Miten asiakkaan painoa voi seurata ajantasaisesti? – haussa etänä toimivia ratkaisuja

Artikkelikuva: Miten asiakkaan painoa voi seurata ajantasaisesti? – haussa etänä toimivia ratkaisuja

Painon etäseurantaan sopivia ratkaisuja haetaan kokeiltavaksi REDI SOTE -hankkeen puitteissa. Parhaan kuvauksen lähettäneet kutsutaan markkinavuoropuhelutilaisuuksiin. Varsinainen tarjouspyyntö julkaistaan 30.6. Haku mukaan kehittämisyhteistyöhön on auki 30.5. saakka.

Sosiaali- ja terveysalalla on monia syitä, miksi asiakkaan painoa pitää seurata ja miksi asiakkaan hoidosta vastaavien terveysalan ammattilaisten pitäisi saada jatkuvaa tietoa asiakkaan painosta ja painonmuutoksista. Painon etäseuranta voi olla yksi ratkaisu.

Reaaliaikainen painonseuranta mahdollistaa asiakkaan elämänlaadun parantamisen ja sairauksista johtuvien akuuttien tilanteiden ennaltaehkäisyn. Tämän haun tarkoitus on selvittää tarjolla olevia etäpainonseurannan vaihtoehtoja. Hausta vastaa REDI SOTE -hanke.

Palvelu- ja tuotekuvaus

Pyydämme yhteiskehittämisestä kiinnostuneita lähettämään kuvauksensa em. tarpeeseen vastaavasta ratkaisustaan. Kuvauksen tulee sisältää tarjottavan teknologian toimintaa kuvaavien tietojen lisäksi seuraavat, tiedot: Palvelun tai tuotteen kypsyysaste (Idea, prototyyppi, valmis tuote), uutuusarvo, skaalautuvuus (liiketoimintamallin toimivuus ja potentiaali pysyväksi ratkaisuksi), käytettävyys, kustannusvaikutus ja saavutettavuus. Kuvauksen maksimipituus on kaksi A4-kokoista sivua. 

Kuvaukset arvioidaan käyttäen arviointikriteereinä muun muassa kuvaukseen edellä pyydettyjä tietoja. Kuvaus on toimitettava sähköpostilla viimeistään 30.5.2022 osoitteeseen: peeter.lange@forumvirium.fi

Markkinavuoropuhelu ja yhteiskehittämiskumppanin valinta

Kehittämisyhteistyö alkaa markkinavuoropuhelulla, mutta markkinavuoropuhelu ei vielä ole tarjouspyyntö eikä se velvoita suorittamaan varsinaista hankintaa. Markkinavuoropuhelu toteutetaan yhdessä Helsingin kaupungin kanssa osana REDI SOTE-hanketta

Markkinavuoropuhelutilaisuudet toteutetaan 8.6.2022 ja 10.6.2022. Yritykset kutsutaan tilaisuuteen ratkaisukuvausten pohjalta kesäkuun alussa. Markkinavuoropuhelusta saadun palautteen perusteella pyydetään ratkaisusta ja kehittämisyhteistyöstä viimeistellyt ehdotukset tai tarjoukset. Tarkennettu tarjouspyyntö julkaistaan 30.6. mennessä ja tarjousten viimeinen jättöpäivä on 1.8.2022. 

Tieto pilottiin valittavasta yrityksestä julkaistaan elokuun 2022 aikana.

Kehittämisyhteistyöhön sisältyvän kokeilujakson kesto on 3-6 kuukautta. Kaupungin kanssa toteutettavan kehittämisyhteistyön enimmäishinta on 10 000 euroa, joka on verollinen korvaus ilman arvonlisäveroprosenttia. Yritys vastaa verojen ja työnantajamaksujen suorittamisesta. Erillisiä kuluja esimerkiksi markkinavuoropuheluun, kehittämistyöhön osallistumisesta ja kuvausten laatimisesta ei korvata. 

Kuva: Marja Väänänen / Helsingin kaupungin kuvapankki

Lisätietoa

Lue myös