Blogi | Jakamista ja lainaamista halutaan taloyhtiöihin, mutta arki muuttuu hitaasti

Artikkelikuva: Blogi | Jakamista ja lainaamista halutaan taloyhtiöihin, mutta arki muuttuu hitaasti

Circular Green Blocks -hankkeessa kokeiltiin, miten jakamistalouden palveluita voitaisiin ottaa käyttöön taloyhtiöissä. Uuden palvelun käyttöönotto vaatii selkeää ja toistuvaa viestintää, jotta palvelu löydetään ja sen käyttö tulee osaksi arkea.

Asumisen palvelut yleistyvät ja kulutustottumusten muuttuminen luo uusia mahdollisuuksia yrityksille ja taloyhtiöille. Kolme yritystä testasi kesällä ja syksyllä 2022, miten uudenlaisia jakamistalouden palveluita voitaisiin tuoda taloyhtiöihin ja kortteleihin lähelle asukasta.

Kokeilujen tavoitteena oli tuottaa tietoa yrityksille taloyhtiöistä potentiaalisena asiakkaana, mahdollistaa palveluiden kehitystä uudessa ympäristössä ja tutustuttaa asukkaita jakamiseen ja yhteiskäyttöön.

Kokeilut olivat osa Circular Green Blocks -hanketta, jossa yhteiskehitetään kestävää elämää tukevia ratkaisuja taloyhtiöiden ja yritysten kanssa. Hanke on järjestänyt kokeiluhakuja, joilla etsitään jakamistalouden palveluita tarjoavia yrityksiä kokeilijoiksi. 

Pyörien yhteiskäyttö alkoi vauhdikkaasti

Willari fiksaa & loonaa toteutti yhteiskäyttöisten sähköpyörien kokeilun Vantaan Leinelässä VAV-asuntojen kohteessa kesällä 2022. Kokeilun aikana asukkailla oli käytössä kaksi sähköpolkupyörää ja lasten vetokärry. 

Kokeilu tarjosi Willarille paljon oppeja ja tuki heitä liiketoiminnan kehittämisessä. Kokeilun aikana Willari kehitti digitaalista alustaa, jonka kautta asukkaat pääsivät varaamaan pyöriä helposti. Asukkaat ottivat palvelun innolla vastaan ja pyöriä lainattiin ahkerasti kokeilun alussa kesäkuukausina. Tämän jälkeen lainaustahti kuitenkin hiipui. 

“Lyhyt kokeilu mahdollisti meille paljon palvelun kehittämisen näkökulmasta ja opetti taloyhtiöistä asiakaskuntana. Uusien toimintamallien omaksuminen taloyhtiöissä vie aikaa, ja palvelun vieminen käytäntöön vaatii selkeää ja aktiivista viestintää”, kertoo Willarin projektipäällikkö Annika Viiala.

Videolla Viiala kertoo tarkemmin kokeilun etenemisestä ja sen tuomista opeista.

Tavaroita lainaksi läheltä

Lainappi-yrityksen laatikostoa kokeiltiin kahdessa eri taloyhtiössä. Taloyhtiöiden yhteisiin tiloihin tuotiin sovelluksella toimiva laatikosto, josta asukkaat pääsivät lainaamaan muun muassa tekstiilipesurin, erilaisia pelejä ja itsestään täyttyvän ilmapatjan. Kokeilun tavoitteena oli selvittää, miten Lainappi-laatikko soveltuu rajatummalle käyttäjäkunnalle ja miten yhteistyö taloyhtiöiden kanssa toimii.

Malminkartanossa sijaitsevassa kerrostaloyhtiössä laatikolle löytyi paikka vajaakäytöllä olevasta väestönsuojasta. Noin 30 asunnon taloyhtiössä lainaaminen ei opastustilaisuudesta ja asukasviestinnästä huolimatta lähtenyt kunnolla liikkeelle. Laatikon sijainnin arvioitiin olevan liian syrjäinen. Lisäksi taloyhtiössä alkoi parvekeremontti pian kokeilun jälkeen ja se vei toisaalta asukkaiden huomiota ja toisaalta vaikeutti yhteistiloissa liikkumista. 

