LiiDi2-hanke luo mallin liikenteen digitaaliselle kaksoselle ja kehittää uusia uusia menetelmiä datan keräämistä varten.

Liikkumisen digitaalinen kaksonen palveluiden mahdollistajana -hanke (LiiDi2) luo uutta liiketoimintaa kehittämällä liikkumisen digitaalista kaksosta ja siihen liittyviä datan keräämisen ja hyödyntämisen malleja. Hanke tekee myös datan keräämisen kokeiluja ja kehittää innovatiivisia hankintamalleja.

Tavoite

LiiDi2-hankkeen tavoitteena on kasvattaa kaupunkien reagointikyvykkyyttä liikkumisen ja liikenteen muutoshaasteisiin vastaamisessa ja luoda puitteita liikkumisen innovaatioiden kehittämiselle. Hanke laajentaa saatavilla olevaa palvelutarjontaa ja parantaa kansalaisten ja yritysten saaman liikenteen ja kuljetusten palvelutasoa.

Tämä saadaan aikaan kehittämällä ja laajentamalla tietopohjaa, luomalla malli liikenteen digitaaliselle kaksoselle, kehittämällä ja pilotoimalla uusia datankeruumenetelmiä sekä kehittämällä innovatiivisia datan hankintamalleja.

Kesto, partnerit ja rahoitus

  • Hanke toteutetaan vuosina 2021-2023.
  • Hankkeen rahoitus on kokonaisuudessaan 871 363 euroa, josta Forum Virium Helsingin osuus on 588 738 euroa. Rahoitus tulee Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), ja hanketta rahoittaa Uudenmaan liitto osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia (REACT-EU).
  • Hankkeen toteuttavat Forum Virium Helsinki ja Stara

Forum Virium Helsingin rooli

Forum Virium Helsinki koordinoi hanketta ja toteuttaa monia sen toimenpiteitä, mukaan lukien liikenteen digitaalisen kaksosen kehittäjäverkoston yhteentuominen, liikennedatan keräämisen ja hyödyntämisen mallien luominen, datankeräyksen kokeilujen hakeminen ja koordinointi sekä tulosten levittäminen.

Lisäksi Forum Virium Helsinki tukee Staraa innovatiivisen hankintamallin kehittämisessä.

Hyödyt Helsingille

LiiDi2-hanke tukee Helsingin kaupungin digitaalisen kaksosen ja liikenteen tilannekuvan kehittämistä. LiiDi2:n ensisijainen kohderyhmä on uusimaalaiset yritykset.

Kuva: Jussi Hellsten/Helsinki Marketing

Lisätietoa:

Ulla Tikkanen

Projektipäällikkö


puh. +358 41 526 1617
ulla.tikkanen(at)forumvirium.fi

Sami Sahala

Erityisasiantuntija, Smart Mobility


#MaaS #Älyliikenne #ITS
puh. +358 44 0255 590 sami.sahala(at)forumvirium.fi