Normiopasteen ja Forum Viriumin yhteistyössä katutilasta kerättiin tietoa 360-kuvantamisella

Artikkelikuva: Normiopasteen ja Forum Viriumin yhteistyössä katutilasta kerättiin tietoa 360-kuvantamisella

Kokeilimme Normi-konsernin kanssa liikennemerkkien 360-kuvantamista ja siitä saadun datan hyödyntämistä muun muassa liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Normiopasteen toimitusjohtaja Mika Nurmi ja Normi Consultingin vanhempi konsultti Laura Riihentupa kertoivat meille yrityksen kuulumisista kokeilun jälkeen.

1. Kuinka kuvailisit palveluanne?

Normi-konserni on monialainen toimija, joka tarjoaa laajan kirjon palveluita ja tuotteita useisiin liikenteen ja infran tarpeisiin. Konserniin kuuluu neljä yritystä, jotka yhdessä muodostavat vahvan kokonaisuuden infrastruktuurista, älyliikenteestä ja liikenteenhallinasta, kallion louhinnasta, infrapuolen sähköistys- ja valaistushankkeista ja urakoinnista sekä asiantuntija- ja suunnittelutehtävistä.”

Normiopaste Oy on maan johtava toimija liikennetuotteiden myynnissä, urakoinnissa ja valmistuksessa. Yrityksen tuotteet ja palvelut kattavat kaiken tarvittavan liikennemerkkeihin ja -opasteisiin liittyen, mukaan lukien niiden asentamisen, suunnittelun ja konsultoinnin.”

Normivalaistus Oy on ulkovalaistuksen ja älyliikenteen ratkaisujen toteuttajayritys. Ydinliiketoimintaa ovat tie- ja katuvalaistuksen lisäksi liikennevalojen, telematiikan, liikenteen mittaus- ja informaatiojärjestelmien sekä sähköverkkojen rakentaminen, teknologiatoimitukset ja ylläpito.”

Normilouhinta Oy on yli 20 vuoden kokemuksella erikoistunut vaativiin kallionporaus- ja räjäytystöihin. Yritys palvelee rakentamisen ja infrastruktuurin projekteissa, joissa vaaditaan erityistä osaamista ja tarkkuutta, varmistaen projektien onnistumisen haastavissakin olosuhteissa.”

Normi Consulting (ent. Varala Engineering) on älyliikenteen suunnittelun ja konsultoinnin ratkaisujen asiantuntijayritys. Yrityksen ydinosaamista ovat liikenteen seuranta- ja hallintajärjestelmät sekä ITS- ja C-ITS-ratkaisut.”

2. Millaista yhteistyötä olette tehneet Forum Virium Helsingin kanssa?

”Kevään 2023 aikana Normi-konsernin yrityksistä Normiopaste ja Normi Consulting olivat mukana Forum Viriumin kanssa yhteisessä kokeiluhankkeessa. Kokeilussa tuotettiin tietoa liikenteenohjauslaitteista Helsingissä Jätkäsaaressa.”

”Hankkeen tavoitteena oli inventoida liikennemerkit katutilassa sovitulla alueella. Kokeilun keskeinen tavoite oli verrata katutilassa havaittuja liikennemerkkejä saman alueen suunnitelmailmentymään.  Kokeilu tuotti Helsingin kaupungin Cityinfra-kehittämiseen oppeja siitä, mitä suunnitelma- ja toteumailmentymän vertailu vaatii ja edellyttää ja millaisia mahdollisuuksia ja rajoitteita vertailuun liittyy.”

”Normi-konsernin työntekijöillä on myös ollut monivuotista yhteistyötä Forum Viriumin kanssa erityisesti älyliikenteeseen liittyvissä verkostoissa ja tälläkin hetkellä keskusteluja on käyty mahdollisista uusista hankeideoista.”

3. Miten yhteistyö sujui ja minkälaisia oivalluksia sillä saavutettiin?

”Yhteistyö hankkeessa oli hyvää ja sujuvaa, ja se perustui avoimeen kommunikaatioon sekä yhteiseen näkemykseen projektin tavoitteista. Projekti tarjosi ymmärrystä siitä, miten kaupungin liikenneinfrastruktuuria voidaan kehittää vastaamaan paremmin sekä nykyisiä että tulevia tarpeita.”