Kokeilu päätettiin siirtää  VAV-asuntojen kohteeseen Leinelään samaan pyörävarastoon, jossa sähköpyörien kokeilu oli päättynyt aiemmin syksyllä. Kokeiluihin jo tottuneet asukkaat löysivät palvelun heti alkuun paremmin, ja taloyhtiön sisäinen viestintä ja kokemusten vaihto vauhditti myös uusien lainausten syntymistä.

“Kävin lainaamassa höyrypesurin, jota olin pitkään halunnut päästä testaamaan. Oli helppoa ja tuli puhdasta”, sanoi asukastoimikunnan jäsen Ritva Ruuska.

Katso videolta, mitä kokemuksia Lainappi sai kokeilusta.

Korttelin yhteinen tavaralainaamo palveli useita taloyhtiöitä

Tavaroiden yhteiskäyttöä testasi myös CoReorient, joka toi Liiteri.net-tavaralainaamon Lauttasaaren Katajaharjuun. Lainaamo oli kymmenen eri taloyhtiön käytössä reilun puolen vuoden ajan. 

Molemmissa lainauskokeiluissa erilaiset pesurit olivat suosituimpia lainattavia tavaroita. 

Katajaharjussa lainatuimmat tavarat olivat höyry- ja tekstiilipesureiden lisäksi tietyt työkalut, kuten akkuruuvinväännin ja akkuporavasara”, kertoo CoReorientin perustaja Harri Paloheimo.

Katajaharjussa lainauskertoja kertyi mukavasti ja uusia käyttäjiä rekisteröityi pitkin kokeilujaksoa. Lisäkokemuksille olisi silti tarvetta. Yritystä kiinnostaisi jatkaa keskustelua taloyhtiöiden kanssa sopivasta liiketoimintamallista ja siitä miten koko korttelin asukkaita palveleva malli saataisiin kestävälle pohjalle. 

Katso videolta, miten tavaralainaamo toimi Katajaharjun korttelissa.

Kokeiluilla vauhtia jakamistalouden palveluille

Taloyhtiöiden kanssa tehdyt kokeilut opettivat yrityksille paljon ja antoivat tietoa palveluiden tekniseen kehitykseen. Yrittäjät saivat kokemusta taloyhtiöistä asiakkaana ja palautetta asukkailta palveluiden toimivuudesta. 

Viestintä nousi odotetusti kaikissa kokeiluissa keskeiseksi tekijäksi. Uuden palvelun käyttöönotto vaatii yksityiskohtaista ja toistuvaa viestintää, jotta palvelu löydetään ja sen käyttö otetaan tavaksi. Palveluita kokeiltiin yhteensä kolmessa eri taloyhtiöissä, joissa oli käytössä hyvin erilaiset viestintäkanavat. 

Kokeiltavat ratkaisut olivat taloyhtiöiden käytössä neljästä kuuteen kuukautta. Lyhyt kokeilujakso mahdollistaa kevyen kynnyksen testauksen uuden kohderyhmän kanssa. Uuden palvelun käyttöönotto ottaa kuitenkin aikansa ja lyhyessä ajassa ei välttämättä saada todellista kuvaa kysynnästä ja asukkaiden tarpeista. 

Uudenlaiset asumisen palvelut kiinnostavat asukkaita ja esimerkiksi vuokra-asumista tarjoavia yrityksiä. Pakettiautomaatit, kotisiivous ja yhteiskäyttöautot ovat jo osa monen yksityisen ja vuokrataloyhtiön arkea. On hyvä huomioida, että taloyhtiöiden maailmassa kaikkien osapuolten huomioiminen on tärkeää, jotta uudet, kestävää elämää tukevat palvelut juurtuvat. Asukkaiden ohella tärkeässä muutoksentekijän roolissa voi olla myös itse vuokrataloyhtiö tai taloyhtiön hallitus, isännöitsijä tai huoltoyhtiö. 

Keväällä 2023 kokeilut saivat jatkoa Kestävä naapurusto -kokeilujen kautta, jossa uusia ratkaisuja tuodaan laajemmin naapurustoihin. Lue lisää käynnistyvistä kokeiluista.

Circular Green Blocks – kestävät kaupunkikorttelit kiertotalouden liiketoiminnan ajureina -hanke (9/2021–9/2023) edistää kierto- ja jakamistaloutta asuinkortteleissa yhdessä taloyhtiöiden, yritysten ja kaupungin kanssa. Hanketta toteuttavat HSY, Forum Virium Helsinki, Aalto-yliopisto ja Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Lisätietoa

Lue myös