Projektiesittely ---

SELECT for Cities loi yhteiset IoT-hankintamallit kaupungeille

Artikkelikuva: Projektiesittely

Select for Cities -hankkeessa etsittiin yhteistä Internet of Everything (IoE) -ratkaisua esikaupallisen julkisen hankinnan kautta.

Tavoite

Tarkoituksena oli kokeilla, voivatko kaupungit löytää yhdessä parempia ratkaisuja IoT-hankinnoissaan markkinoiden rajapinnasta. Kyseessä oli suuren mittaluokan IoT-hankinta ja sen avulla voidaan edistää IoT:n hyödyntämistä kaupungeissa. EU:n sekä kolmen kaupungin – Helsingin, Antwerpenin ja Kööpenhaminan – rahoittamassa kehittämishankkeessa etsittiin yhteistä IoE-alustaratkaisua mahdollistamaan kaupungeissa kerätyn datan laajamittainen hyödyntäminen ja integroiminen eri toimijoiden, tietolähteiden ja kaupunginosien välillä.

Partnerit, kesto ja rahoitus

  • Helsinki, Antwerpen ja Kööpenhamina.
  • Hanke kesti vuodet 2015–2019.
  • Select for Cities järjesti esikaupallisen hankinnan innovaatiohaasteen, johon osallistui kaiken kokoisia toimijoita oman ideansa ja prototyyppinsä kanssa. Hankinnalla oli yhteensä 3,9 miljoonan euron budjetti, jota käytettiin kilpailun kolmessa eri vaiheessa. Jokainen kilpailun vaihe toi lisäarvoa mukana oleville yrityksille tuotekehityksen, näkyvyyden ja oppimisen kautta. Hankkeen rahoitti Euroopan Unionin Horizon2020-ohjelma.

Forum Viriumin rooli

Forum Virium Helsinki koordinoi hanketta ja vastasi kaupunkien välisestä yhteistyöstä sekä paikallisesta living labista.

Projektin saavutukset

Select for Cities -innovaatiohaasteen viimeisessä vaiheessa testattiin kolmen finaaliin päässeen toimijan alustaratkaisuja sekä Helsingissä että Antwerpenissä. Loppuarviointivaihe sisälsi paikallisen pilotoinnin, jossa ohjelmistokehittäjät, kaupungin asiantuntijat ja kaupunkilaiset pääsivät kokeilemaan näitä innovatiivisia prototyyppejä sovelluksineen niin kotonaan kuin järjestetyissä Hackathoneissa ja työpajoissa.

Kokeilijoilta kerättiin monenlaista arvokasta palautetta, jota hyödynnettiin ratkaisujen kehittämisessä. Finaalissa mukana olleet yritykset ja heidän IoE-alustaratkaisunsa ovat hyödynnettävissä monipuolisesti kenelle tahansa. Kaikista alustoista on olemassa ilmaiset niin sanotut community-versiot. Osassa alustoista on mahdollista myös lisämaksulliset palvelut, kuten alustan ylläpito ja erilaiset muut tukipalvelut. Tutustu alustaratkaisuihin linkkien kautta.

  1. University of Florence – Department of Information Engineering: Snap4City
  2. Minsait/Indra Soluciones Tenologías de la Informacion S.L.U.: Onesait Platform
  3. Engineering Ingegneria Informatica S.P.A.: Digital Enabler

Hyödyt Helsingille

Helsingissä paikallisena living labina toimi Jätkäsaaren alue, jonka asukkaita rekrytoitiin testikäyttäjiksi hankkeeseen kokeilemaan ratkaisuja sekä mittaamaan ilmanlaatua parvekkeeltaan Forum Viriumin itserakentamilla sensoreilla. Hankkeessa tavoiteltiin IoE (Internet of Everything) -alustaa, joka kokoaa kaupungissa kertyvän datan ja sensoritiedon yhdelle tietotekniselle alustalle helposti hyödynnettäväksi. Helsingissä käyttötapauksena käytettiin kaupungin ilmanlaadun mittauksen seurantaa, jolloin tavoitteena oli saada helposti tietoa kaupungin ilmanlaadusta IoE-alustan kautta, esimerkiksi karttamuodossa. Sekä kaupungin avointa että jätkäsaarelaisten mittaamaa ilmanlaatudataa vietiin alustoille ja hyödynnettiin alustojen testaamisessa. Forum Virium Helsinki halusi testialueeksi Jätkäsaaren, sillä  alue on ollut ajankohtaisena puheenaiheena jo pitkään sen vilkkaan sataman rahti- ja autoliikenteen sekä rakennustyömaiden takia. Asukkaita ja kaupunkia kiinnostaa saada enemmän tietoa alueen ilmanlaadusta. Forum Virium Helsinki halusi hyödyntää kaupungin omien mittausasemien lisäksi myös entistä paikallisempaa ilmanlaadun mittausta asukkaiden avulla – kaupunkilaisten osallistaminen oli myös tärkeä osa hanketta.

