Joukkoistamisesta lisäarvoa suunnitteluun

Artikkelikuva: Joukkoistamisesta lisäarvoa suunnitteluun

Helsingissä URBANAGE-projektin keskiössä on ollut ymmärtää esteettömyysongelmia sekä etsiä mahdollisuuksia hyödyntää asukkaiden tuottamaa ja Helsingin kaupungin avointa dataa.

Helsingin kaupungin digitaalinen kaksonen yhdistää työkaluja ja dataa, joiden avulla voidaan esimerkiksi visualisoida ja analysoida kaupungin infrastruktuuria ja toimintoja päätöksentekoa varten. Helsingissä URBANAGE-projektin keskiössä on ollut ymmärtää esteettömyysongelmia sekä etsiä mahdollisuuksia hyödyntää asukkaiden tuottamaa ja Helsingin kaupungin avointa dataa.

Työssä on keskitytty muun muassa tarkastelemaan kuinka tietoaineistoja voidaan yhdistellä digitaalisen kaksosen laajentamiseksi pelkkää visualisointia monipuolisemmaksi kokonaisuudeksi, joka tarjoaisi helppokäyttöisiä ja hyödyllisiä työkaluja nopeaan data-analytiikkaan ja kaupunkitilan arviointiin.

Osallistava tiedonkeruu

Yhtenä projektin tavoitteena oli kehittää työkalu, jolla voidaan kerätä paikkatiedon sisältävää palautetta ja ihmisten havaintoja kaupunkiympäristöstä erityisesti esteettömyysteemaan liittyen.

Paikallisen tuotekehittäjän avulla loimme erilaisia malleja ja versioita fyysisestä laitteesta ja aloimme muokata haluttua laitemallia sekä sen toiminnallisuuksia ketterällä suunnitteluotteella.

Lopullisen laitteen kehittämisessä otettiin huomioon mahdollinen replikointi ja toteuttaminen myös uudelleen erilaisiin käyttötarkoituksiin. Laitteet tulostettiin 3D-tulostimella ja koottiin käyttämällä helposti saatavilla olevaa elektroniikkaa. Prosessin, tarvittavien materiaalien ja työn tarkempi kuvaus julkaistaan myöhemmin.

Suunnitteluprosessin tuloksena syntyi joukko osallistavan tiedonkeruun laitteita, joiden toimintaa testataan hankkeen aikana käyttäjien kanssa ja tulevaisuudessa toivotaan hyödynnettävän kaupunkilaisten ideoiden ja palautteen keräämisessä. Laitteet mahdollistavat asukkaiden uudenlaisen osallistumisen kaupunkisuunnitteluun, kaupunkiuudistamiseen ja kunnossapitoprosesseihin.

Laite tallentaa vain painikkeiden painallukset sekä laitetunnisteen, aikaleiman ja sijaintikoordinaatit, joten tallennettu tieto ei sisällä mitään käyttäjiä yksilöiviä tunnisteita tai henkilötietoja. Tallennetut tiedot ohjataan automaattisesti LoRaWanin kautta avoimeen ohjelmointirajapintaan hyödynnettäväksi.

Fyysisen laitteen rinnalle on lisäksi toteutettu selainpohjainen sovellus, joka mahdollistaa laajemman osallistamisen sekä käyttäjäkokemusten ja -mieltymysten vertailun. Tämä työkalu on integroitu URBANAGE-alustaan, ja kaikki kerätty data kulkee samaan rajapintaan kuin fyysisistä laitteistakin.

Datan visualisoinnit ja analytiikka

Kerätty data visualisoidaan URBANAGE-alustan karttapohjaisessa käyttöliittymässä. Käyttöliittymän avulla asukkaat ja muut käyttäjät, kuten kaupunkisuunnittelijat, voivat tarkastella tietoa, jota on kerätty esimerkiksi kaupungin infrastruktuurista, kunnosta ja voimassa olevista yleiskaavoista.

Lisäksi projektikumppanit ovat perehtyneet työkaluihin, joilla voidaan luokitella ja tunnistaa esteettömyyteen liittyvää tietoa Helsingin kaupungin Palautejärjestelmän ohjelmointirajapinnasta. Kyseinen rajapinta on yhteydessä URBANAGE-alustaan, jossa on sovellettu nimettyjen yksiköiden tunnistusta tietyntyyppisen palautteen tunnistamiseen käyttämällä valmista kielimallia.

Tietoa luokitellaan ja visualisoidaan karttanäkymässä, jossa käyttäjät voivat muokata näkymää ja tarkastella palautteen sisältämiä tietokenttiä.

URBANAGE-alustan Big Data -analytiikka työkalulla käyttäjät voivat luokitella tietoa aluejaon, analytiikkatyypin, palautteiden tilan ja ajanjakson perusteella. Hiljattain käyttöliittymään lisätty lämpökarttanäkymä tarjoaa nopean katsauksen raportoitujen ongelmien jakautumisesta kaupungin mittakaavassa.

Lisäksi käyttöliittymä mahdollistaa tietojen lataamisen valittujen ominaisuuksien perusteella. Tiedot toimitetaan xlsx-muodossa, jota käyttäjä voi tämän jälkeen jatkoanalysoida muilla työpöytäohjelmilla.

Digitaalisen kaksosen laajentaminen

Helsingin kaupungin digitaalinen kaksonen koostuu työkaluista, datasta ja 3D-malleista. URBANAGE-projektin tärkeimpiä tavoitteita on ollut menetelmien ja työkalujen kehittäminen, jotta digitaalinen kaksonen olisi yhä enemmän muutakin kuin 3D-visualisointi kaupungista. Lisäksi tavoitteena on ollut löytää mahdollisuuksia monipuolistaa tietoja, joita digitaalinen kaksonen esittää.

Olemme tutkineet ja testanneet asukkaiden tuottaman palautetiedon keräämistä ja kaupungin digitaalisen kaksosen laajentamista niin, että se ottaa huomioon myös kaupunkilaisten havainnot ja osallisuudesta kertyvän tiedon.

Asukkaiden osallistaminen paitsi itse digitaaliseen kaksoseen, mutta myös sen kautta muihin kokonaisuuksiin voi tarjota kaupungeille arvokasta tietoa esteettömyyskysymyksistä sekä kaupunkiympäristön tilasta, mikä voidaan ottaa huomioon kaupunkisuunnittelussa ja päätöksenteossa.

Lisätietoa

Projektipäällikkö Ville Santala

Ville Santala
Projektipäällikkö
+358 40 661 6614
ville.santala@forumvirium.fi

Lue myös