Haku auki: navigointia ja opastusta helpottavia ratkaisuja sairaaloihin

Artikkelikuva: Haku auki: navigointia ja opastusta helpottavia ratkaisuja sairaaloihin

REDI SOTE -hanke etsii palveluja, jotka helpottavat sairaaloissa ja palvelukotiympäristöissä suunnistamista. Haku mukaan kehittämisyhteistyöhön on auki 30.5. saakka.

Sairaalaympäristöt ovat usein sokkeloisia ja opastus tapahtuu vasta paikan päällä, mikä voi hidastaa sujuvuutta sairaalaan saavuttaessa ja heikentää asiakkaan kokemusta. Työntekijöille opastusta tarvitsevat asiakkaat aiheuttavat keskeytyksiä työskentelyyn. Myös uudet työntekijät perehtyvät reitteihin vasta paikan päällä, mikä sekin haastaa entisestään kiireistä työyhteisöä.

REDI SOTE -hankkeen haun tavoitteena on parantaa tiloihin perehdyttämistä sekä terveydenhuollon asiakkaiden että ammattilaisten näkökulmasta. Asiakkaiden palvelukokemusta ja palveluiden pariin löytämistä halutaan parantaa tarjoamalla mahdollisuus jo kotoa käsin perehtyä hoitoa suorittavan yksikön tiloihin ja reitteihin. Näin asiakkaiden asiointi paikalle päästessä helpottuu. Terveydenhuollon ammattilaisten näkökulmasta samaa palvelua tulisi voida hyödyntää henkilökunnan tilakoulutuksessa.

Sähköinen opastus voisi sisältää myös mahdolliset lisäarvopalvelut kuten aula- parkkeeraus-, kahvio- sekä kukka- ja lahjatavaramyymäläpalvelut.

Palvelu – ja tuotekuvaus

Pyydämme yhteiskehittämisestä kiinnostuneita lähettämään kuvauksen edellä mainittuun tarpeeseen vastaavasta ratkaisusta sähköpostitse. Kuvauksen tulee sisältää tarjottavan teknologian toimintaa kuvaavien tietojen lisäksi seuraavat tiedot: palvelun tai tuotteen kypsyysaste (idea, prototyyppi, valmis tuote), uutuusarvo, skaalautuvuus (liiketoimintamallin toimivuus ja potentiaali pysyväksi ratkaisuksi), käytettävyys, kustannusvaikutus ja saavutettavuus. Kuvauksen maksimipituus on kaksi A4-kokoista sivua. 

Kuvaukset arvioidaan käyttäen arviointikriteereinä muun muassa kuvaukseen edellä pyydettyjä tietoja. Kuvaus on toimitettava sähköpostilla viimeistään 30.5.2022 osoitteeseen: peeter.lange@forumvirium.fi

Markkinavuoropuhelu ja yhteiskehittämiskumppanin valinta

Kehittämisyhteistyö alkaa markkinavuoropuhelulla, mutta markkinavuoropuhelu ei vielä ole tarjouspyyntö eikä se velvoita suorittamaan varsinaista hankintaa. Markkinavuoropuhelu toteutetaan yhdessä Helsingin kaupungin kanssa osana REDI SOTE-hanketta

Markkinavuoropuhelutilaisuudet toteutetaan 8.6.2022 ja 10.6.2022. Yritykset kutsutaan tilaisuuteen ratkaisukuvausten pohjalta kesäkuun alussa. Markkinavuoropuhelusta saadun palautteen perusteella pyydetään ratkaisusta ja kehittämisyhteistyöstä viimeistellyt ehdotukset tai tarjoukset. Tarkennettu tarjouspyyntö julkaistaan 30.6. mennessä ja tarjousten viimeinen jättöpäivä on 1.8.2022. 

Tieto pilottiin valittavasta yrityksestä julkaistaan elokuun 2022 aikana.

Kehittämisyhteistyöhön sisältyvän kokeilujakson kesto on 3-6 kuukautta. Kaupungin kanssa toteutettavan kehittämisyhteistyön enimmäishinta on 10 000 euroa. Se on verollinen korvaus ilman arvonlisäveroprosenttia. Yritys vastaa verojen ja työnantajamaksujen suorittamisesta. Erillisiä kuluja esimerkiksi markkinavuoropuheluun, kehittämistyöhön osallistumisesta ja kuvausten laatimisesta ei korvata. 

Kuva: Laura Oja / Helsingin kaupungin kuvapankki

Lisätietoa

Lue myös