Innovaatiokilpailu: Kehitä matkailun liiketoimintaa edistävä, dataa hyödyntävä ratkaisumalli

Artikkelikuva: Innovaatiokilpailu: Kehitä matkailun liiketoimintaa edistävä, dataa hyödyntävä ratkaisumalli

Kestävää nostetta matkailuyrityksiin: Etelä-Suomi -hankkeen innovaatiokilpailun avulla haetaan uusia ideoita ja konsepteja dataa hyödyntävien ratkaisujen tai palvelujen kehittämiseen matkailualan yrityksille.

Kestävää nostetta matkailuyrityksiin: Etelä-Suomi -hankkeella tuetaan matkailualan yritysten toipumista pandemiasta ja vahvistetaan kilpailukykyä kehittämällä uusia matkailutuotteita kansainvälisille markkinoille. Samalla kehitetään yritysten tiedolla johtamisen osaamista, kyberturvallisuutta ja kestävyyttä sekä huomioidaan eri kohderyhmien tarpeita matkailupalveluissa.

Hanke saa rahoituksensa Uudenmaan liiton ja Varsinais-Suomen liiton kautta Euroopan aluekehitysrahastosta osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia vuosina 2021–2023. Hankkeen toteuttavat Helsingin kaupunki (koordinoija), Forum Virium Helsinki, Enter Espoo ja Turku Science Park.

Forum Virium Helsingin tiedolla johtamiseen liittyvässä osahankkeessa muun muassa kokeillaan uusia datan käyttömuotoja ja tuodaan niitä matkailuyritysten käyttöön.

Mitä haemme?

Innovaatiokilpailun avulla haetaan uusia ideoita ja konsepteja dataa hyödyntävien ratkaisujen kehittämiseen matkailualan yrityksille. Ratkaisu voi hyödyntää mm. yritysten omasta toiminnasta, asiakkaista tai matkailun ekosysteemistä saatavaa dataa, ja tehdä siitä matkailuyritysten liiketoimintaa kehittäviä tuotteita tai palveluita.

Kilpailussa hankitaan kaksi konseptitason ideaa ja yhden hankinnan maksimihinta on 5000 euroa (alv 0%), kilpailun kokonaisbudjetti on enintään 10 000 euroa (alv 0 %). Kilpailuun voi osallistua jättämällä ratkaisuehdotus 26.9. klo 15.00 mennessä. 5.10. järjestetään pitchaus-tilaisuus, jonka kaksi parasta ratkaisua valitaan 7.10. mennessä.

Ratkaisun tulee vastata hankintailmoitukseen.

Ratkaisulta vaadimme:

 • Kilpailutyössä on huomioitu matkailu, esim. majoitus, ravintolatoimiala, liikkuminen tai aktiviteetit.
 • Ratkaisu hyödyntää matkailuyrityksiin, asiakkaisiin tai matkailuun liittyvää tietolähdettä.
 • Idea on Suomen matkailualan markkinoilla uusi, eikä vastaavaa ratkaisua ole jo tuotteistettu.

Eduksi katsomme:

 • Idea tai konsepti on demottu datalähteen avulla.
 • Ratkaisu huomioi reilun datatalouden ja MyData-ohjelman näkökulmat. (Lisätietoja tietolähteissä)

Tarjouspyynnöllä hankitaan konsultaatio, ei materiaalia tai laitteistoja. Näin ollen ratkaisumallin/idean immateriaalioikeudet sekä siihen liittyvä kalusto ja muu omaisuus jäävät tarjoajalle. 

Forum Virium Helsinki pidättää oikeuden julkaista tarjouksen ratkaisun osana hankkeen julkaisuja.

Aikataulu

 • 5.9.2022 kilpailu aukeaa.
 • 12.9.2022 klo 14.00–15.00 järjestetään infotilaisuus Teamsissä, jossa kerrataan kilpailun etenemisaskeleet ja kuullaan inspiraatiopuheenvuoro aiheeseen liittyen. Lisäksi osallistujat pääsevät kysymään kilpailuun liittyviä kysymyksiä asiantuntijoilta.
 • 26.9.2022 klo 15.00 tarjousten jättöaika sulkeutuu.
 • Esivalinnan tulokset julkaistaan 28.9.2022 klo 15.00 mennessä.
 • Kestävää nostetta matkailuyrityksiin: Etelä-Suomi pitchaus-livetilaisuus 5.10.2022 klo 9.00–12.00 Maria01:ssä, Helsingissä. Lisätiedot tilaisuudesta julkaistaan myöhemmin.
 • 7.10.2022 voittajat julkaistaan. 

