Helsingin Kalasatamaan nousee parhaillaan uusi työpaikka- ja asuinalue, jossa kokeillaan uudenlaista älykästä kaupunkikehitystä.

Fiksua Kalasatamaa kehitetään joustavasti ja kokeilujen kautta, yhdessä asukkaiden, yritysten, kaupungin ja muiden toimijoiden kanssa.

Tavoitteena on tehdä Kalasatamasta älykkään kaupunkirakentamisen mallialue, Helsingin Smart City -kaupunginosa.

Fiksu Kalasatama on niin resurssiviisas kaupunginosa, että se säästää asukkaille tunnin omaa aikaa päivässä. Samalla syntyy uusia kaupunkipalveluita ja innovaatioita sekä mahdollistetaan uutta liiketoimintaa. ICT-teknologia sekä avoin data tukevat palveluiden syntymistä.

Kalasatamaan valmistuu asuntoja noin 20 000 ihmiselle sekä 8 000 työpaikkaa. Kaupunginosa on valmis 2030-luvun alkupuolella, tällä hetkellä alueella asuu noin 2 000 asukasta.

Matalan kynnyksen kokeilualue

Kalasatamassa fiksun kaupungin lähtökohtana on arjen sujuvuus. Hankkeissa painotetaan palvelumuotoilua, käyttäjälähtöisyyttä sekä kaupunkilaiset osallistavaa yhteissuunnittelua. Kalasatama on Living Lab, jossa uusiin, innovatiivisiin kokeiluihin rohkaistaan niin startupeja, asukkaita, pk-yrityksiä kuin oppilaitoksiakin suurten kehittäjien, kuten rakennusyhtiöiden ja kaupungin rinnalle.

Yritykset ja kaupunki tuovat Fiksuun Kalasatamaan omia kehityshankkeitaan. Kalasataman nopeiden kokeilujen ohjelma ostaa pieniä kokeiluja tuotekehitykseen sekä ketteriin kokeiluihin. Tällä tavalla hyviä ideoita saadaan nopeasti testattua aidossa ympäristössä.

Kalasataman kehittäjien klubi on yhteistyöverkosto, joka kokoaa kaikki kehitystyössä mukana olevat tahot yhteen. Klubin tapaamisissa alueen toimijat saavat säännöllisesti tietoa toistensa kuulumisista, tulevista tapahtumista ja suunnitteilla olevista projekteista. Tavoitteena on, että Kalasataman kehittäjien klubin avulla yhteistyökumppaneiden löytäminen ja yhteisten projektien suunnittelu helpottuu. Kehittäjien klubi on uudenlainen tapa tehdä yhteistyötä kaupunginosan tasolla.

Resurssifiksua kestävyyttä

Fiksun Kalasataman visio on tarjota tunti lisää omaa aikaa Kalasataman asukkaiden päivään. Tämä tarkoittaa parempaa elämän- ja ajanhallintaa älykkäiden palveluiden avulla. Säästöä syntyy esimerkiksi sujuvan liikenteen, logistiikan ja hyvien lähipalvelujen avulla.

Kalasatamaan nousee Suomen ensimmäinen älykkäiden energiajärjestelmien mallialue. Alueelta löytyy yksi Suomen suurimmista aurinkovoimaloista, fiksua energiavarastointia, ekotehokas kaukojäähdytys, älykäs kauko-ohjattava muuntamo, vikasietoinen rengasverkko sekä sähköautoverkosto.

ABB, Helen ja Fingrid ovat tuoneet Kalasatamaan uusinta energia-, informaatio- ja viestintäteknologiaa. Älykkäät energiajärjestelmät -hanke kehittää Kalasataman älyverkkoa ja siihen liittyviä ratkaisuja. Kalasatamassa koekäytetään ja hyödynnetään useita älykkäitä energiapalveluita.

Helenin Hima on kodin etäohjauspalvelu, joka antaa asukkaille mahdollisuuden tarkkailla energian- ja vedenkulutustaan reaaliaikaisesti sekä ohjata sähköjä sovelluksen kautta. Kalasatamassa on innovatiivinen putkikeräysjärjestelmä, jossa jätteet sujahtavat hetkessä maanalaista putkistoa pitkin keräysasemalle. Älykkäitä lähipalveluita on kokeiltu mm. Älykonttien muodossa.

Fiksu Kalasatama kartalla

Fiksun Kalasataman kartta kokoaa alueelta jo löytyvät arkea helpottavat palvelut sekä tulevaisuuden uudet ratkaisut.

Screen-Shot-2016-03-10-at-23.33.37-1024x455

6Aika-rahoitus kolmeksi vuodeksi

Fiksu Kalasatama on osa Helsingin kaupungin 6Aika Avoimet Innovaatioalustat -kärkihanketta vuosina 2015–2017. Rahoittajina ovat Euroopan aluekehitysrahasto, Helsingin kaupunki sekä työ- ja elinkeinoministeriö. Fiksua Kalasatamaa koordinoi hankkeena Forum Virium Helsinki.

6Aika-strategiassa kehitetään avoimia ja älykkäitä kaupunkipalveluita kuutoskaupunkien (Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu ja Turku) alueella. Sen osana Fiksusta Kalasatamasta kehitetään kansainvälisesti tunnistettu älykkään kaupungin innovaatioalue. Samalla vakiinnutetaan toimintatavat, joilla ketterää innovaatiotoimintaa voi alueella pyörittää.

Kalasatamasta kehitetään Helsingin smart city -kaupunginosa. Aluetta kehitetään joustavasti ja kokeilujen kautta, yhdessä asukkaiden, yritysten, kaupungin ja muiden toimijoiden kanssa.

http://fiksukalasatama.fi
@fiksukalasatama #fiksukalasatama


Yhteyshenkilöt

Kerkko Vanhanen

Ohjelmajohtaja, Fiksu Kaupunki


puh. +358 40 596 8296
kerkko.vanhanen(at)forumvirium.fi