiaalista eurooppalaisille kaupungeille, yhteisöille ja alueille, tarjota tietoa avaruusteknologioihin liittyvistä mahdollisuuksista ja tarkastella käyttötapauksia, joissa tällaisten teknologioiden avulla on onnistuneesti ratkaistu kaupunkien haasteita.

Tämä webinaarisarjan ensimmäinen osa toimii johdantona aiheeseen. Webinaarissa pohjustetaan tulevia yksityiskohtaisempia katsauksia avaruusteknologioiden käyttöön tietyillä haastealueilla. Tilaisuus nauhoitetaan ja tallenne tulee ilmoittautuneiden katsottavaksi tapahtuman jälkeen. Katso webinaarin koko ohjelma alta. Webinaari on avoin kaikille taustaan, ikään ja kiinnostuksen kohteisiin katsomatta. Tilaisuus järjestetään englanniksi.

Tapahtuman tiedot

Euroopassa on tehty merkittäviä investointeja avaruusteknologioihin, kuten navigointiin (esim. Galileo) ja maapallon havainnointiin (Copernicus). Euroopan unionin avaruusohjelmavirasto (EUSPA) tukee tällaisia järjestelmiä, sillä ne toimivat merkittävinä datalähteinä ja tarjoavat maantieteellisesti kattavia palveluja Euroopassa.

Avaruusteknologioiden tuottama data voi tehokkaasti täydentää olemassa olevia paikkatietoja ja näin parantaa päätöksentekoa sekä tuottaa uusia oivalluksia, jotka eivät ole aiemmin olleet mahdollisia tai joiden tuottaminen on vaikeaa suuressa mittakaavassa. Entistä tehokkaamman navigoinnin ja paikannuksen mahdollistamat palvelut voivat parantaa kalustojen ja julkisten palveluiden koordinointia erilaisissa tilanteissa sekä omaisuuden ja logistiikkaprosessien hallintaa kaupunkialueilla.

Paikkatietojärjestelmien käyttö on kaupungeille ja yhteisöille jo tuttua, mutta avaruusteknologioiden hyödyntäminen on jäänyt vielä toistaiseksi vähäiseksi. Tämä johtuu osittain siitä, ettei kaupungeilla ja yhteisöillä ole riittävästi tietoa avaruusteknologioiden mahdollisuuksista, sekä siitä, että monet avaruusdatan hyödyntämiseen perustuvat innovaatiot ovat vielä melko tuoreita.

Avaruusteknologioissa on paljon hyödyntämätöntä potentiaalia, joka voi auttaa ratkaisemaan kaupunkien ajankohtaisia haasteita esimerkiksi kaupunkitilan ja liikenteen hallinnan, katastrofeihin reagoinnin, ilmanlaadun, rajallisten resurssien tehokkaamman hyödyntämisen ja hiilineutraaliuden alueilla. Avaruusteknologiat voivat myös auttaa parantamaan kaupunkien ja yhteisöjen kestävyyttä ja resilienssiä.

Ohjelma

  • 13.00–13.05: Tervetulosanat ja webinaarisarjan esittely (Alex Gluhak, Open and Agile Smart Cities)
  • 13.05–13.15: Johdanto SPACE4Cities-hankkeeseen (Renske Martijnse-Hartikka, Forum Virium Helsinki)
  • 13.15–13.30: Euroopan unionin avaruusohjelmaviraston tarjoamat satelliittiteknologiat (Sylvie TeysseyreAerospace Valley)
  • 13.30–13.50: Avaruuspohjaisten ratkaisujen kysyntä, käyttökohteet ja hyödyt kaupunkiympäristön toimialalla (Alan Mandrillon, Aerospace Valley ja Juho-Pekka Virtanen, Forum Virium Helsinki)
  • 13.50–14.00: Keskustelua, kysymyksiä ja vastauksia sekä loppusanat (keskustelun ohjaajana Alex Gluhak, Open and Agile Smart Cities)

Ilmoittaudu webinaariin


Rekisteröitymällä tähän tapahtumaan saat myös tietoa ja uutisia SPACE4Cities-hankkeesta. Voit aina myöhemmin poistua postituslistalta. SPACE4Cities-hanke hyödyntää satelliittidataa kaupungin julkisten alueiden, viheralueiden ja liikenneinfrastruktuurin käytön ja kunnossapidon hallinnoinnin parantamiseksi. Ratkaisuilla pyritään lisäämään kaupunkien resilienssiä.

Lisätietoa

EU Projektipäällikkö Renske Martijnse-Hartikka

Renske Martijnse-Hartikka
EU Projektipäällikkö
+358 40 683 7979
renske.martijnse-hartikka@forumvirium.fi

Projektisuunnittelija Ari Kaukiainen

Ari Kaukiainen
Projektisuunnittelija
+358 44 517 7119
ari.kaukiainen@forumvirium.fi

Lue myös