Elisa Oyj ja Vertical Hobby pilotoivat dronepalveluja lokakuussa

Artikkelikuva: Elisa Oyj ja Vertical Hobby pilotoivat dronepalveluja lokakuussa

Forum Virium Helsinki järjesti elokuussa  tarjouskilpailun yrityksille. Tarjouskilpailussa haettiin nopeita kokeiluja varten ratkaisuja siihen, miten droneja voidaan käyttää apuna päästöjen vähentämisessä. Kokeilun palveluntuottajiksi valittiin Elisa Oyj ja Vertical Hobby. Kokeilussa keskitytään testaamaan dronejen ohjaamista etäyhteydellä 5G-verkossa. Dronejen avulla kerättyä dataa hyödynnetään mm. digitaalisen kaksosen ja liikenteenseurannan sekä -laskennan tarpeisiin.

Kokeilu on osa Vähähiilisyyttä tukevat dronepalveluratkaisut Etelä-Suomessa -hanketta, jolle Uudenmaan liitto on myöntänyt rahoituksen Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR). Hankkeessa pilotoidaan ja edistetään hiilineutraaleja dronepalveluita. Samalla kehitetään uusia liiketoimintamalleja eri alojen tarpeisiin. Hanke kestää tämän vuoden loppuun asti.

Kuva: Elisa Oyj

Lisätietoa

Lue myös