”Projekti tuotti Helsingin kaupungin Cityinfra-kehittämiseen merkittäviä oppeja. Oivalsimme, että suunnitelma- ja toteumailmentymien vertailu ei ole pelkästään tekninen harjoitus, vaan se vaatii huolellista suunnittelua, tietojen tulkintaa ja analysointia ja ennen kaikkea ymmärrystä siitä, miten eri tekijät vaikuttavat katutilan käyttöön ja turvallisuuteen. Kokeilu selvensi myös vertailuprosessin mahdollisuuksia ja rajoitteita, mukaan lukien datan keräämisen ja analyysin muodostamat haasteet.”

Hankeyhteistyön kautta Normi sai tärkeitä kontakteja Forum Viriumin verkostosta, joita on hyödynnetty kokeilun jälkeen muissa hankkeissa.

Laura Riihentupa, Normi Consultingin vanhempi konsultti

4. Miten teillä menee nyt ja mitä suunnittelette jatkoon?

”Konsernimme on tällä hetkellä dynaamisessa ja kasvavassa vaiheessa, mikä näkyy sekä henkilöstömäärän että projektien ja tarjouspyyntöjen kasvussa. Olemme viime aikoina panostaneet merkittävästi uusien osaajien rekrytointiin, mikä on vahvistanut tiimejämme ja tuonut uutta energiaa ja osaamista organisaatioomme. Hankeyhteistyön kautta Normi sai tärkeitä kontakteja Forum Viriumin verkostosta, joita on hyödynnetty kokeilun jälkeen muissa hankkeissa.”

”Olemme myös työskennelleet ahkerasti konsernin brändin yhtenäistämisen parissa, mikä on parantanut tunnistettavuuttamme markkinoilla ja tehnyt viestinnästä selkeämpää niin sisäisesti kuin ulkoisestikin.”

”Aiomme jatkaa investointeja ihmisiin, teknologiaan ja prosesseihin, jotka tukevat kasvustrategiaamme ja parantavat toimintamme tehokkuutta. Erityisenä painopisteenä on innovaatioiden ja uusien palvelumallien kehittäminen, jotka vastaavat asiakkaidemme muuttuviin tarpeisiin.”

5. Kuinka kuvailisit vastuullisuustekojanne?

”Vastuullisuus ja kestävä kehitys on meillä koko ajan kasvavammassa osassa päivittäistä toimintaamme ja strategiaamme, niin omassa toiminnassamme kuin myös sidosryhmien kannalta.”

”Edistämme ympäristöystävällistä kuluttamista valitsemalla tuotteita ja palveluita, jotka ovat kierrätettäviä ja vähentävät hiilijalanjälkeä. Kierrätämme jätteet ja tuotannon hävikin ja vähennämme jätteen määrää esimerkiksi välttämällä turhaa pakkaamista ja käyttämällä kestäviä, uudelleenkäytettäviä tuotteita aina kun mahdollista. Kalustohankinnoissa kiinnitämme erityistä huomiota koneiden ja ajoneuvojen päästöihin.”

”Käytämme energiaa mahdollisimman tehokkaasti ja suunnittelemme energiansäästötoimia, kuten LED-valojen käyttöä, laitteiden sammuttamista tarpeettoman käytön ajaksi ja uusiutuvan energian hyödyntämistä. Projektiemme toteutuksissa tähtäämme aina energiatehokkaisiin ratkaisuihin, huomioiden hankkeiden koko elinkaaren.”

Tilaa uutiskirje – älykaupunkiuutiset suoraan sähköpostiisi!

Haluatko pysyä ajan tasalla tulevaisuuden kaupunkiratkaisuista ja saada ensimmäisenä tiedon avautuvista kokeiluhauista ja innovaatiokilpailuista? Tilaa kuusi kertaa vuodessa ilmestyvä uutiskirjeemme!

Hidden
Hidden
Nimi(Pakollinen)
Hyväksyn tietojeni tallentamisen(Pakollinen)
Olen lukenut Forum Virium Helsingin tietosuojaselosteen ja hyväksyn että henkilötietojani käsitellään sen mukaisesti. Lyhyesti: noudatamme EU:n GDPR-asetusta ja käsittelemme henkilötietoja huolellisesti.

Lue myös