Projektiesittely ---

SPACE4Cities-hanke hyödyntää satelliittidataa kaupunkitilan hallinnoinnissa

Artikkelikuva: Projektiesittely

SPACE4Cities-hanke hyödyntää satelliittidataa kaupungin julkisten alueiden, viheralueiden ja liikenneinfrastruktuurin käytön ja kunnossapidon hallinnoinnin parantamiseksi. Ratkaisuilla pyritään lisäämään kaupunkien resilienssiä.

SPACE4Cities logos

Tavoite

Hankkeen tavoitteena on hyödyntää satelliittidataa, tarkemmin sanottuna Euroopan avaruusjärjestö ESA:n Copernicus-ohjelman tarjoamia maan havainnointipalveluita ja ESA:n Galileo-ohjelman tarjoamia paikannuspalveluita julkisten tilojen ja infrastruktuurin dynaamisen hallinnan parantamiseksi. Nämä palvelut voidaan yhdistää yritysten omiin ratkaisuihin ja palveluihin julkisen innovaatiohankinnan kautta.

Kesto, yhteistyökumppanit ja rahoitus

  • Projektin kesto: 1.2.2024–31.7.2027.
  • Hankekonsortioon kuuluu kuusi ostajaryhmän muodostavaa kumppania sekä yksi asiantuntijakumppani. Ostajaryhmän muodostavat Forum Virium Helsinki, Amsterdamin kunta (Alankomaat), District09 (Belgia), Guimarãesin kunta (Portugal), Innovation Attica (Kreikka) sekä Open & Agile Smart Cities (OASC, Belgia). Aerospace Valley (Ranska) osallistuu asiantuntijakumppanina, joka hoitaa ensimmäisen markkinatutkimuksen (Open Market Consultation).
  • SPACE4Cities on Euroopan unionin Horisontti-ohjelman rahoittama esikaupallinen hankintaprojekti. SPACE4Cities -hankkeen kokonaisbudjetti on 5,2 miljoonaa euroa. Budjetista 2,9 miljoonaa euroa on varattu yrityksille innovatiivisten ja nykymarkkinoiden tarjontaa parantavien ratkaisujen suunnitteluun, prototyyppien valmistamiseen ja testaamiseen. Forum Virium Helsingin budjettiosuus on 708 875 euroa.

Forum Virium Helsingin rooli

Forum Virium Helsinki toimii hankkeessa johtavassa roolissa huolehtien projektinhallinnasta, viestinnästä, sidosryhmien aktivoinnista, tulosten jakamisesta sekä tarjous- ja hankintasopimusten hallinnasta. Forum Virium tarjoaa myös omat asiantuntijansa hankkeen käyttöön.

Hyödyt Helsingille

Helsingin kaupunki saa hyötyä julkisten tilojen tehokkaammasta ja joustavasta käytöstä. Hankkeen tavoitteena on kannustaa EU-maiden julkista sektoria käyttämään satelliitti-, tekoäly- ja koneoppimistuotteita ja -palveluita julkisten tilojen ja infrastruktuurin hallintaan. Hankkeen tavoitteena on saada aikaan parannuksia julkisten palvelujen laatuun ja tehokkuuteen.

Vastuullisuus

Hankkeen tavoitteena on auttaa kaupunkeja sopeutumaan muuttuviin ympäristöolosuhteisiin ja niiden vaikutuksiin kaupungeissa, kuten merenpinnan nousun, tulvien ja lämpötilan muutosten ennustamiseen ja niihin sopeutumiseen. Satelliittien avulla kerättyä dataa voidaan hyödyntää kaupungin digitaalisen kaksosen ja 3D-mallin kanssa kaupunkisuunnitteluun.

Projekti pyrkii helpottamaan kaupunkien julkisten tilojen ja infrastruktuurin hoitoa tunnistamalla reaaliaikaisia muutoksia ja huoltotarpeita. Pysäköintipaikkojen ja muiden liikkumiseen liittyvien paikkojen dynaaminen monikäyttöinen hyödyntäminen voidaan jakaa ketterästi eri käyttäjille. Tämä voi luoda uusia jalankulkualueita, pyöräteitä ja muita vähäpäästöisiä vyöhykkeitä. Vähän käytettyjä alueita voidaan myös tarjota ketterästi muuhun kuin alkuperäiseen käyttötarkoitukseen.

Projektin avulla voidaan saada käyttökelpoista tietoa kaupunkien viheralueista niiden dynaamisempaa ylläpitoa ja viherrakentamista varten. SPACE4Cities tukee myös kaupungin hiilineutraaliustavoitteen saavuttamista.

Hankkeen kanavat

Kuva on luotu tekoälyohjelman avulla.