Haussa: sosiaalisia ja avustavia robotteja

Artikkelikuva: Haussa: sosiaalisia ja avustavia robotteja

Sosiaali- ja terveysala tarvitsee uusia innovatiivisia palveluja pystyäkseen vastaamaan nykypäivän ja tulevaisuuden haasteisiin. Nyt etsitään sosiaalisia ja avustavia robotteja!

Helsingin sosiaali- ja terveystoimi (sote) sekä Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö Forum Virium Helsinki kutsuvat palveluntuottajia markkinavuoropuheluun, jonka aiheena ovat sosiaaliset ja avustavat robotit. 

Helsingin sote uudistaa palvelujaan parantaakseen asiakaskokemusta sekä lisätäkseen saatavuutta, tuottavuutta ja laatua. Henkilöstön osaamista tuetaan ja prosesseja tehostetaan muun muassa uusilla digitaalisilla työkaluilla.

Tarpeen kuvaus

Tavoitteena on kartoittaa uusia sosiaalisia ja avustavia robotteja sekä niiden hyödyntämismahdollisuuksia sairaala- ja palvelukotiympäristössä. Robotiikalla ja teknologialla voidaan keventää monin tavoin sote ammattilaisten työnkuormaa sekä parantaa asiakkaan hoidon laatua. Esimerkkinä lääkeautomaatit, WC avustinrobotit. suihkurobotit, siivous- ja puhtaanapitorobotit, sosiaaliset robotit jne.

Yhteiskehittäminen

Kehittämisyhteistyö toteutetaan yhdessä Helsingin kaupungin kanssa osana REDI SOTE-hanketta (hankekoodi: A77593 ). Lisätietoja hankkeen sisällöstä: www.redisote.fi

Kehittämisyhteistyöhön sisältyvän kokeilujakson kesto on 3–6 kuukautta. Kaupungin kanssa toteutettavan kehittämisyhteistyön enimmäishinta on 10 000 euroa, joka on verollinen korvaus ilman ALV. Yritys vastaa verojen ja työnantajamaksujen suorittamisesta. Markkinavuoropuhelusta, kehittämistyöhön osallistumisesta tai kuvausten laatimisesta koituvia kustannuksia ei korvata.

Ehdotuksen lähettäminen

Pyydämme yhteiskehittämisestä kiinnostuneita lähettämään kuvauksensa em. tarpeeseen vastaavasta ratkaisustaan. Kuvauksen tulee sisältää tarjottavan teknologian toimintaa kuvaavien tietojen lisäksi seuraavat, tiedot: Palvelun tai tuotteen kypsyysaste (idea, prototyyppi, valmis tuote), uutuusarvo, skaalautuvuus (liiketoimintamallin toimivuus ja potentiaali pysyväksi ratkaisuksi), käytettävyys, kustannusvaikutus ja saavutettavuus. Kuvauksen maksimipituus on kaksi A4-kokoista sivua.

Kuvaukset arvioidaan käyttäen arviointikriteereinä mm. kuvaukseen edellä pyydettyjä tietoja. Kuvaus on toimitettava sähköpostilla viimeistään 12.1.2023 osoitteeseen: peeter.lange@forumvirium.fi.

Markkinavuoropuhelu ja yhteiskehittämiskumppanin valinta

Markkinavuoropuhelutilaisuudet toteutetaan tammi-helmikuussa 2023. Yritykset kutsutaan tilaisuuteen ratkaisukuvausten pohjalta. Markkinavuoropuhelusta saadun palautteen perusteella julkaistaan tarkennettu tarjouspyyntö 28.2.2023 mennessä.

Tieto pilottiin valittavasta yrityksestä julkaistaan maaliskuun 2023 aikana.

Lisätietoa

Lue myös