Liikenteenlaskentaa lintuperspektiivistä: drone kuvasi ja tekoäly laski liikennemääriä

Artikkelikuva: Liikenteenlaskentaa lintuperspektiivistä: drone kuvasi ja tekoäly laski liikennemääriä

Elisan, Vertical Hobbyn ja Fyman kanssa tehdyssä dronepalvelun pilotoinnissa opittiin, miten liikennelaskentaa tehdään tekoälysovelluksella ilmasta käsin. Hyvä ymmärrys ajoneuvojen määristä ja ruuhkahuipuista tuo arvokasta tietoa liikennesuunnitteluun ja tukee päästöjen vähentämistä kaupunkialueilla.

Dronella toteutettu reaaliaikainen liikennelaskenta on joustava, edullinen ja nopea tapa seurata ajoneuvojen määrää ja ajosuuntaa, sillä se ei vaadi kaupunkitilaan asennettavia pysyviä laskimia tai kallista kalustoa. Laskenta voidaan toistaa useasti droneen kiinnitetyn matkapuhelimen tai kameran kautta vaihtuvissa kohteissa.

Vähähiilisyyttä tukevat dronepalveluratkaisut Etelä-Suomessa -hankkeen dronepilotti toteutettiin Jätkäsaaren risteyksessä viime vuoden lopulla. Satamaliikenne tuo risteykseen ruuhkahuippuja monta kertaa päivässä. Forum Virium Helsingin kumppaneina kokeilussa olivat Elisa Oyj ja Vertical Hobby.

Drone kuvasi testatussa palvelussa liikennettä risteyksen yläpuolelta. Risteyksen läpi ajavat ajoneuvot laskettiin Fyman kehittämällä tekoälypohjaisella sovelluksella. Sovellus tunnistaa videokuvasta ajoneuvot ja pystyy laskemaan niiden määrän sekä tunnistamaan liikkumisen suunnan.

– Kokeilu osoitti, että dronella, monikamerateknologialla ja tekoälyllä päästään hyviin tuloksiin liikenteenlaskennassa. Dronen avulla toteutettua laskentapalvelua voidaan myös ketterästi siirtää risteyksestä toiseen tarpeen mukaan. Fyman tekoälysovellusta ja Elisan monikamerapalvelua hyödyntämällä päästiin liikenteenlaskennassa jopa 91 % tarkkuuteen, kertoo kehitysvastaava Roope Ylijoki Elisa Oyj:n uusista 5G-palveluista.

 

Etäohjattu drone vähentää ylimääräistä liikkumista

Hankkeen toisessa dronepalvelun pilotoinnissa marraskuussa 2021 tehtiin etäohjattu lento Elisan 5G-verkossa niin, että Helsingin Postipuistossa sijaitsevaa dronea ohjattiin Elisan Business Studiolta Pasilassa. Etäohjauksessa 5G:n yli pystyttiin hallitsemaan itse dronen lisäksi myös siihen kiinnitettyä erillistä kameraa.

– Etäohjatut dronelennot voivat vähentää turhaa liikkumista autolla lentokohteeseen, sillä yhtä tai useampaa dronea pystyy ohjaamaan mistä tahansa paikasta etäyhteydellä. Näin saadaan aikaan säästöjä ajassa, ylimääräisessä liikkumisessa ja siten myös pienempiä päästöjä, projektipäällikkö Suvi Vähä-Sipilä Forum Virium Helsingistä kertoo.

Etäohjatussa lennossa riittävän pieni latenssi eli viive on välttämätön, jotta lento voidaan toteuttaa turvallisesti. Liian suuri viive ilmassa lentävän dronen ja kameran välittämän kuvan välillä voisi johtaa riskitilanteisiin etäohjauksessa. Tiheästi rakennettu kaupunkiympäristö, vaihtelevat sääolosuhteet ja dronen tärinä kuvatessa tuovat oman lisähaasteensa dronelentoihin.

– Haimme uutta ymmärrystä tulevaisuuden dronepalveluratkaisuista. Kokeilussa saatiinkin arvokasta oppia droneteknologian nykytasosta ja haasteista sen käytössä, Vähä-Sipilä toteaa.

Dronekokeilut olivat osa vuodenvaihteessa päättynyttä Vähähiilisyyttä tukevat dronepalveluratkaisut Etelä-Suomessa -hanketta. Hanketta rahoitti Uudenmaan liitto Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR).

Kuva Elisan Business Studiosta: Vesa Laitinen
Kuva liikennelaskennasta: Elisa Oyj

Lisätietoa

Lue myös