Arviointimenettely

Ne tarjoukset, jotka täyttävät tarjoajille ja tarjouksille asetetut vaatimukset otetaan mukaan kaksivaiheiseen vertailuun.

Vertailun ensimmäisessä vaiheessa Kestävää nostetta matkailuyrityksiin: Etelä-Suomi – hankkeen hankepartnerit asettavat tarjoukset järjestykseen valintaperusteiden 1–4 mukaisesti. Pisteytyksen viisi parasta kutsutaan esittelemään tarjous 10 minuutin suullisella esityksellä pitchaus-tilaisuuteen. Esikarsinnan pisteytys ei periydy pitchaus-vaiheeseen, vaan arvioinnit suoritetaan erikseen.

Kilpailun valittu tuomaristo pääsee tutustumaan esikarsittuihin ratkaisuehdotuksiin  etukäteen ennen pitchaus-tilaisuutta. 

Vertailun toisessa vaiheessa pitchaus-tilaisuuden tuomaristo asettaa viisi parasta tarjousta järjestykseen valintaperusteiden 1–5 mukaisesti ja voittanut tarjous valitaan kokonaispisteiden mukaan. 

 1. Kilpailutyön vastaavuus tarjouspyyntöön.
 2. Kilpailutyön innovatiivisuus/uutuusarvo.
 3. Ratkaisun käytettävyys ja asiakaslähtöinen toteutus.
 4. Liiketoimintapotentiaali ja ratkaisun skaalattavuus.
 5. Vuorovaikutustaidot pitchaus-tilaisuudessa.

Jokainen kohta arvioidaan erikseen asteikolla 1–5, ja jokainen arviointiperuste on samanarvoinen. 

Hankinnat

Kilpailussa hankitaan kaksi (2) konseptitason ideaa. Kilpailun kokonaisbudjetti on enintään 10 000 euroa (alv 0 %). Yhden hankinnan maksimihinta on 5 000 euroa (alv 0 %). 

Jätä tarjous

Tarjous jätetään vastaamalla tähän lomakkeeseen, ja liittämällä varsinainen ratkaisuehdotus liitetiedostoihin. Liitteitä saa olla korkeintaan neljä (4) kappaletta.

Jätä tarjous 26.9. klo 15.00 mennessä. 

Tietolähteet

MyData-ohjelman periaatteet ovat saatavilla MyDataGlobalin toimesta. 

MyData-julistus: https://github.com/mydataglobal/declaration/raw/master/1.0/EN/MyData_Declaration_v1.0_EN.pdf 

MyData-ohjelman sivuston linkki: https://www.mydata.org/participate/declaration/ 

Q&A

Innovaatiokilpailun aikana on mahdollista esittää lisätietokysymyksiä. Kilpailua koskevat kysymykset voi lähettää kirjallisesti osoitteeseen tiina.inki@forumvirium.fi (viestin otsikoksi: Kehitä matkailun liiketoimintaa edistävä, dataa hyödyntävä ratkaisumalli). Kysymyksiä oli mahdollisuus esittää myös 12.9. järjestetyssä infotilaisuudessa.

Kaikki esitetyt kysymykset ja niiden vastaukset tullaan julkaisemaan sekä tässä että hankkeen sivuilla: https://www.kestavaanostetta.fi/

1. Mitä tarkoittaa Eduksi katsomme -kohdan Idea tai konsepti on demottu datalähteen avulla?

Etsimme tässä kilpailussa ideoita, joten ei tarvitse olla toimiva tekninen demo tai valmiimpi ratkaisu. Esimerkiksi visualisointi ratkaisusta riittää demoksi, kunhan se havainnollistaa ratkaisun toimivuutta ja liiketoiminnallista potentiaalia.

2. Mitä konsepteille tapahtuu, kun kilpailu päättyy? Onko kilpailulle luvassa jatkoa?

Kilpailun voittajakonsepteista tullaan kertomaan hankkeen tuottamassa dataoppaassa.

Olemme suunnittelemassa hankkeeseen kokeiluvaihetta, jossa päästäisiin kokeilemaan uusia ideoita yhdessä matkailuyritysten kanssa käytännössä. Kokeiluvaihe olisi innovaatiokilpailusta erillinen, joten siihen valittaisiin yritykset erikseen omalla hakuprosessilla. Mikäli suunniteltu kokeilu saadaan toteutumaan, lisätietoa julkaistaan hankkeen sivuilla ja muissa tiedotuskanavissa.

3. Jos halutaan osallistua kilpailuun yritysten muodostamana konsortiona, niin valitaanko konsortiosta yksi yritys virallisesti osallistumaan kilpailuun?