IoE-alusta on mielenkiintoinen keino hyödyntää esimerkiksi Helsingissä kerättyä tietoa ja tuottaa kaupunkilaisille sujuvan arjen palveluja. Helsingille hanke oli merkittävä, sillä Select for Cities vahvisti kaupungin asemaa yhtenä avoimen datan edelläkävijäkaupungeista. Lisäksi hanke toteutti kaupungin tietotekniikkaohjelman strategisia tavoitteita muun muassa avointen rajapintojen ja avoimen lähdekoodin osalta erinomaisesti. Select for Cities -hankkeen toteuttaman ison mittaluokan IoT-hankinnan avulla voidaan edistää IoT:n hyödyntämistä kaupungeissa.

Kaupungin toiminnan näkökulmasta hankkeessa saatiin paljon arvostettua oppia PCP-toiminnasta eli esikaupallisen hankinnan soveltamisesta Helsingin kaupunkistrategiassa. Varhaisesta vaiheesta yhdessä määrittelemällä saavutettiin yhteistyökaupunkien kanssa lopulliset tuotteet ja päästiin myös testaamaan niitä todellisessa ympäristössä. Forum Virium Helsinki toimi menestyksekkäästi PCP-toiminnan operaattorina ja sai loppuarvioinnissa myös runsaasti positiivista palautetta EU:n suunnalta PCP-toiminnan ja prosessien innovatiivisena kehittäjänä ja tehokkaana toiminnan edistäjänä. Työ jatkuu myös AI4Cities ja FABULOS-hankkeissa, täysin uusilla toimialoilla.

IoE eli kaiken internet tunnistetaan maailmalla yhdeksi keskeisimmistä muutoksista, jotka muokkaavat tulevaisuutemme hallinnointia ja elämää kaupunkiympäristössä. Internetin aineettoman maailman yhdistäminen fyysiseen tilaan ja esineisiin on mittava mahdollisuus uusille palveluille ja liiketoiminnan muodoille. Keskeisimmät muutoksen osa-alueet tulevat olemaan logistiikan, liikenteen, ympäristön, turvallisuuden ja hyvinvoinnin saralla.

Kaiken internet on suorassa yhteydessä tulevaisuuden älykaupunkien kehitykseen, mutta uuden omaksuminen on ollut oletettua hitaampaa. Keskeisimmät hidasteet ovat olleet yhteisten standardien puute, pirstaloituneet markkinat ja systemaattisen kokeilun puute sekä uusien ratkaisujen jalkauttamisen riittämättömyys kaupunkiympäristöihin.

Screen Shot 2016-04-08 at 22.44.16

Projektin materiaalit

Projekti mediassa

”Helsingille yhteishankkeesta uusia alustoja kaupunkidatan kokoamiseen” Kuntalehti 26.2.2020.

Lisätiedot

Lue lisää päättyneestä Select for Cities -hankkeesta täältä.

 

Kesto: 2015–2019

Twitter: @SELECT4CITIES #SELECT4CITIES


Yhteystiedot

Kuva

Hugo Goncalves

#SELECT4CITIES #IoE #IoT #Horizon2020
puh: +358 45 1199 410
hugo.goncalves(at)forumvirium.fi

Kuva

Pekka Niskasaari

puh. +358 40 585 9110

pekka.niskasaari(at)forumvirium.fi

Kuva

Tiina Inki

#kestävämatkailu #livinglab #cocreation #iot
puh. +358 40 840 5707
tiina.inki(at)forumvirium.fi

[ff id=”6″]