Projektiesittely ---

CommuniCity järjestää sata kokeilua Euroopassa

Artikkelikuva: Projektiesittely

CommuniCity-projekti edistää kaupunkien, yritysten ja yhteisöjen sekä tukiverkostojen ulkopuolelle jäävien yksilöiden välistä dialogia tekoälyn ja uusien teknologioiden avulla. Hankkeen aikana vuosina 20232025 toteutetaan sata kokeilua, joista noin 20 järjestetään Helsingissä.

Tavoite

Hankkeessa haetaan innovaatioita, jotka vastaavat kaupunkien ja erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien yksilöiden tarpeisiin. Ratkaisuja kehitetään yhdessä eri toimijoiden kanssa ja niitä pilotoidaan kolmessa jaksossa, joista ensimmäinen toteutetaan Amsterdamissa, Helsingissä ja Portossa, ja toinen ja kolmas kierros laajemmin eri kaupungeissa ympäri Eurooppaa. Toiminta painottuu Helsingin kokeilujen osalta kaupungin Sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle.

Tavoitteena on löytää kaikkia hyödyttäviä, uudenlaisia palveluita sekä kerryttää oppeja haavoittuvassa asemassa olevien, herkästi yhteiskunnan suunnittelussa katveeseen jäävien ihmisryhmien tarpeista. Samalla halutaan kehittää toimivia tapoja toteuttaa nopeita kokeiluja eurooppalaisten kaupunkien välisessä tiiviissä yhteistyössä. 

Hankkeesta saadut kokemukset toimivat perustana inklusiivisen ja kestävän kaupungin kehittämiselle. Tavoitteena on, että näiden kokemusten pohjalta syntyy sellaisia toimivia konsepteja ja käytäntöjä, joita hyödynnetään vielä pitkään hankkeen jälkeenkin. 

Kesto, partnerit, rahoittaja ja kokonaisbudjetti

  • Kesto: 1.9.2022–31.8.2025
  • Rahoittajat: Horizon 2020 Europe
  • Budjetti: 4,999,012.50 euroa (Forum Virium Helsinki: 1 306 250 €)
  • Partnerit: Open & Agile Smart Cities & Communities (koordinaattori), University of Amsterdam, European Network of Living Labs, Centre de Visio per Computador, Sociedade Portugesa ee Inovacao, Porto Digital, City of Amsterdam, Forum Virium Helsinki, Demos Helsinki, Amsterdam University of Applied Sciences, Engineering, Domus Social

Meidän roolimme

Forum Virium Helsingin roolina on kokeilujen luotsaaminen Helsingissä eli sopivien kokeilukumppanien löytäminen ja toimivan yhteistyön rakentaminen. Hankkeen aikana on tarkoitus toteuttaa sata kokeilua Euroopassa ja niistä noin 20 Helsingissä. 

Tässä roolissaan Forum Virium Helsinki hyödyntää toimivaksi todettua ja paljon käytettyä Nopeiden kokeilujen mallia. Se on osoittautunut Helsingissä arvokkaaksi kaupunkikehityksen työkaluksi. Malli ohjaa hankkeen kokeiluja ja kokeiluhakuja. 

Forum Virium Helsinki huolehtii pilotteja toteuttavien kokeilijayritysten ja -yhteisöjen rekrytoinnista ja kertoo toiminnan tuloksista laajasti eri sidosryhmille. Tuloksia jaetaan sekä julkisesti että Helsingin kaupunkiorganisaation sisällä.

Hyödyt Helsingille

CommuniCity-hankkeessa työskennellään sellaisten ihmisten kanssa, jotka jäävät herkästi liian vähälle huomiolle yhteiskunnassa. Siksi hankkeesta kertyy arvokasta tietoa asukkaiden tarpeista. Kokeilujen kautta kaupungille myös selviää nopeasti ja ketterästi, millaisia ratkaisuja kaivataan ja mikä voisi toimia. 

Kansainvälisesti Helsinki näyttäytyy luotettavana ja toimivana kokeilupaikkana ja sitä mainetta CommuniCity pyrkii ylläpitämään kokeiluilla ja jakamalla täällä kertyneitä oppeja.