Yksi yritys tulee valita edustamaan konsortiota. Valittu yritys täyttää osallistumislomakkeen ja toimittaa ratkaisun.

4. Tuleeko ratkaisun olla jokin matkailuyrityksille tehtävä ostettava palvelu, vai onko liiketoimintamallille mitään rajoituksia?

Liiketoimintamallia ei ole rajattu, vaan tulee pohtia osana ideaa ja esittää ratkaisussa.

5. Miten matkailuyritys määritellään? Ovatko esim. lentokentät matkailuyrityksiä?

Myös liikennöintipalvelut kuuluvat kilpailun piiriin, kunhan ne ovat matkailuun liittyviä. Matkailuyrityksiin kuuluvat seuraavat osa-alueet: majoitus, ravintola, liikkuminen ja ohjelmapalvelut/aktiviteetit.

6. Mitkä ovat suurimmat haasteet datan hyödyntämisessä matkailuyrityksissä tällä hetkellä? Mikä on nykytilanne datan hyödyntämisen suhteen matkailuyrityksissä?

Kaikista kehittynein datan hyödyntäjä matkailun osa-alueella on hotellit. Hotellipuolella on paljon dataa käytössä ja sitä osataan käyttää. 

Ravintoloilla on varausjärjestelmät, joiden avulla yritykset voivat kerätä dataa omasta toiminnastaan. Ravintolapuolelta puuttuu kuitenkin ratkaisut verrata omaa toimintaa markkinoiden kehitykseen. Ohjelmapalveluyritysten on vaikeaa tunnistaa, mistä heidän asiakkaat tulevat, ja nähdä miten heillä taloudellisesti menee. 

Tietotaito ja aika perehtyä datan käyttämiseen ovat suurimmat haasteet datan hyödyntämisessä matkailualalla. Mennään pitkälti tunteella, kun puhutaan tiedolla johtamisesta. Ravintola-alan ja ohjelmapalvelualan ihmiset eivät usein ole kovin teknisiä osaajia, joten ratkaisujen tulee olla helppoja ja valmiiksi pureskeltuja.

7. Kysymys Elina Levulalle (Positive Impact) infotilaisuudessa 12.9.: Miten (teidän yrityksen) hiilijalanjälkilaskuri toimii liiketoiminnan näkökulmasta?

Visit Finlandin STF-ohjelmaan liittyvä hiilijalanjälkilaskuri on ilmainen kaikille matkailuyrityksille. Tämän lisäksi meiltä on tulossa tuotteistettu laskuri, johon tulee olemaan luultavasti ilmainen versio, mutta myös kevyellä hinnoittelulla yritysten käyttöön saatava laajempi ratkaisu.

8. Pystyykö kilpailun aikana saamaan sparrailua ratkaisuehdotukseen liittyen, ennen kuin sen jättää 26.9. mennessä?

Kilpailun aikana emme tarjoa sparrailua erikseen. Järjestimme infotilaisuuden (12.9.), jossa kysymyksiä sai esittää ja tämän lisäksi kysymyksiä saa kysyä myös kilpailun aikana sähköpostitse – kaikki kysymykset ja niiden vastaukset päivitetään Kestävää nostetta -hankkeen sivuille kaikkien nähtäväksi. Kilpailussa kohdellaan kaikkia osapuolia tasapuolisesti. Kilpailun jälkeen voittajien on mahdollista saada sparrailua ratkaisunsa jatkokehitystä varten.

9. Täytyykö ratkaisuehdotuksessa huomioida kaikki reilun datatalouden ja MyData-ohjelman näkökulmat?

Reilun datatalouden ja MyData-ohjelman näkökulmien huomioiminen ratkaisuehdotuksessa ei ole pakollista, mutta ne katsotaan eduksi.

10. Onko tuomaristossa edustettuna eri organisaatioita Forum Virium Helsingin lisäksi? Mitkä organisaatiot ovat mukana tuomaristossa?

Pitchaus-tilaisuuden tuomaristossa tulee olemaan seitsemän (7) henkilöä. Mukana on edustajia Forum Virium Helsingistä (2 hlöä), Enter Espoosta (1 hlö), Haaga-Heliasta (1 hlö), matkailuyrityksistä (2 hlöä) sekä Business Finlandilta (1 hlö). Tuomariston edustajiin ja määrään saattaa tulla myös muutoksia, mikäli joku estyy osallistumasta.


Artikkelin kuva: Jussi Hellsten, Helsinki Partners

Lisätietoa

Lue myös